Válaszd a magenta 1 ajánlatunkat!

Szolgáltatásaink legjava egy csomagban

Mobil, tv, internet- és telefonszolgáltatás egy kézből, kedvezményesen! Ez a Magenta 1, mellyel bármikor élvezheted a kapcsolattartás és szórakozás nyújtotta korlátlan élményeket.

Állítsd össze saját Magenta 1 kedvezménycsomag

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb csomagot, és egyeztesd a részleteket személyesen vagy kérj telefonos visszahívást!
A szolgáltatásokhoz feltüntetett árak a szerződésre vállalt {{ ec.inventory.loyaltyYears }} éves hűségidővel 3, 1 év időtartamra értendők

Határozatlan idejű és 1 éves szerződéskötés online felületünkön nem lehetséges. Ezzel kapcsolatos információkért érdeklődj Telekom üzleteinkben.

Mobil telefon
box_summary_home_internet box_packages_tv részletek részletek
box_packages_home_phone

Válassz készüléket kedvezményes áron!

{{ device.productName }}

{{ (device.pricing.listPrice | customGrouping) }} Ft helyett {{ (device.pricing.salePrice | customGrouping) }} Ft

{{ (device.pricing.salePrice | customGrouping) }} Ft

{{ (device.pricing.installmentStartPrice | customGrouping) }} Ft

{{ device.pricing.installmentDuration }} x {{ (device.pricing.installmentMonthlyPrice | customGrouping) }} Ft kamatmentes részlet

Teljes vételár: {{device.pricing.installmentDuration * device.pricing.installmentMonthlyPrice + device.pricing.installmentStartPrice| customGrouping}} Ft

Több készülékajánlat érdekel

Nem kérek kedvezményes készüléket
előző következő

Válassz kiegészítő szolgáltatást!

{{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.salePrice | customGrouping) }} Ft teljes áron, {{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.discount | customGrouping) }} 
{{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.listPrice | customGrouping) }} Ft   {{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.startingPrice | customGrouping) }} Ft   + {{ ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.startingPriceDuration }} × {{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.startingMonthlyPrice | customGrouping) }}  {{ (ec.inventory.pricing.devicesPricing.subtotal.discount | customGrouping) }} 

Magenta 1 szolgáltatás {{ (ec.inventory.pricing.subscriptionsPricing.subtotal | customGrouping) }} Ft/hó

{{ ec.inventory.loyaltyYears }} év hűséggel az első évben Hűségidő nélkül

 • Mobil telefon
 • box_summary_home_internet

   

  +{{ ec.selectedSubs.bbNetSub.extras }} extra
 • box_summary_tv

   

  +{{ ec.selectedSubs.bbTvSub.extras }} extra
 • box_summary_home_phone

   

  +{{ ec.selectedSubs.wiredSub.extras }} extra

{{ (add.price | customGrouping) }} Ft/hó

{{ ec.inventory.pricing.total[ec.inventory.pricing.total.length - 1].startMonth }} {{ total.startMonth }} - {{ total.endMonth }}  {{total.price | customGrouping}} 

Havonta fizetendő 0 Ft/hó

Ez a csomag érdekel
Több kérdésed van? Böngéssz a Gyakori kérdések között!
További részletek További részletek

Magenta 1 általános igénybevételi feltételek:
A Magenta 1 kedvezményt (a továbbiakban: kedvezmény vagy Magenta 1 Kedvezmény) olyan új vagy már szerződött egyéni előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom Nyrt. alábbi mobil és otthoni szolgáltatásainak személyben azonos, otthoni szolgáltatásokat egy azonosítón igénybe vevő előfizetője, aki a Telekom Kapcsolat Programba regisztrál, és minden előfizetést bevon a Telekom fiókba ( www.telekom.hu honlapon elérhető). A Kapcsolat Program regisztrációt követően minden, az előfizetőhöz tartozó mobil és otthoni szolgáltatás jogán közös egyenlegén gyűlnek a Kapcsolat pontok. Egy előfizető egy időben egy kedvezményt vehet igénybe, egy előfizetés egy időben egy kedvezményben lehet részes.

Magenta 1 ügyfélként a TV GO‑t mobilinterneten keresztül korlátlanul használhatja a Magenta 1 csomagba bevont mobil-előfizetésen, és az ahhoz tartozó mobil folyószámlán lévő összes előfizetésen.
A TV GO mobilalkalmazás használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán lévő havi díjas előfizetések adatforgalmi keretét. Az akció 2016. szeptember 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig tart.

 1. Az igénybevevők köre: a Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont havidíjas mobil előfizetéshez tartozó mobil folyószámlán lévő összes olyan előfizetés, amely havidíjas, lakossági díjszabás szerinti, bennefoglalt adatot tartalmazó túlforgalmazási díjmentes díjcsomagban van.
 2. A promócióban részt vevő ügyfeleknek függetlenül attól, hogy milyen díjcsomagban vannak, az adatforgalmazás esetén maximális a kínált le-/feltöltési sebesség (150/50 Mbit/s).
 3. A Korlátlan TV és film opció a promóció ideje alatt az opció havidíjának megfizetése nélkül vehető igénybe.
 4. A promóciós időszak leteltével a továbbiakban a hatályos ÁSZF rendelkezései  szerint veheti igénybe a szolgáltatásokat.
 5. A rendeltetésszerű használatra az ÁSZF–ben meghatározottak irányadók a promóció ideje alatt is.
 6. A TVGO használatával kapcsolatos részletek a 2/d mellékletben találhatóak. Egy regisztrációhoz összesen egyidejűleg 2 különböző eszköz kapcsolható a következő eszközök közül: számítógép, mobiltelefon, tablet. Az eszközök regisztrációja a bejelentkezéssel egyidejűleg automatikusan történik. Újabb eszközök használatához a bejelentkezésnél a rendszer automatikusan regisztrálja az eszközt és törli a legkorábban regisztrált eszközt.

A Magenta 1 kedvezmény igénybevételéhez szükséges szolgáltatások és díjcsomagok:

 1. Három otthoni szolgáltatás: televízió Szuper Családi HD TV díjcsomaggal (IPTV vagy SAT TV) ÉS választható otthoni internet csomag (a sávszélesség függ a szolgáltató elérhető hálózati képességeitől: NetMánia S, M, L, XL, XXL, 1000) ÉS Hoppá Plusz otthoni telefon díjcsomag. A Szuper Családi HD TV díjcsomag magában foglalja a TV GO szolgáltatást. Részes NetMánia XXL és NetMánia 1000 díjcsomag esetén a televízió szolgáltatás havi díjban foglalt MoziKlub szolgáltatást is tartalmaz; valamint
 2. legalább egy új vagy meglévő lakossági havi díjas (vagy mix típusú) mobiltelefon előfizetés, túlforgalmazásidíj-mentes adatmennyiséget tartalmazó hang díjcsomaggal vagy mobilinternet díjcsomaggal. Ha az adott előfizetőhöz több előfizetés vagy mix típusú mobil előfizetés kapcsolódik, a kedvezmény az előfizető nyilatkozata szerint elsődlegesként megjelölt előfizetésre érvényes. Amennyiben az elsődleges mobil előfizetés megszüntetésre kerül, de az előfizető további havi díjas vagy mix típusú előfizetéssel rendelkezik, úgy a kedvezmény csak az előfizető igénye alapján jár az általa megjelölt másik előfizetésre. A kedvezmény mindegyik részes szolgáltatás fent meghatározott csomagokkal történő együttes igénybevétele esetén jár.

Kedvezmény:
Az otthoni szolgáltatások (díjcsomagok) mindenkor hatályos díjszabás szerinti díjából díjkedvezmény, amíg a jelen dokumentum szerinti feltételek mindegyike teljesül.
Mobil: díjmentes korlátlan „tv és film adatopció az elsődleges havi díjas mobil előfizetésen, mellyel a TV GO szolgáltatás elérése nem generál díjköteles adatforgalmat. A TV GO szolgáltatás elérése a kedvezménybe bevont elsődleges havi díjas mobil előfizetésen nem generál díjköteles adatforgalmat, a „Korlátlan Tv és film adatopció”-t a kedvezmény tartalmazza. Amennyiben az elsődleges mobil előfizetés megszüntetésre kerül, de az előfizető további havi díjas vagy mix típusú előfizetéssel rendelkezik, úgy a kedvezmény csak az előfizető igénye alapján jár az általa megjelölt másik előfizetésre. A Magenta 1 kedvezmény bármely okból történő felbomlása, megszűnése esetén a „Korlátlan tv és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.

A kedvezmény igénybevételéhez határozott tartamú szerződéskötés nem szükséges, a kedvezményre vonatkozó szerződés határozatlan tartamú. A részes csomagokra, szolgáltatásokra köthető határozott tartamú szerződés, ez esetben a kedvezmény a határozott tartamú csomagok díjából kerül érvényesítésre. A határozott idejű szerződés lejárata esetében a Magenta 1 kedvezmények nem szűnnek meg, a részes szolgáltatások díjazására azok határozatlan tartamú szerződéskötésre érvényes díjazási feltételei irányadóak.

A kedvezményben részes csomagok fizetendő végső havi díja a bevont díjcsomagokra vállalt határozott időtartamú szerződésektől és Telekom kedvezménytől függő, a kedvezmény ezekkel együttesen érvényesül.

A kedvezmények érvényesítésének sorrendje: 

 1. határozott tartam esetén a bevont szolgáltatások hűségkedvezménye;
 2. Magenta 1 kedvezmények;
 3. otthoni szolgáltatások Telekom kedvezménye.

A Magenta 1 kedvezménycsomag fizetendő díját az otthoni szolgáltatások előbb részletezett kedvezményezett díjainak és a választott mobil díjcsomag havi díjának összege adja. A kedvezmény mellett azon egyéb szolgáltatások is megrendelhetőek – a rájuk vonatkozó feltételek szerint -, amelyek kedvezménnyel egy időben történő igénybevétele nem kizárt. A kedvezmény mellett más, díjkedvezményt biztosító kedvezmény is igénybe vehető, viszont a Magenta 1 kedvezmény egyéb speciális, időszakos kedvezménnyel – erre vonatkozó egyéb, kifejezett rendelkezés hiányában – egymást kizáróak.

Csomagváltás:
A kedvezmény feltételei szerint az otthoni internet és mobil előfizetés tekintetében díjcsomag váltás lehetséges. Amennyiben más, kedvezményen kívüli csomagokra történik váltás, a kedvezményre a „kedvezmény megszűnése” pont rendelkezései irányadóak.

A kedvezmény megszűnése:
A kedvezményre vonatkozó szerződés megszűnésére az előfizetői szerződés megszűnésére vonatkozó általános szabályok irányadóak a következő eltérésekkel. Amennyiben a kedvezmény előfeltételéül szolgáló előfizetői, valamint szolgáltatások és díjcsomagok együttes igénybevételére vonatkozó feltételek nem teljesülnek, például valamelyik részes szolgáltatás/előfizetés/díjcsomag megszűnik vagy ezekre vonatkozóan díjcsomagváltás történik, a korábban kedvezménybe bevont díjcsomagok díjaiból a kedvezmény nem kerül levonásra, és a bevont előfizetések/szolgáltatások (csomagok) díjazási feltételeire azok kedvezmény nélküli mindenkori szerződéses feltételei irányadóak. Azaz a Magenta 1 kedvezmény bármely okból történő felbomlása, megszűnése esetén a Korlátlan tv és film adatopció, valamint a NetMánia XXL vagy NetMánia 1000 internet csomag választása esetén a Moziklub szolgáltatás díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadóak.

Magenta 1 kedvezmény műszaki létesítés, szünetelés, átírás
A Magenta 1 kedvezmény aktiválása akkor történik, amikor minden részes szolgáltatás műszakilag létesítésre kerül. A részes szolgáltatások szüneteltetése esetén a szünetelő szolgáltatásra a kedvezmény nem jár. A szüneteléssel nem érintett szolgáltatásokra a feltételek szerint érvényesül a kedvezmény. A részes szolgáltatás(ok) átírásakor a kedvezmény megszűnik, de újra aktiválható, ha az új előfizető az igénybevételi feltéteknek megfelel, és ezt kéri. Új otthoni szolgáltatás megrendelése esetén a kedvezmény a már létesített szolgáltatásokra jár. Amennyiben a létesítést megelőzően vagy annak tartama alatt megállapítható, hogy műszaki okból az igényelt otthoni szolgáltatás nem létesíthető, a részes többi szolgáltatásra vonatkozó kedvezmény is megszűnik. A már igénybevett kedvezményt a szolgáltató nem követeli vissza. Hóközi igénybevétel vagy részes szolgáltatás felmondása/szüneteltetése, valamint a Magenta 1 kedvezmény ezzel összefüggő megszűnése esetén a Magenta 1 kedvezmény időarányosan jár.

Minden egyéb, itt nem szabályozott kérdésben a bevont szolgáltatásokra és díjcsomagokra vonatkozó egyedi előfizetői szerződések és a részes szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ek irányadók. A kedvezményre vonatkozó szerződést az előfizető 8 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja, a részes szolgáltatásokra és díjcsomagokra vonatkozó szerződések felmondása a szerződés tartamától függ az ezen szolgáltatásokra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés rendelkezései szerint.

Amennyiben az előfizető hibájából a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei az előfizetőnek felróható okból nem teljesülnek vagy a tárgyban szereplő mobil előfizetés határozott időtartama (hűségideje) alatt a Magenta 1 kedvezmény csomagja megszüntetésre kerül, úgy a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételére tekintettel kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő.A kedvezményt azon, fenti feltételeknek megfelelő előfizetőink is igénybe vehetik, akik Domino előfizetésüket váltják át a fenti havidíjas díjcsomagok egyikébe, és ennek bevonásával hoznak létre új Magenta 1 kedvezménycsomagot. Amennyiben részletfizetéssel szeretné megvásárolni új készüléked kérjük, hogy keresd fel egyik üzletünket

1) Meghatározott, új, havi díjas mobil-előfizetéssel,a Telekom TV előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal!

2) A Sony, Samsung, Huawei és Honor okostelefonokra szóló kedvezményes ajánlatunk 2016. november 2-től visszavonásig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes, új Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont új mobil előfizetés és megadott díjcsomagok (Move M, Move M Aranytárskártya, Next S, Next S Aranytárskártya, Next M, Next M Aranytárskártya, Next XL) választása esetén vagy meglevő Magenta 1 kedvezménycsomag mellé vásárolt új mobil előfizetés (az előbb felsorolt díjcsomagok valamelyikének választása) esetén. Egy előfizető nevére, illetve egy Magenta 1 előfizetéshez a kedvezmény csak egyszer vehető igénybe. A kedvezmény az aktuális készülék árlistában feltüntetett árból értendő.

3) A lakossági ÁSZF 9. mellékletében meghirdetett, 2016. szeptember 1-jétől 2016. december 31-ig érvényes társkártya promóció keretében az újonnan vásárolt Next S társkártya díjcsomagokra 700 Ft, a Next M/XL társkártya díjcsomagokra 1500 Ft havidíjkedvezmény jár 1 évig, 2 éves hűségidő vállalása esetén, mely a promóciós időszak lejárta után a választott csomag listaárának, szerződés időtartamának, illetve igénybevett kedvezményeknek megfelelő szintű havi díjra módosul. A havidíjkedvezmény a Magenta 1 kedvezménybe vont szolgáltatások fizetendő összesített havi díját is befolyásolja, az első 12 hónap akciós, majd a 2. évtől a Magenta 1 kedvezménycsomag összesített havi díja Next S Társkártya választása esetén 700 Ft-tal, a Next M és XL Társkártya választása esetén pedig 1500 Ft-tal kerül majd többe. 

4) Az akció 2016. szeptember 1-jétől (az ügyfél fordulónapjától) visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig tart. A Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont havidíjas mobil előfizetés és a vele azonos mobil folyószámlán lévő összes olyan előfizetés számára, amely havidíjas lakossági díjszabás szerinti, bennefoglalt adatot tartalmazó, túlforgalmazási díj mentes díjcsomaggal rendelkezik a TV GO mobilalkalmazás használata nem csökkenti a csomaghoz tartozó adatforgalmi keretét. Továbbá a promócióban részt vevő ügyfeleknek függetlenül attól, hogy milyen díjcsomagban vannak, az adatforgalmazás esetén maximális a kínált le-/feltöltési sebesség (150/50Mbit/s).A promóciós időszak leteltével a továbbiakban a hatályos ÁSZF rendelkezései szerint veheti igénybe a szolgáltatásokat. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.

Egy TV GO regisztrációhoz összesen egyidejűleg 2 különböző eszköz kapcsolható a következőek közül: számítógép, mobiltelefon, táblagép.  Az eszközök regisztrációja a bejelentkezéssel egyidejűleg automatikusan történik. Két regisztrált eszköztől eltérő újabb eszköz esetén bejelentkezéskor a rendszer automatikusan regisztrálja az új eszközt és törli a legkorábban regisztrált inaktív eszközt. Amennyiben két eszköz éppen aktív ugyanazzal a felhasználói fiókkal, a rendszer tiltja a bejelentkezést, amíg az egyik eszköz inaktívvá nem válik.

5) Családi mobil opció
„A Családi mobil opció csoportba minimum 2, maximum 5 Telekom mobil előfizetés vonható be, amelyek közül legalább kettőnek azonos előfizetői néven és közös havi számlán megjelenő havidíjas előfizetésnek kell lennie. Az összesen 5 hívószám közül legfeljebb 3 lehet Domino feltöltőkártyás is (a minimum 2 havidíjas előfizetés mellett), Domino esetén nem feltétel az ügyfélazonosság.”
A havi díjas mobil előfizetések jelenleg is elérhető, lakossági mobil díjcsomagok legyenek.
A kedvezmény aktiválásáról SMS értesítőt kap minden csoporttag, ekkor lép életbe a 0 Ft-os tarifa
A korlátlan beszélgetés a Telekom hálózatán belül, belföldön érvényes. Az ajánlat 2016. november 1-jétől visszavonásig érvényes. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

6) A havi díj akció 2016. november 2-ától visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 15-ig tart. A havidíj-kedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy az új szolgáltatás(ok) létesítésre kerüljenek és az előfizető egy MT ügyfél-azonosító alatt, egy telepítési címen rendelkezzen TV-, internet- és telefonszolgáltatással. A havidíj-kedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha az előfizető mindhárom igénybe vett szolgáltatását a Telekom jelenleg is értékesíthető, 2 év hűségidős díjcsomagjaival veszi igénybe. Közszolgálati TV-csomag esetén az ajánlat nem érvényes. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

7) Garantált le- és feltöltési sebességek:
     NetMánia L:  1 Mbit/s, 1 Mbit/s
     NetMánia XXL:  15 Mbit/s, 2 Mbit/s
     NetMánia 1000  300 Mbit/s, 50 Mbit/s