Városőrző


A Városőrző a település be- és kivezető közútjait monitorozó rendszer, amely kiemelt szerepet kaphat a települések közbiztonsági helyzetének és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában.

Az önkormányzatok gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy minden erőfeszítésük ellenére a település közbiztonsági helyzete romlik, a bűncselekmények száma nő. Az elkövetők általában nem helyi lakosok, hanem gépjárművel közlekedő úgynevezett utazó bűnözők, akik akár többszöri terepszemlét követően lépnek akcióba.

A létszámgondokkal küzdő rendőrség mellett, a helyi hatóságok, önkéntes civil szerveződések próbálnak élőerős, járőrözésen, megfigyelésen, általában a jelenléten alapuló védelmi rendszereket működtetni – változó eredményességgel. Különösen az éjszakai órák kritikusak. Az emberi erőforrásra épülő megelőzési módszerek hátránya, hogy a közreműködők ébersége nem tartható fenn a nap 24 órájában, a járművel közlekedő bűnelkövetők mozgásában nem (vagy csak esetlegesen) tudnak feltárni összefüggéseket.

A kritikus helyzetet a közterületekre telepített térfigyelő kamerák sem oldják meg: alkalmasint akár tucatnyi kamera által rögzített videofelvételek utólagos megtekintése, az eseményt követő vagy prevenciós célú kielemzése nehézkes és időigényes feladat.

Automatikus forgalommonitorozás

A Magyar Telekom az AR Elektronika Zrt.-vel, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve valósította meg a Városőrző tesztprojektet. A teszt keretében telepítésre kerülő eNOTO, a település be- és kivezető közútjait monitorozó berendezés, kiemelt szerepet kaphat a települések közbiztonsági helyzetének, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában. Az eNOTO üzembe helyezése gyorsan elvégezhető, kezelése nem igényel komoly műszaki ismereteket, külön személyzetet.

A berendezést különösen eredményesen használhatják a közbiztonságért felelős országos és helyi hatóságok, vagy a felhatalmazásukkal működtetett civil szervezetek.

Általános működés

A célszerűen, de nem kötelezően a településhatárok közelébe telepített berendezés automata üzemmódban, a nap 24 órájában emberi beavatkozás nélkül képes az előtte bármilyen irányban elhaladó járművet forgalmi rendszáma alapján azonosítani és beállítástól függően róla fényképfelvételt készíteni (rendszám nélküli járművekről is készülnek felvételek.) A felvételek hely- és időbélyeggel eltárolásra kerülnek. A digitalizált felvételek a törvényben meghatározott ideig kerülnek megőrzésre. A felvételek felhasználására – csak és kizárólag megfelelő jogosultság birtokában, az adatvédelmi szabályok szigorú betartása mellett - csak akkor kerülhet sor, ha a területen olyan rendkívüli esemény, bűncselekmény történt, ahol feltételezni lehet, hogy a vizsgálatot, a nyomozást a felvételek hatósági elemzése segítené.

A rendszer néhány előnye

  • Olyan képfeldolgozáson alapuló rendszer, amely nem igényli vezetékes hálózat kiépítését, mobil hálózaton is működik.
  • Automatikusan képes a képek feldolgozása alapján riasztást adni, nem igényel folyamatos élőerős felügyeletet, a rendszámadatok kiértékelése/rendezése is lényegesen egyszerűbb, mint több órányi képanyag átnézése.
  • A rendszer tesztelése során megoldható lesz a felismert rendszámadatok valós idejű összevetése a körözési adatokkal, de lehetőséget biztosít helyi figyelőzés beállítására is.
  • A riasztásokat képes email-en és SMS-ben is kiadni, így a rendőrség mellett bevonhatóak a polgárőrség és a közterület-felügyelők is.
  • A megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek távolról is elérhetik, akár egy okostelefon használatával.
  • Forgalmi statisztikákat is képes a településnek biztosítani.

A felvett adatok tárolását, feldolgozását, lekérdezését központi szoftver támogatja. A szoftvert sztenderd böngésző segítségével, biztonságos csatornán keresztül érhetik el az arra jogosult felhasználók.

A rendszer használóinak, üzemeltetőinek jogosultsága szerint a felhasználási lehetőségek és a rendszerből kinyerhető specifikus információk differenciáltak. A termék, mivel felszerelése, üzemeltetése publikus, önmagában fontos prevenciós eszköz. A térségben elkövetett bűncselekményeket követően az elkövetés szűkebb vagy tágabb időszakában elhaladó járművek rendszáma egy gombnyomásra listázható, támogatva ezzel a rendőrség nyomozati tevékenységét.

eNOTO változatok (rendőrségi és települési)

A berendezés két alapváltozatban, rendőrségi, illetve polgári célú felhasználásra került kifejlesztésre. Rendőrségi alkalmazás esetén a rendszer egyebek mellett lehetőséget biztosít a leolvasott rendszámok hazai, és a későbbi verzióban a nemzetközi körözési adatbázissal való összevetésére. is. Találat esetén beállítástól függően akár egyidejű riasztás lehetősége is biztosított. Különösen hasznos opció a lokális, helyi rendszerek hálózatba szervezése, és ezzel a bűnügyileg fertőzött térségekben az utazó bűnelkövetők életterének beszűkítése, felszámolása.

A rendszer polgári változata célszerűen települési szintű felhasználásra kialakított termék. Alkalmazása a helyi polgárőrség, településőrség vagy a törvényileg adatkezelési jogosultsággal felruházott közterület felügyelet számára ajánlott.

Közterület-felügyeleti használat esetén a berendezés elvi lehetőséget biztosít egyebek mellett arra is, hogy a helyi illetőségű járművek adatait a rendszer figyelmen kívül hagyja. Ezt a megoldást az önkormányzati gépjárműadó adatbázis felhasználásával, a helyi rendszámok kiszűrésével lehet biztosítani. A felesleges adattárolás elkerülésével növelni lehet a rendszer hatékonyságát.

Külön kiemelést érdemel, az ún. „figyelőzés” lehetősége. Például a közterület-felügyelőknek opcionálisan lehetőségük van a gyanús járművek (pl. illegálisan építési hulladékot erdőszélre szállító, lerakó teherautó) rendszámát egy adatbázisba bevinni. Ha a figyelőzött adatbázisban szereplő jármű felbukkan, a szolgálatban lévő felügyelők telefonjukra figyelmezetést kaphatnak, és szükség szerint szorosabb megfigyelés alá vonhatják a vonatkozó járművet. Ebben és az ehhez hasonló feladatokban a helyi körülmények függvényében fontos szerepet kaphatnak a közbiztonsági helyzet javítását célul tűző civil szervezetek, polgárőrök is.

A települési szintű alkalmazás megfelelő interfészekkel lehetőséget biztosít az illetékes rendőri szervek számára, hogy a központilag gyűjtött adatokat megtekintsék, különböző feltételek szerint lekérdezzék, vagy nyomozati, tanú kutatási munkában felhasználják a tárolt adatokat.

A rendszer elhelyezhető standard oszlopokon (egyedi állítású, villany vagy telekommunikációs), ideális szerelési magassága 4-5 m. A berendezés GPRS modem segítségével kommunikál. A sávszélesség és az adatkommunikációs díj optimális kihasználása érdekében a felhasználó beállíthatja, hogy a szöveges adatok azonnal, a képek csak külön kérésre töltődjenek fel a központi alkalmazásba.

A termék számtalan további felhasználási módozat lehetőségét kínálja a helyi igények és lehetőségek függvényében.

Kapcsolat

Kérdése van?
Bővebb információ a T-City
és a HomeLab projektekről:

Magyar Telekom Nyrt.

Levelezési cím:
1541 Budapest

Telefon:
(36) 30 443 4619

E-mail:
Írjon nekünk!

kapcsolódó linkek

Szolnok Megyei Jogú Város