2022. június 30-ig folyamatosan lekapcsoljuk 3G hálózatunkat! Érdemes ellenőrizned telefonod beállításait, SIM-kártyádat és készüléked képességeit! Itt találsz részleteket!
2022. június 30-ig folyamatosan lekapcsoljuk 3G hálózatunkat! Érdemes ellenőrizned telefonod beállításait, SIM-kártyádat és készüléked képességeit! Itt találsz részleteket!

GYAKORI KÉRDÉSEK

Készülékbiztosításom van. Mely esetekben tekinthető jogosnak kárigényem?

Biztosítási csomagjaink az alábbi esetekre vonatkoznak:

 • Véletlenszerű károsodás (minden csomagban fedezett), például:
  • Leesés, törés.
  • Nyomás vagy súly miatt összetörés, megnyomódás.
  • Hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatti károsodik.
 • Harmadik személy általi rongálás (minden csomagban fedezett), például:
  • Szándékos földhöz vágás, vízbe dobás, összetörés.
 • Lopás (az Extra csomagokban fedezett), például:
  • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése.
  • Rablás (akaratot megtörő fizikai erőszakkal vagy fenyegetéssel).
  • Zseblopás.
 • Belső meghibásodás (a Plusz csomagokban fedezett):
  • Ha a gyári garancia letelte után hirtelen belső meghibásodás lép fel.
  • Ez a garancia leteltét követő 365 napig érvényesíthető.
 • Párásodás (a Plusz csomagokban fedezett):
  • A készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése (pl. izzadság, páralecsapódás) miatti meghibásodás (a „Plusz” nélküli Alap és Extra csomagokból ki van zárva).

Amennyiben az alábbiakban felsorolt esetek egyike érvényes Rád nézve, akkor sajnos megszűnik a biztosításod, ilyen esetekben a kárigény nem tekinthető jogosnak:

 • Biztosított halálának vagy a biztosítás megszűnésének napján, kivéve, ha a jogutód tovább kívánja vinni a szolgáltatónál meglévő előfizetést és a fedezetet is.
 • A Csoportos Mobiltelefon-biztosítási Szerződés megszűnése esetén azonnali hatállyal. A Biztosító erről köteles a Biztosítottat a szolgáltatón keresztül a megszűnés időpontja előtt legalább 30 nappal értesíteni.
 • Készülék harmadik személyre történt átruházásakor: azon a napon, amikor ezt a tényt a Mobiltelefon-szolgáltatónak bejelentette és megfelelő dokumentumokkal igazolta.
 • Behajtási folyamatba került előfizetők esetében a SIM-kártya felfüggesztésétől számított 16. napon.
 • Mobil előfizetésüket 15 napnál hosszabb időre felfüggesztő előfizetők esetében a 16. napon automatikusan.
 • Telekom mobil előfizetői szerződés megszűnésekor, vagy annak más személyre történő átruházásakor (előfizető váltás során). Az adott előfizetésnél (telefonszámnál) elsőként fedezetbe vont Készülék bevonásától számított 5 év elteltével, amennyiben a biztosítás folyamatosan fennállt ez alatt az időszak alatt.
 • Domino csomagra, vagy egyedi (nem lakossági) díjcsomagra váltáskor.
 • Olyan kár bekövetkezésekor, amikor 16 éven aluli kiskorú használja a készüléket.
 • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérüléseknél.
 • Garanciális hibák, belső meghibásodás esetében (kivéve Plusz csomagnál).
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió esetén.
 • Helytelen üzemeltetés vagy gyártói kezelési utasítás be nem tartása esetében.
 • Szervizelési, karbantartási folyamatnál vagy kísérletnél.
 • Családtagok, lakótársak, károsult általi rongálás esetén.
 • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopásakor.
 • Elvesztésnél, rejtélyes eltűnésnél.

A biztosító emellett jogosult a biztosítási jogviszonyt indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel, a biztosítotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal, a biztosítási időszak végére írásban felmondani.

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános szerződési feltételek tartalmazzák.
Fontos: a kizárás okai és a Készülékbiztosítási díj rendszeres megfizetése egymástól független tényezők, vagyis a rendszeres díjfizetés nem mentesít a kizárások alól.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 2.

Hasznos volt ez a válasz?

Ahhoz, hogy hasznosabb választ adhassunk, szívesen fogadjuk a részletesebb visszajelzést:

Köszönjük a visszajelzésed!