Hozzáférési Hálózat Infrastruktúra Átengedése

A Magyar Telekom, mint jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató - Hozzáférési Hálózatának Infrastruktúra Átengedésére vonatkozó - Referencia Ajánlatának (MARUO) keretében ajánlja fel az abban meghatározott szolgáltatásokat. A MARUO tartalmazza mindazon technikai, műszaki és pénzügyi feltételeket, amelyek teljesülésével az átengedés létrejöhet az arra igényt támasztó hírközlési szolgáltató és a Magyar Telekom között.

A Magyar Telekom Hozzáférési Hálózatának Infrastruktúra Átengedésére vonatkozó Referencia Ajánlatának letölthető szövege a kapcsolódó anyagok között található.

A szolgáltatás területi lefedettsége az NMHH PC/17920-66/2017. számú határozata alapján az  1b piacként azonosított területeken réz hozzáférési hálózattal lefedett területekre terjed ki 2018. november 1.-től.

Közzététel

A Magyar Telekom Nyrt., az NMHH Elnökének PC/17915-66/2017. számú - Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3(a)/2014. piac) – határozatának (Határozat) I.D.10.2.1. pontjában foglalt kötelezettsége alapján közzéteszi, a Határozat rendelkező rész I. D.6. pontjában előírt szolgáltatásra vonatkozó következő információkat:

  • az igénybejelentést benyújtó Jogosult Szolgáltató(k) megnevezése:

Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

  • a szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott érvényes igénybejelentés(ek) Kötelezett Szolgáltató általi kézhezvételének időpontja:

2017. december 28.

  • az igénybejelentést benyújtó Jogosult Szolgáltató megnevezése:

Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.)

  • a szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott érvényes igénybejelentés(ek) Kötelezett Szolgáltató általi kézhezvételének időpontja:

2018. február 15.

Kapcsolódó dokumentumok: