Közlemény

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. március 9. napján kelt jogerős ítéletével az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy 2015. szeptember 1. napjától alkalmazott ÁSZF 7.1.5.1 pontjának azon rendelkezése, amely szerint „A késedelmi kamatot a beérkezési határidő lejártát követő napok számával arányosan kell meghatározni a tartozás összegének és az éves 13% késedelmi kamatláb szorzatának alapján.” , valamint a Domino Egyedi Előfizetői Szerződés elnevezésű blanketta „Az Egyedi Előfizetői Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képző kiegészítéseiben és a Lakossági ÁSZF-ben foglaltakat megismertem, azok rendelkezéseit magamra nézve kötelező érvényűként elfogadom, ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeket vállalom”, rendelkezésből „és a Lakossági ÁSZF-ben” rész annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.
Az ÁSZF késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezése azért tisztességtelen, mert a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít, vagy nem a szerződésszerűen teljesít, míg az Egyedi Előfizetői Szerződés elnevezésű blanketta megjelölt rendelkezése az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. § (9) bekezdésébe ütközik, ezért semmis.