Adománygyűjtő számok

A szolgáltatásról

A Szolgáltató meghatározott rövid hívószámokon közcélú adománygyűjtő szolgáltatást nyújt. Az adománygyűjtő számok felhívásával, a hívó fél alkalmanként egy meghatározott összeget adományoz egy adott szervezet számára. A szolgáltatás igénybevételéért hívásonként fix díj kerül kiszámlázásra, melynek mértékét a szolgáltatás igénybevételi feltételeiről szóló tájékoztatás vagy a Szolgáltató díjszabása tartalmazza. Az adomány felhasználásáért a Magyar Telekom nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben az Előfizető igényli, támogatásáról az általa támogatott szervezet a hatályos adójogszabályok alapján adóigazolást állít ki. Az adóigazolás igényét az Előfizető a támogatott szervezetnél köteles jelezni, a Szolgáltató adóigazolás kiállítására jelen Szolgáltatás esetében nem jogosult.

Az igénybevétel feltételei

Az Adománygyűjtő számok hívásának feltétele, hogy az adományozó rendelkezzen a Szolgáltatóval telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződéssel, és a telefonszolgáltatás ne álljon korlátozás, vagy szünetelés alatt.

Az igénybevétel korlátai

A szolgáltatás a nyilvános állomást, illetve a Kontroll díjcsomagot és a Barangoló kártyát használók kivételével a Magyar Telekom szolgáltatási területéről érhető el.

Díjazás

A szolgáltatás igénybevételéért a hívásviszonylattól és a díjazási időszaktól függetlenül, hívásonként fix díjat kell fizetni.

Az adomány összegét hívásonként az alábbi táblázat tartalmazza.

(A táblázatban szerepeltetett számok 2011. november 27. napjától elérhetőek, a Nonprofit Információs és Oktató Központ adományvonala kivételével, amely csak 2012. január 1-jét követően használható adományozáshoz. )

Díjak
Adománygyűjtő szám Adománygyűjtő szervezet Díj
1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 250 Ft
1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 250 Ft
1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 300 Ft
1356 Katolikus Karitász 500 Ft
1359 Magyar Vöröskereszt 250 Ft
13600 Nonprofit Információs és Oktató Központ 250 Ft

Az adománygyűjtő számokra irányuló hívások ÁFA mentesek. A hívások után forgalmi díjkedvezmény nem vehető igénybe.