GYAKORI KÉRDÉSEK

Mi szükséges ahhoz, hogy magánszemély meghatalmazottjaként más személy is eljárhasson a Telekom mobil és otthoni előfizetésekhez kapcsolódó ügyekben?

Telekom előfizetések esetén természetes személy Előfizető/Domino Előfizető meghatalmazottjaként egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben olyan természetes személy járhat el, akinek meghatalmazását két tanú hitelesítette. Amennyiben a természetes személy Előfizető/Domino Előfizető ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazással szeretne eljárni, természetesen az is elfogadható. Az ügyvéd illetve közjegyző által hitelesített meghatalmazás formai feltételei megegyeznek kéttanús meghatalmazáséval.

A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt innen töltheted le: Meghatalmazás


Az érvényes meghatalmazáshoz szükséges:

 • a meghatalmazó (születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, személyi igazolvány száma, MT ügyfél-azonosítója és aláírása),
 • a meghatalmazott és két tanú adatai (születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, személyi igazolvány száma, és aláírása).

A dokumentum érvényessége egyszeri alkalomra és visszavonásig is kiterjedhet. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás visszavonását az előfizetőnek jeleznie kell felénk.

Egyéni vállalkozó, valamint mezőgazdasági őstermelő, kistermelő adatrögzítés és dokumentumkezelés szempontjából jogi személynek minősül, így meghatalmazás adásával kapcsolatosan a jogi személyekkel megegyező szabályok vonatkoznak rájuk, ezért a cégszerű meghatalmazásra vonatkozó formai követelmények irányadók.

Az alábbi esetekben nem használhatod a két tanús meghatalmazást, azaz mindenképpen az Előfizetőnek, illetve amennyiben értelmezhető, a Számlafizetőnek kell eljárnia:

 • határozott idejű szerződéssel, egy összegben, 0 Ft-os vagy részletre történő mobil vagy otthoni készülék/eszköz vásárlás,
 • havi díjas mobil előfizetés vásárlás csak SIM-kártyával (készülék nélkül),
 • új határozott időtartamú szerződés kötése a korábban vállalt hűségidő leteltét követően (díjcsomag módosítással és díjcsomag módosítás nélkül),
 • előfizetés felmondása, szerződésbontás, kivéve, ha:
  • Mobil S 2017 + Költségkontroll konstrukcióról havi díjas előfizetésre,
 • az Előfizető személyes adatainak módosítása (pl. név, cím, az előfizetésekhez tartozó ügyféljelszavak),
 • SIM-kártya csere,
 • Domino előfizetés esetén utólagos híváslista személyesen történő átadása.

Havi díjas szerződés esetén az utólagos híváslista és számlamásolat kéttanús meghatalmazással történő igénylése esetén a dokumentumot a számlafizető címére postázzuk.

Amennyiben az ügyintézés nem csak üzleteinkben, hanem írásban is lehetséges (pl. szüneteltetés, visszakapcsolás), akkor meghatalmazás helyett az előfizető saját kezű aláírásával ellátott e-mail kérelme szükséges (szkennelt csatolmányként), melyet külföldről is egyszerűen továbbíthatsz részünkre.

Az ügyfélszolgálati tevékenységek listájáról, és az Előfizetői szerződés feletti rendelkezés egyes eseteiről (meghatalmazással, csak személyesen, illetve jelszavak megadásával intézhető ügyekről) honlapunkon tájékozódhatsz.

Utoljára frissítve: 2023. június 2.

Hasznos volt ez a válasz?

Ahhoz, hogy hasznosabb választ adhassunk, szívesen fogadjuk a részletesebb visszajelzést:

Köszönjük a visszajelzésed!