A kárrendezés menete

Mit kell tenni a külföldön felmerült, utólagos kárrendezést igénylő káresemények esetén?

1

Szerezd be még külföldön a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat!

Szerezd be alábbiakban felsorolt, a biztosítási események kapcsán külföldön felmerült és indokolt költségeket igazoló, a kárrendezéshez a Biztosító által előírt szükséges dokumentumokat:

  • egészségügyi ellátással, utazási segítségnyújtással, illetve jogvédelemmel összefüggő külföldön kifizetett számlákat, a feltételekben foglaltak szerint,
  • baleset-biztosítással összefüggő szolgáltatásokat,
  • poggyászbiztosítással, poggyászkésedelemmel összefüggő kárigényeket,
2

Értesítsd a Biztosító megbízottját hazaérkezést követően

Az utólagos kárrendezés a Biztosító utasbiztosítási vezérügynökségén, a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nél, az alábbi címen történik: 1138 Budapest, Váci út 135-139., telefon: (+36-1) 413-5148.

A felmerült biztosítási eseményekkel kapcsolatos kárigényeket és ezeket igazoló dokumentumat jutasd el a fenti címre.

3

A Biztosító megbízottja megtéríti a külföldön felmerült költségeidet

A Biztosító a kárrendezési igények és azokat igazoló dokumentok beérkezését követően a költségeket 15 munkanapon belül rendezi a szolgáltatások és fedezeti összegek táblázat szerinti biztosítási összegek erejéig.

Kérdésed van?

Hívd ügyfélszolgálatunkat a 1414-es telefonszámon. (a Telekom magyarországi mobilhálózatából díjmentes, más hálózatból belföldi Kék szám díjazása szerint hívható).

Kérjük, olvasd el a biztosítás feltételeit!

Biztosítási feltételek

Ügyféltájékoztató