PLAYSTATION5 érdeklődés

Kérjük, az alábbi oldalon add meg elérhetőségeidet, hogy megoszthassunk veled a PlayStation® konzollal, illetve annak megvásárlásával kapcsolatos érdekes, friss, aktuális infókat.

IGÉNYLŐ ADATAI
A név magadása kötelező
A közetszámot és a telefonszámodat együtt add meg
A telefonszám megadása kötelező Nem megfelelő formátum
Az e-mail-cím megadása kötelező Hibás e-mail formátum.

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához szükséges személyes adatok kezelését a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. Az adatokat a szolgáltatásunkkal, termékünkkel (PlayStation5) kapcsolatos érdeklődésének megválaszolása, a termékről való tájékoztatás céljából, a szolgáltatásról az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Magyar Telekom Nyrt-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410;  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, ennek hiányában azok legkésőbb 2021. március 31-ig törlésre kerülnek.

Köszönjük!

Feliratkozásodat rögzítettük.