Vezető tisztségviselők részvénytulajdona

Igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok és stratégiai alkalmazottak részvénytulajdona

Részvénytulajdonok
Név  Beosztás  Saját
részvénytulajdon (db)
 
Dr. Robert Hauber IT elnök 0
Rékasi Tibor Vezérigazgató
IT tag
100 226
Mardia Niehaus IT tag 0
Frank Odzuck IT tag
Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagja
0
Dr. Patai Mihály IT tag 0
Guido Menzel IT tag 0
Ralf Nejedl IT tag 0
 
Dr. Pap László FB elnök
Audit Bizottság tagja
0
Dr. Bitó János FB tag
Audit Bizottság tagja
0
Dr. Illéssy János FB tag
Audit Bizottság elnöke
0
Dr. Kerekes Sándor FB tag
Audit Bizottság tagja
0
Konrad Kreuzer FB tag 0
Lichnovszky Tamás FB tag 8016
Martin Meffert FB tag 0
Bujdosó Attila FB tag 0
Dr. Salamon Károly FB tag
Audit Bizottság tagja
51 990
Varga Zsoltné FB tag 227
Dr. Konrad Wetzker FB tag 0
Hartai Sándor FB tag 226
  
Szabó Melinda Lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettes 0
Máthé Balázs Jogi és társasági ügyek
vezérigazgató-helyettes
15 876
Kaszás Zoltán Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes 226
Szabó János Gazdasági vezérigazgató-helyettes 10 000
Friedl Zsuzsanna humán erőforrás vezérigazgató-helyettes 0