A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntése

„Jogsértő szerződési feltételeket tartalmaznak a Magyar Telekom Nyrt. üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 2013. szeptember 1-től hatályba léptetett és alkalmazott, az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei az előfizetői szerződés határozott időtartam előtti megszűnése esetén alkalmazott jogkövetkezményre vonatkozó pontjai az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokba ütköző szerződési feltételeket tartalmaznak.
A jogsértő szerződési feltételek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy az előfizetői szerződés határozott idő előtti megszűntetése miatt jogtalanul követeljen kötbért az előfizetőtől, illetve a kötbér összegét a jogszabály által megengedettnél  (az előfizető részére nyújtott kedvezmények összegénél) magasabb összegben állapítsa meg.A feltárt jogsértések miatt a Hatóság a Szolgáltatót az általános szerződési feltételek módosítására, a jogtalanul megállapított kötbérfizetési kötelezettségek felderítése és a jogszerű állapot visszaállítása érdekében intézkedési terv készítésére, valamint a jelen közlemény közzétételére kötelezte.”

A Magyar Telekom Nyrt. az NMHH döntése kapcsán az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Üzleti Előfizetőit:

A 2013. szeptember 01. napjától 2014. október 01. napjáig hatályban volt üzleti általános szerződési feltételek tartalmazták jogszabálytól eltérő módon az előfizető által fizetendő kötbér mértékét a határozott időtartamú előfizetői szerződés előfizető általi idő előtti megszüntetése esetére.

Azon korábban volt előfizetőink részére, - akikkel 2013. szeptember 01. napjától létesítettünk határozott időtartamú szerződést és ezen szerződés a határozott időtartamnál hamarabb az előfizető által került megszüntetésre 2014. október 01. napját megelőzően, és a szerződés nem tartalmazott a kötbér mértékére vonatkozó rendelkezést a szerződés előfizető által történő idő előtti megszüntetése esetére - a jogszabályban ( 2003. évi C. törvény ) meghatározott kötbérmérték és a 2013. szeptember 01-től 2014. október 01-ig hatályos üzleti általános szerződési feltételekben meghatározott kötbér mérték közötti különbözet visszafizetésre került a Magyar Telekom Nyrt. által.