Szimmetrikus Internet termékcsalád

A MT Szimmetrikus Internet elérés termékcsaládja a Társszolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy végfelhasználóik részére Szimmetrikus Internet szolgáltatást nyújtsanak. A Szimmetrikus Internet elérés termékcsalád az alábbi formákban áll a Társszolgáltatók (ISP) rendelkezésére:

 • A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Connect opciója.
 • A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Connect-route opciója (menedzselt CE routerrel)
 • A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Transzport opciója
 • A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Transzport-route opciója (menedzselt CE routerrel)

A MT Szimmetrikus Internet elérés termékcsalád nyújtása során alkalmazott hozzáférés típusok:

 • optikai hozzáférés
 • réz alapú hozzáférés

A MT a szolgáltatásokra a Társszolgáltatókkal köt szerződést, míg a Társszolgáltatók közvetlenül kötnek szerződést a végfelhasználóikkal, akik a telepítési végpontokat kijelölik. (A végfelhasználókkal a Társszolgáltató tartja a közvetlen kapcsolatot nem a MT.)

A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Transzport és Transzport-route opciója
Mindkét termékelem a végfelhasználók forgalmát összegyűjti, és azt közvetlenül továbbítja a Társszolgáltató központi telephelyére. A Transzport-route szolgáltatás esetében a végponton a MT routert telepít, amit menedzsel.

A MT Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Connect és Connect-route opciója
Mindkét termékelem a végfelhasználók forgalmát összegyűjti, és azt közvetlenül továbbítja a nemzetközi és belföldi peering pontokra, illetve a MT hálózaton belüli IP címekre. A Connect-route opció esetében a végpontokon a MT routert telepít, amit menedzsel.

A Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatás egyéb specifikumai

 • A Transzport típusú termék elemek igénybevétele esetén a Társszolgáltatónak a Társszolgáltatót és a MT átadási pontja közötti összeköttetésért külön kell fizetnie. (Az Internet biztosítása érdekében a Társszolgáltatónak ezen felül rendelkeznie kell még BIX és nemzetközi Internet kapcsolattal az összegyűjtött forgalom Internet felé történő továbbítására.)
 • A Connect típusú termékelemek igénybevételekor a Társszolgáltatónak nincs szüksége külön BIX és nemzetközi Internet kapcsolatra, ez a MT szolgáltatás része.
 • Igény esetén a Társszolgáltató belföldi központja is csatlakoztatható a Szolgáltató IP hálózatához közvetlen kapcsolaton keresztül, de ez külön szerződés keretein belül kerül rendezésre, jelen szolgáltatásnak ez a kapcsolat nem része.
 • A Connect típusú termékelem „best effort”jellegű, - a szolgáltatást igénybevevő Végfelhasználók forgalmának továbbítása „best effort” alapon történik - azaz a nemzetközi és belföldi peering kapacitás átlagosan oszlik meg az összes, ezen szolgáltatást igénybe vevő Társszolgáltató végfelhasználói között. A szolgáltatást igénybe vevő Társszolgáltatónak a szolgáltatás nem biztosít automatikusan önálló AS (Autonomous System) számot és elkülönülő IP címtartományt.
 • IP címtartomány
  A Szolgáltató a Társszolgáltatói router WAN interfészére biztosít IP címet. A LAN interfészre az IP címtartományt a Társszolgáltatónak kell biztosítania.
  A Magyar Telekom a LAN interfészre külön díj ellenében opcionálisan biztosít IP címtartományt, amennyiben arra a Társszolgáltató igényt tart. A minimálisan rendelhető címtartomány az a ún. /24 –es címtartomány, ennél kisebb tartományt a MT nem biztosít, illetve ennél több címtartományt a Társszolgáltató /24-es blokkokban rendelhet   MT-től.

Szolgáltatás minőségi paraméterek (SLA)

A Magyar Telekom Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának - amely tartalmazza a végfelhasználói hozzáférési szakaszt, a Szolgáltató IP hálózatát, a belföldi és nemzetközi Internet kapcsolatokra csatlakozó szolgáltatói routereket – vállalt szolgáltatásminőségi mutatói az alábbiak.

SLA
  Alap szint – SLA_A Kiemelt szint – SLA_K
Szolgáltatásnyújtási idő 24órax365nap 24órax365 nap
Éves átlagos rendelkezésre állás 99.5 % 99.75 %*
Proaktív hibaelhárítás   - X
Proaktív hibaelh. Időszak - 12 óra
Priorizált hibaelhárítás - X
Hibaelhárítás max. ideje (az esetek 90 %-ában) 14 óra* 8 óra*
Helyszíni hibaelhárítás megkezdése (az esetek 90 %-ában) 8 órán belül 6 órán belül
Maximális csomagvesztés 2 % <=1 %
Átlagos késleltetés maximuma 80 ms 80 ms

*Proaktív hibaelhárítási időszakban a Társszolgáltatónak folyamatos tápellátást kell biztosítania.A rendelkezésre állás nem jelenti a hálózat torlódásmentességét

A Magyar Telekom Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatásának Connect opciója tartalmazza:

 • a végfelhasználói végpontok kialakítását (beleértve a hozzáférési összeköttetést és az IP portot),
 • a belföldi és nemzetközi peering kapcsolatot.

A szolgáltatás ugyanakkor nem tartalmazza:

 • a Szolgáltató IP hálózata és a Társszolgáltató belföldi központja közötti összeköttetést és annak díját,
 • a végfelhasználói hozzáférések és a Társszolgáltató belföldi központja továbbá a Szolgáltató IP hálózata közötti kapcsolat forgalommérését,
 • a végponti routert (végfelhasználóhoz telepített router – CE router)

A Magyar Telekom Szimmetrikus Internet   Connect-route opciója   tartalmazza:

 • a végfelhasználói végpontok kialakítását (beleértve a hozzáférési összeköttetést és az IP portot),
 • a belföldi és nemzetközi peering kapcsolatot.
 • a végponti routert (végfelhasználóhoz telepített router – CE router)

A szolgáltatás ugyanakkor nem tartalmazza:

 • a Szolgáltató IP hálózata és a Társszolgáltató belföldi központja közötti összeköttetést és annak díját,
 • a végfelhasználói hozzáférések és a Társszolgáltató belföldi központja továbbá a Szolgáltató IP hálózata közötti kapcsolat forgalommérését.

A Magyar Telekom Szimmetrikus Internet Transzport opciója tartalmazza:

 • a végfelhasználói végpontok kialakítását (beleértve a hozzáférési összeköttetést és az IP portot).

A szolgáltatás ugyanakkor nem tartalmazza:

 • a Szolgáltató IP hálózata és a Társszolgáltató belföldi központja közötti összeköttetést és annak díját,
 • továbbá a végfelhasználói hozzáférések és a Társszolgáltató belföldi központja és a Szolgáltató IP hálózata közötti kapcsolat forgalommérését,
 • a belföldi és nemzetközi peering kapcsolatot.
 • a végponti routert (végfelhasználóhoz telepített router – CE router)

A Magyar Telekom   Szimmetrikus Internet   Transzport-route opciója   tartalmazza:

 • a végfelhasználói végpontok kialakítását (beleértve a hozzáférési összeköttetést és az IP portot).
 • a végponti routert (végfelhasználóhoz telepített router – CE router)

A szolgáltatás ugyanakkor nem tartalmazza:

 • a Szolgáltató IP hálózata és a Társszolgáltató belföldi központja közötti összeköttetést és annak díját,
 • továbbá a végfelhasználói hozzáférések és a Társszolgáltató belföldi központja és a Szolgáltató IP hálózata közötti kapcsolat forgalommérését,
 • a belföldi és nemzetközi peering kapcsolatot.

A Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatás keretén belül igénybe vehető sávszélességek:

A Szimmetrikus Internet elérés szolgáltatás keretén
  Sávszélesség
Optikai hozzáférés 2 - 1000 Mbps (2 Mbps-os lépésenként)
Réz alapú hozzáférés 256 - 1920 kbps
2 - 20 Mbps (2 - 4 - 6 - 10 - 20 Mbps)

A területi korlátok


A Szolgáltató a Szimmetrikus Internet elérés termékcsaládot a Társszolgáltatók részére Magyar Telekom saját területén nyújtja.