REGISZTRÁCIÓ A MAGENTA 1 KARÁCSONYI AJÁNDÉK NYEREMÉNYJÁTÉKRA

A regisztrációhoz kérjük, minden mezőt töltsd ki!

A név magadása kötelező.
A Magenta 1 csomagba bevont otthoni vagy mobil számla fejlécében megtalálod
Az MT-ügyfélazonosító megadása kötelező. Az MT-ügyfélazonosító egy 9 számjegyből álló egyedi számsor.
A Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont mobil előfizetés, melyen elérünk téged.
+36
A telefonszám megadása kötelező. Nem megfelelő formátum.
Ahova a jegyeket küldhetjük.
Az e-mail-cím megadása kötelező. Hibás e-mail formátum.

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

•Regisztráló ügyfeleink a regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték feltételeit, az abban foglalt valamennyi feltételt, valamint hozzájárulnak adataik kezeléséhez.
•A játékban a Telekom 18. életévet betöltött, lakossági előfizetéssel rendelkező ügyfelei vehetnek részt, akik egyéni (lakossági) előfizetőként hatályos, a Magyar Telekom által nyújtott Magenta 1 kedvezménycsomagba (30%) bevont szolgáltatás(ok)ra kötöttek határozott idejű szerződést 2018. október 5. – 2018. november 30. napja között.
•A nem teljes körűen kitöltött regisztrációt nem fogadjuk el. Ugyanazon ügyfél nevében történő többszörös regisztrációt egy alkalommal veszünk figyelembe.
•A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

Köszönjük regisztrációdat!

A nyereményjátékhoz sok szerencsét kívánunk! A nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail-címen értesítjük legkésőbb 2018. december 10-ig.