Együttműködések

OECD-irányelvek

A Magyar Telekom a magyarországi vállalatok között elsőként elfogadja és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti az OECD multinacionális nagyvállalatok számára tett irányelveit. Az irányelvek kormányok által multinacionális vállalkozások részére tett ajánlások: elvek és szabályok a felelősségteljes üzletvitelhez. Az irányelveket követő vállalatok a következő témakörökben vállalják önkéntesen bizonyos elvek és szabályok követését:

 • Általános irányelvek
 • Közzététel
 • Foglalkoztatás és ipari kapcsolatok
 • Környezetvédelem
 • Megvesztegetés elleni küzdelem
 • Fogyasztói érdekek
 • Tudomány és technológia
 • Verseny
 • Adózás

ETNO

Kiemelkedő fontosságú az ETNO (Európai Távközlési Hálózatüzemeltetők Egyesülete) Fenntarthatósági Munkacsoportjában való részvételünk, ami az információs és kommunikációs technológia szektor társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi érdekekkel történő harmonizációján dolgozik. Társaságunk felismerte, hogy az infokommunikációs technológia (ICT) a megoldás alapvető része lehet. Ennek elemzésére, a lehetőségek feltárására és a lehetséges európai akciók megalapozására 2002-ben projektet indított az ETNO keretein belül, más európai távközlési vállalatokkal közösen. A munka 2005-ben a WWF-fel (World Wide Fund for Nature) közösen folytatódott tovább, a következő célokat tűzve ki:

 • Az ICT szerepe a megoldás elfogadott részévé váljon az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben Európában.
 • A kulcsszereplők kidolgozott éghajlatvédelmi stratégiával rendelkezzenek az ICT-re.
 • Konkrét ICT – Éghajlatváltozás programok induljanak Európában.

Az ETNO tagjai évente három alkalommal találkoznak személyesen, a napi kapcsolattartásban, a közös munkavégzésben és a legjobb gyakorlatok megosztásában internetes portál segíti a szervezetet.

HBLF

A HBLF (Hungarian Business Leaders Forum) együttműködés keretében 2007 novemberében a vállalat aláírásával elfogadta a HBLF és ILO (International Labour Office) által kiadott „ Kódex a szervezeti sokszínűségről és befogadásról ” című dokumentumba foglalt alapelveket. Társaságunk emellett aktívan részt vesz a HBLF alábbi munkacsoportjainak tevékenységében:

 • Partnerség és Önkéntesség munkacsoport
 • HBLF a Sokszínűségért HR-munkacsoport
 • Esélyegyenlőségi munkacsoport
 • Egészség munkacsoport
 • Környezetvédelmi munkacsoport
 • Közösségi Programok munkacsoport

ROMASTER

A ROMASTER program az egyik első olyan kezdeményezés, ahol az üzleti szféra szereplői (IBM, Raiffeisen Bank, Holcim, Magyar Telekom stb.) közös összefogással, állami közreműködés nélkül próbálnak egy aktuális és kényes társadalmi probléma megoldásában közreműködni. A ROMASTER program keretében a roma származású, hátrányos helyzetű középiskolai diákok kapnak támogatást – nemcsak ösztöndíjjal, hanem a vállalat részéről kijelölt mentor révén kapcsolati rendszerrel és ismeretekkel is. Mindezek a későbbiekben nagymértékben javítanak nemcsak a felsőfokú intézményekbe való bekerülésükben és a felsőfokú végzettség megszerzésében, hanem a munkaerőpiacon való helytállásukban is.

Felsőoktatási együttműködések

A felsőoktatási intézményekkel fenntartott kapcsolataink sokszínűek. A K+F együttműködések mellett a hallgatók gyakorlatorientált képzését támogatjuk eszközök adományozása mellett esettanulmányok bemutatásával, előadássorozatok és helyszíni látogatások szervezésével. Mindebben szorosan együttműködünk az egyetemi diákszervezetekkel, mint az IAESTE vagy az AIESEC.

Egyéb együttműködések

A vállalatcsoport emellett több környezetvédelmi, társadalmi (Amerikai Kereskedelmi Kamara Környezetvédelmi Bizottsága, Országos Humánpolitikai Egyesület) és szakmai (EURESCOM, ETSI, ITU-T) együttműködésben is részt vállal.