Közműegyeztetés, adatszolgáltatás

Közműegyeztetés

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes távközlőhálózatának közműegyeztetői (érintettség esetén üzemeltetői) időalapú díjazás ellenében megvizsgálják*, hogy a létesítő Ügyfél által tervezett létesítmény érinti-e a Magyar Telekom Nyrt. meglévő hálózatát, érintés esetén milyen elvárásoknak kell eleget tennie a létesítőnek a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának védelme érdekében, továbbá ezek betartása mellett, a terv szerinti kivitelezéshez a Magyar Telekom Nyrt. megadja-e a közműkezelői hozzájárulását.
A Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetése olyan igazgatási tevékenység, melynek során mindig készül egy közműegyeztetési jegyzőkönyv és egy közműkezelői nyilatkozat, továbbá a létesítő terve bélyegzésre kerül - összhangban az elkészült dokumentumokkal.

Az Ügyfelek a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának adataihoz vagy a Magyar Telekom Nyrt.-től, vagy az Önkormányzatoktól juthatnak hozzá. Az Önkormányzattól abban az esetben kaphatnak adatot, ha az Önkormányzat kialakította a Központi Közműnyilvántartást, vagy a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő megállapodásban rögzítette, hogy jogosult a kialakítás alatt álló Központi Közműnyilvántartásból adatközlésre. Ennek az igazolásának hiányában az Ügyfélnek meg kell vásárolnia a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának a tervéhez kapcsolódó adatait.
A közműegyeztető megvizsgálja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózata – mint előadat, rajta van-e és aktuális-e a beadványon. Nemleges esetben az Adatszolgáltatás (adatvásárlás) folyamata következik.

*elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában a 29/1999. (X. 6.) KHVM rendeletet 6. §. (5), egyéb építmény vonatkozásában a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 8. §. szerint

Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás, a műszaki dokumentumokból rendszerezett adatok átadása a vonatkozó utasítások betartása mellett, a jogosult ügyfelek részére.
Az ügyfélnek a közműegyeztetésre beadott tervéhez vagy meg kell vásárolnia hálózatunk adatait, majd az ezek alapján módosított tervet újból kell egyeztetnie, vagy a közműegyeztetési helyszínen rávezetheti az adatokat a tervére. Utóbbi esetben a rávezetés helyességét a közműegyeztetőnek ellenőrizni kell. A közműegyeztetői helyszínen történő rávezetés és annak ellenőrzése időalapú díjazással történik.

További részletekről a közműegyeztetői helyszíneken lehet érdeklődni telefonon vagy személyesen.
A közműegyeztetési helyszíneken mindenképpen javasolt az előzetes időpont egyeztetés telefonon.

Díjak kiegyenlítése

Az adatszolgáltatás és a közműegyeztetés (normál, nem fordított adózású) díját az alábbi módon lehet kiegyenlíteni:

  • Budapesten a közműegyeztetői helyszínen bankkártyával (a vidéki helyszíneken is folyamatban van a bankkártyás terminálok telepítése),
  • A helyszínen kapott csekk, postán történő befizetésével,
  • Vállalkozás formájában végzett tevékenység esetén a bankszámlaszámot tartalmazó, cégszerűen aláírt Megrendelés-, illetve közvetítővel küldött Megbízólevél meglétekor átutalással.
    Megjegyzés: Magánszemély részére átutalás abban az esetben megengedett, ha vállalkozás formájában végzi a tevékenységet és ezt egyéni vállalkozói igazolvánnyal igazolni tudja.