Telekom WiFi Extra

Ha a Telekom WiFi Extrát Magenta 1-gyel választod, akkor új Magenta 1 előfizetőként, az alábbi feltételek mellett kedvezményesen lehet a tiéd a Telekom WiFi Extra 2/3 db-os csomag:

•vásárolsz egy új szolgáltatást, amivel új Magenta 1előfizetővé tudsz válni

•és erre az új szolgáltatásra vállalod a 2 év hűségidőt.

Új Magenta 1-esként dupla mobilnetet, korlátlan tévézést mobilon, díjmentes mobilhívást családon belül, és Dominós hívószámokhoz feltöltési bónuszt is kapsz az általad kiválasztott otthoni- és mobilszolgáltatások mellé. A Magenta 1 előnyeiről részletesen a telekom.hu/magenta1 oldalon olvashatsz.

Ha a Telekom WiFi Extrát Otthoni előfizetésed mellé rendeled, akkor kedvezményes áron, kamatmentes havi részletekben lehet a tiéd.

Kérjük, az alábbi bejelentőoldalon add meg elérhetőségeidet, hogy munkatársunk felkereshessen, és egyeztethessetek együtt minden részletet. Amiről biztosan beszélni fogtok a megrendelés kapcsán:

•Az új vagy meglévő otthoni- és mobilszolgáltatások, melyeket Magenta 1-ben egyesítesz.
•Új Magenta 1 csomagod havi díja és a Telekom WiFi Extra eszközök kedvezményes ára (ez függ a meglévő- és új szolgáltatásaid típusától, és attól, hogy van-e most még le nem járt hűségidőd).
•A Telekom WiFi Extra eszközök otthonod egyedi adottságai szerinti száma (ennek meghatározásához mondd el munkatársunknak, hogy mekkora és milyen kialakítású a lakásod, melyben a Telekom WiFi Extrával szeretnél internetezni).
•A megrendeléshez tartozó következő lépések.

IGÉNYLŐ ADATAI
A név magadása kötelező
A közetszámot és a telefonszámodat együtt add meg
A telefonszám megadása kötelező Nem megfelelő formátum
Az e-mail-cím megadása kötelező Hibás e-mail formátum.
Cím
Irányítószám megadása kötelező! Hibás mező formátum.
A település megadása kötelező! Hibás mező formátum.
A közterület megadása kötelező! Hibás mező formátum.
házszám
épület
lépcsőház
emelet
ajtó
Cím megadás kötelező! Hibás mező formátum.
Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához szükséges személyes adatok kezelését a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, személyazonosító igazolvány típusa és száma, születési hely és idő, mobiltelefonszám, e-mail cím, telepítési cím, számlázási cím, meglévő szolgáltatásokra vonatkozó információk. Az adatokat a szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolása céljából, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Magyar Telekom Nyrt-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Hozzájárulások kezelése

Az alábbiakban adatkezelési célonként (közvetlen üzletszerzés, profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés, a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak megküldése, piackutatás és közvéleménykutatás) kezelheti hozzájárulásait.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletének 10. pontjával összhangban – amennyiben új Egyedi előfizetői szerződést köt és a folyamatban olyan szerződéses adatokat ad meg, ami alapján egyértelműen azonosítható egy meglévő MT azonosítóhoz tartozó ügyféllel, akkor Szolgáltató jogosult a folyamatban tett nyilatkozatát a meglévő MT azonosító vonatkozásában is értelmezni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása valamennyi az adott MT azonosítóhoz tartozó előfizetésre vonatkozik. Kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Panaszával a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. További tájékoztatást a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletében és az alábbi címen érhet el: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem

Az Ön kényelme érdekében lehetőséget biztosítunk arra is, hogy amennyiben valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában egységesen kívánja kezelni a hozzájárulást, akkor azt egyetlen kattintással megtehesse. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja bármely adatkezelési cél vonatkozásában, továbbá az előfizetői jogviszonyban bekövetkezett változás esetén lehetőség van annak módosítására is.

Mielőtt bármely adatkezelési cél tekintetében megadja a hozzájárulást, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat:

Hozzájárulások

A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A piackutatás és közvéleménykutatás céljára történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak, fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő piackutatás és közvélemény kutatás céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának, a TV nézési szokásara vonatkozó adatainak, bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adatának, továbbá a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához IP címről, valamint előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adatainak, a Szolgáltató által történő profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez függetlenül az igénybe vett hálózatról és szolgáltatótól (wifi). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben részletesen is tájékozódni kíván az adatkezeléssel kapcsolatos joairól, kérjük olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat

Részletes nyilatkozatok

Hozzájárulok a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a piackutatás és közvélemény kutatás célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a Magyar Teleom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához kapcsolódó közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez

Hozzájárulok a profilalkotáson alapuló közvetlen célkú adatkezeléshez

Amint beérkeznek hozzánk adataid, kollégánk keresni fog téged, hogy megbeszéljétek a számodra ideális konstrukciót. Ne felejtsd el, hogy az eszközök kedvezményes ára változhat a meglévő- és új szolgáltatásaid típusától, és attól, hogy van-e most még le nem járt hűségidőd.

Köszönjük!

Kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot.