Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Nagykereskedelmi Gyors Hozzáférés minőségi mutatók

Az NHH DH-23398-31/2007 számú határozata alapján mért és nyilvánosságra hozott minőségi mutatók:

Megnevezés: Új hozzáférés létesítési idő
Meghatározás: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje.
Mérési módszer: Az új hozzáférés létesítések teljesítési mérésének alapja az adatbázisból kinyert, az érvényes megrendelés dátuma (avagy az előfizetői szerződés hatályba lépésének dátuma) és a létesítés fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett naptári nap.
Mértékegység: létesítési idő [nap]

 • Mért érték (2010. II. félév): 8
 • Mért érték (2010): 8
 • Mért érték (2011. I. félév): 6
 • Mért érték (2011. II. félév): 6
 • Mért érték (2011): 6
 • Mért érték (2012. I. félév): 6
 • Mért érték (2012. II. félév): 6
 • Mért érték (2012.): 6

Megnevezés: Minőségi panasz hibaelhárítási ideje
Meghatározás: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban teljesített határideje.
Mérési módszer: A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási idejének mérési alapja az adatbázisból kinyert, hibabejelentések keletkezésének dátuma és a hibaelhárítás fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett óra.
Mértékegység: hibaelhárítás idő [óra]

 • Mért érték( 2010. II. félév): 46
 • Mért érték (2010): 44
 • Mért érték (2011. I. félév): 31
 • Mért érték (2011. II. félév): 37
 • Mért érték (2011): 33
 • Mért érték (2012. I. félév): 25
 • Mért érték (2012. II. félév): 24
 • Mért érték (2012.): 25

Megnevezés: A szolgáltatás rendelkezésre állása
Meghatározás: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest.
Mérési módszer: A szolgáltatás rendelkezésre állási mutató számítása a Szolgáltató támogató rendszerei és nyilvántartásai alapján történik. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adatgyűjtési időszakban a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával, hozzáadva a váratlan és tervezett üzemszünetek (szolgáltatás-kiesés) időtartamát is. A szolgáltatás éves rendelkezésre állása az adott évben hibásan teljesített összesített időnek az adott évre számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva.
Mértékegység: rendelkezésre állás [%]

 • Mért érték (2010. II. félév): 99,908
 • Mért érték (2010): 99,917
 • Mért érték (2011. I. félév): 99,921
 • Mért érték (2011. II. félév): 99,924
 • Mért érték (2011): 99,921
 • Mért érték (2012. I. félév): 99,940
 • Mért érték (2012. II. félév): 99,932
 • Mért érték (2012.): 99,936