Köszönjük üzenet!
titulus
Hibás mező formátum.
titulus
A mező kitöltése kötelező. Hibás mező formátum.
titulus
A mező kitöltése kötelező. Hibás mező formátum.
Hozzájárulások kezelése

Az alábbiakban adatkezelési célonként (közvetlen üzletszerzés, profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés, a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak megküldése, piackutatás és közvéleménykutatás) kezelheti hozzájárulásait.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletének 10. pontjával összhangban – amennyiben új Egyedi előfizetői szerződést köt és a folyamatban olyan szerződéses adatokat ad meg, ami alapján egyértelműen azonosítható egy meglévő MT azonosítóhoz tartozó ügyféllel, akkor Szolgáltató jogosult a folyamatban tett nyilatkozatát a meglévő MT azonosító vonatkozásában is értelmezni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása valamennyi az adott MT azonosítóhoz tartozó előfizetésre vonatkozik. Kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Panaszával a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. További tájékoztatást a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletében és az alábbi címen érhet el: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem

Az Ön kényelme érdekében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy amennyiben valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában egységesen kívánja kezelni a hozzájárulást, akkor azt egyetlen kattintással megtehesse. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja bármely adatkezelési cél vonatkozásában, továbbá az előfizetői jogviszonyban bekövetkezett változás esetén lehetőség van annak módosítására is.

Mielőtt bármely adatkezelési cél tekintetében megadja a hozzájárulást, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat:

Adatkezelési tájékoztató

A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A piackutatás és közvéleménykutatás céljára történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak, fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő piackutatás és közvélemény kutatás céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának, a TV nézési szokásara vonatkozó adatainak, bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adatának, továbbá a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához IP címről, valamint előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adatainak, a Szolgáltató által történő profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez függetlenül az igénybe vett hálózatról és szolgáltatótól (wifi). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben részletesen is tájékozódni kíván az adatkezeléssel kapcsolatos joairól, kérjük olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat

Részletes nyilatkozatok

Hozzájárulok a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a piackutatás és közvélemény kutatás célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a Magyar Teleom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához kapcsolódó közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a profilalkotáson alapuló közvetlen célkú adatkezeléshez