Otthoni számla

Számlamagyarázó

Kedves Ügyfelünk!

A számláidon való könnyebb eligazodás érdekében összeállítottunk egy ismertetőt a számládon szereplő legfontosabb adatokról. Figyelmedbe ajánljuk, hogy számláidat már elektronikusan is befizetheted sorban állás nélkül: weboldalunkon, csoportos beszedési megbízással vagy banki átutalással saját bankodból! Az illusztrációként szolgáló számlaképen az árak és a feltüntetett szolgáltatások tájékoztató jellegűek.

Bízunk benne, hogy Számlamagyarázónkkal segítségedre lehetünk!

Szolgáltató

A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.

Számlaszám

Amennyiben egyszeri átutalással kívánod kiegyenlíteni számládat, kérjük, ezt az adatot tüntesd fel a Közlemény rovatban. Ha több számlát utalsz egyszerre, a számlaszámok helyett az Ügyfélszámot add meg.

Előfizető - vevő

Az előfizetői szerződésben szereplő Előfizető - Vevő adatai.

Folyószámlaszám

Csoportos beszedési megbízások esetén kérjük, hogy erre az azonosítószámra hivatkozz.

MT-ügyfélazonosító

A Magyar Telekom Nyrt. 9 számjegyű egyedi ügyfélazonosítója.

Ügyfélszolgálatainkon érdeklődés vagy szolgáltatás megrendelése, illetve weboldalunkon az Otthoni előfizetésem menüpontban történő ügyintézés esetén az MT-ügyfélazonosítóval, valamint az ehhez kapcsolódó egyedi ügyféljelszavaddal azonosíthatod magad.

Ha még nem rendelkezel egyedi, öt számjegyű ügyféljelszóval, az ideiglenes alapjelszavad az MT ügyfélazonosítód utolsó 5 számjegye. A szolgáltatások igénybevételéhez meg kell változtatnod alapjelszavad. Erre a hálózaton belül díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon, a 06 80 639 200-as zöldszámon, illetve személyesen a Telekom üzletekben van lehetőséged.

Kérjük, jelszavad kezeld bizalmasan!

Fontos, hogy a telefonos és az internetes ügyintézéskor mindig készítsd elő számládat, mert az MT-ügyfélazonosítóra minden esetben szükséged lesz.

Beérkezési határidő

A számla ellenértékének eddig az időpontig kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz. Kérjük, ved figyelembe, hogy az egyes fizetési módok esetén akár több nap is eltelhet az összeg megérkezéséig, erről bővebb információkat a www.telekom.hu Segítünk menüpontjában találsz.

A megadott határidőn túl történő teljesítés esetén a késedelmes befizetésből eredően késedelmi kamatot számíthatunk fel.

Számlaösszesítő

Az aktuális számla végösszegét mutatja meg (Jelenlegi számla összesen). Az összesítő tételesen tartalmazza a szolgáltatások díját, illetve a jóváírt hűség és Telekom kedvezményeket.

Egyenleg adatok

Egyenleg az előző számlán: Az adott számlát megelőzően kiállított számlán a Jelenlegi egyenleg sorban szereplő összeg.
Befizetések: Az előző számla kiállítása óta beérkezett összes befizetés összege.
Jelenlegi egyenleg: A folyószámládnak a számla kiállításának napján érvényes egyenlegét mutatja. Amennyiben ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi számla értéke, akkor az egyenleg elmaradást mutat, illetve a jelenlegi egyenleg összege tartalmazhatja az esetleges, még nem aktuális készülékrészletek összegét is.
Fizetendő összeg: Az itt feltüntetett összeget kell befizetned aktuális havi számlád kiegyenlítéséhez. Amennyiben részletfizetéses konstrukcióban vásároltál eszközt, úgy az itt feltűntetett összeg tartalmazza az aktuális részletfizetés összegét is. A számlakiállítás pillanatában esetlegesen fennálló tartozását itt nem jelenítjük meg.
Lejárt számlatartozás: Amennyiben a számla kiállításának pillanatában lejárt számlatartozásod van, a Lejárt számlatartozás rovatban tüntetjük fel az összeget.

Banki átutalás, csoportos beszedési megbízás

Kérjük, a gyorsabb feldolgozás érdekében a számládon itt feltüntetett azonosítókat használd átutalás és csoportos beszedési megbízás esetén.

Számlázott időszak

A telefonszolgáltatás forgalmi díja esetén az adott számlázási cikluson belüli első és utolsó, valamint a forgalmi irányhoz tartozó (pl. Helyi és Helyközi I. irány) hívás időpontja közötti időszak.

Telefon szolgáltatás díjai

A telefon szolgáltatásra vonatkozó havi és forgalmi díjak, valamint havi- és forgalmi díj kedvezmények. A fekete mezőben a szolgáltatás azonosítója látható.

Előfizetési díjkedvezmények

Az adott díjcsomagra vonatkozó díjkedvezményeket (pl. hűségkedvezményt) mindig a kedvezményezett díjcsomagnál/szolgáltatásnál tüntetjük fel. Itt tájékozódhatsz az adott szolgáltatáshoz tartozó hűségidő lejárati dátumáról is.

Forgalmi díjak

Itt jelennek meg a telefonon bonyolított forgalmak (pl. a belföldi, a mobil irányú, a nemzetközi és az emelt díjas hívások).

A forgalmi díjak – díjcsomagtól függően – percdíjakból és kapcsolási díjakból állnak.

A kapcsolási díj egy meghatározott összeg, melyet egyes díjcsomagoknál a hívás időtartamától függetlenül, a hívó és a hívott fél sikeres összekapcsolásáért, hívásonként számítunk fel. A forgalmi díjakat részletezve, a kapcsolási díjakat összegezve tüntetjük fel a számlán.

A percdíjak hívásirányonként (helyi hívás, nemzetközi hívás stb.) és időszakonként (csúcsidőben, csúcsidőn kívül) eltérőek lehetnek az adott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően.

Forgalmi díjkedvezmények

Amennyiben a díjcsomagod benne foglalt kedvezményt tartalmaz, vagy kedvezményt biztosító opciót veszel igénybe, a kedvezményt a Forgalmi díjkedvezmények alatt érvényesítjük.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az Egyéb szolgáltatások alatt találja a szolgáltatásához tartozó egyéb díjakat /korrekciókat, továbbá a díjcsomagodhoz/díjcsomagjaidhoz tartozó Telekom kedvezmény díját. A Telekom kedvezmény a különböző típusú (TV, NET, HANG), már létesített szolgáltatások számától függoen biztosít 20%-os (2 szolgáltatás esetén) vagy 25%-os (3 szolgáltatás esetén) kedvezményt, a következő módon: Telekom kedvezmény = [(alapszolgáltatás havidíja) – (alapszolgáltatásra vonatkozó Előfizetési díj kedvezménye(k)] × X%, ahol X = 20% vagy 25%.

Internet szolgáltatás díjai

Az internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj és esetleges előfizetési díj kedvezmény(ek) (pl. hűségkedvezmény) kerül(nek) feltüntetésre.

Televízió szolgáltatás díjai

A televízió szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj és esetleges előfizetési díj kedvezmény(ek) (pl. hűségkedvezmény) kerül(nek) feltüntetésre. Itt látható az igénybevett díjcsomag havidíja, a választott opciók és kiegészítő csomagok havidíjai, a vevőegység(ek) bérletidíja, valamint a hűségidő, és az opciók díjkedvezményei is.

Áfa összesítő

Itt található a teljes számla Áfa köteles számlatételeinek áfakulcsonkénti összesítése.

Telekom Kapcsolat Program információ

Itt tüntetjük fel az adott időszakra vonatkozó kedvezményjogosultsági szintet, a beváltható Kapcsolatpont egyenleget, a Kapcsolat kártya típusát és számát. Amennyiben a kártyatípus Kapcsolat Prémiumkártya, a beváltható Kapcsolat pontegyenleg a regisztrációban résztvevő Telekom otthoni és mobilszolgáltatások után gyűjtött pontok összesített egyenlegét mutatja meg.

Részletfizetések

A számla végén tüntetjük fel a készülékrészlet fizetésére vonatkozó információkat, melyből azaktuális havit – kiemeltet – kell befizetned.