Samsung VR – adatvédelmi tudnivalók és használati feltételek

Adatvédelem

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a regisztrációjával a Regisztráló előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során megadott vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek; nyilvános esemény helyszínén készített video- és hangfelvétel), valamint a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát (beleértve a helymeghatározási adat is) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás/PR céljából – akár automata hívórendszeren, akár ügyintéző által bonyolított híváson keresztül – kezelje, azaz saját, illetve a vele szerződésben álló harmadik felek – személyre szabott – üzleti ajánlatával a Regisztrálót a megkeresse.

A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél valamennyi előfizetése keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett személyes adatra (ügyfél szintű hozzájárulás). A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél tévénézési szokásaira, valamint bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához tartozó IP-címről, valamint az előfizetésében lévő SIM-kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom tárolására és ezen adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az igénybevett hálózattól és szolgáltatótól (Wi-Fi). Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is. A hozzájárulás nem terjed ki a szöveges és hangforgalom megfigyelésére és tárolására, a szöveges üzenetek és hívások tartalmát a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen körülmények között nem jogosult megismerni. 

Adatkezelő

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.). DM célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50139/2012.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás Regisztráló általi lemondásáig használhatja fel a fent említett célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a Regisztráló – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat megtételét követően a Regisztráló adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.

A Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken vonhatja vissza.

A személyes adatok megismerhetősége

A Magyar Telekom Nyrt. a Regisztráló személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja.

A Regisztrálók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Regisztrálók a Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati felületein bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak. 

Jogérvényesítési lehetőségek

A Regisztráló jogérvényesítési lehetőségeit különösen a Törvény II. és VI. Fejezetei szerint gyakorolhatja.

Adatbiztonság

Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a Regisztráló személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Lépj be a virtuális valóságba

4D tartalmak:

Használatra vonatkozó egészségügyi és biztonsági figyelmeztetések
Olvasd el figyelmesen és tartsd be a Gear VR használati útmutatóban és az alábbi weboldalon található előírásokat: www.oculus.com/warnings. 13 éves kor alatt nem használható. Használat közben légy tekintettel a környezetedre és maradj a székben ülve. Amennyiben bármilyen kellemetlen reakciót tapasztalsz, fejezd be a Gear VR használatát. A szemüveget maximum 30 percig használd. Terhesség vagy brmilyen komoly betegség esetén konzultálj kezelőorvosoddal a Gear VR használata előtt. A Gear VR helyes használatához kérjük, kérd szakértőnk segítségét.

Icaros:

A biztonságos használat érdekében kérjük tartsd be az alábbiakat:

Az eszközt 1,5m-es körzetben szabadon kell hagyni, itt sem emberek nem tartózkodhatnak, sem tárgyakat nem szabad elhelyezni. Győződj meg róla, hogy ebbe a körzetbe gyermekek vagy háziállatok nem sétálhatnak be az eszköz használatának idején. A pilóta nem látja - ha fejhallgatót is használ a repülés során akkor nem is hallja - a külvilágot.

Az eszközt mindenki csak a saját felelősségére használhatja!

A Termék használójának előzetesen el kell fogadnia az alábbi feltételeket.

A Termék használója tudomásul veszi, hogy a Termék:

  • szédülést, rosszullétet, koncentrációvesztést, súlyosabb esetben ájulást, eszméletvesztést, epilepsziás rohamot okozhat,
  • hosszú, folyamatos használata károsíthatja az emberi szemet és egyéb negatív hatásai lehetnek (pl. fáradékonyság, izomfájdalom),
  • használata során bizonyos (pl. erőszakos, érzelmes vagy ijesztő) tartalmak kiválthatnak szapora szívverést, vérnyomásproblémákat, pánikrohamot, szorongást, egyéb káros hatást,
  • használata fokozhatja a fáradtságot, kimerültséget, rossz közérzetet, ezért ilyen állapotban a Termék használata nem javasolt,
  • csak az arra kijelölt, biztonságos helyen használható a baleset, a személyi és a vagyoni kár elkerülése érdekében,
  • rádióhullámokat tud kibocsátani, ami zavarhatja a közelben lévő elektronikus eszközök működését,
  • kizárólag az üzlet személyzete utasításainak megfelelő módon, rendeltetésszerűen használható.

A Magyar Telekom Nyrt. kizárja a felelősségét minden, a Termék nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő használatából eredő károkért. Aki a Termék nem rendeltetésszerű használatával kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni. Aki a Termékben szándékosan kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni.

A Termék használatára jogosult vagyok és a használati feltételeket elfogadom.