Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Nagykereskedelmi Szélessávú Optikai Hozzáférés Szolgáltatás minőségi mutatók

Az NHH DH-23398-31/2007 számú határozata alapján mért és nyilvánosságra hozott minőségi mutatók:

 • Megnevezés: Új hozzáférés létesítési idő
 • Meghatározás: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje.
 • Mérési módszer: Az új hozzáférés létesítések teljesítési mérésének alapja az adatbázisból kinyert, az érvényes megrendelés dátuma (avagy az előfizetői szerződés hatályosulásának dátuma) és a létesítés fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett naptári nap.
 • Mértékegység: nagykereskedelmi létesítési idő [nap]
 • Mért érték (2012. I. félév): -
 • Mért érték (2012. II. félév): -
 • Mért érték (2012.): -
 • Megnevezés: Minőségi panasz hibaelhárítási ideje
 • Meghatározás: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ban teljesített határideje.
 • Mérési módszer: A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási idejének mérési alapja az adatbázisból kinyert, hibabejelentések keletkezésének dátuma és a hibaelhárítás fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett óra.
 • Mértékegység: hibaelhárítás idő [óra]
 • Mért érték (2012. I. félév): -
 • Mért érték (2012. II. félév): -
 • Mért érték (2012.): -
 • Megnevezés: A szolgáltatás rendelkezésre állása
 • Meghatározás: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest.
 • Mérési módszer: A szolgáltatás rendelkezésre állási mutató számítása a Szolgáltató támogató rendszerei és nyilvántartásai alapján történik. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adatgyűjtési időszakban a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával, hozzáadva a váratlan és tervezett üzemszünetek (szolgáltatás-kiesés) időtartamát is. A szolgáltatás éves rendelkezésre állása az adott évben hibásan teljesített összesített időnek az adott évre számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva.
 • Mértékegység: rendelkezésre állás [%]
 • Mért érték (2012. I. félév): 100
 • Mért érték (2012. II. félév): 100
 • Mért érték (2012.): 100