Hozzáférési Hálózat Infrastruktúra Átengedése

A Magyar Telekom, mint jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató - Hozzáférési Hálózatának Infrastruktúra Átengedésére vonatkozó - Referencia Ajánlatának (MARUO) keretében ajánlja fel az abban meghatározott szolgáltatásokat. A MARUO tartalmazza mindazon technikai, műszaki és pénzügyi feltételeket, amelyek teljesülésével az átengedés létrejöhet az arra igényt támasztó hírközlési szolgáltató és a Magyar Telekom között.

 

A Magyar Telekom Hozzáférési Hálózatának Infrastruktúra Átengedésére vonatkozó Referencia Ajánlatának letölthető szövege a kapcsolódó anyagok között található.