Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Magyar Telekom Összekapcsolási Referencia Ajánlata (MARIO)

A Magyar Telekom, mint a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” szabályozott nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erejű szolgáltató a referencia ajánlatának (MARIO) keretében ajánlja fel a szabályozás szerinti szolgáltatásokat. A MARIO tartalmazza mindazon jogi, műszaki és pénzügyi feltételeket, amelyek szerint az elektronikus hírközlési hálózatok összekapcsolása létrejöhet az arra igényt támasztó hírközlési szolgáltató és a Magyar Telekom között. A MARIO letölthető szövege a kapcsolódó dokumentumok között található.


Elérhetőségünk:

Magyar Telekom Nyrt.
Nagykereskedelmi igazgatóság
Cím:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím:1541 Budapest
Email: Fix.IC@telekom.hu

Az NMHH Elnöke közzétette a Magyar Telekom összekapcsolási referenciaajánlatának (MARIO) hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozatát

Közzétéve: 2021. július 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/11908-5/2021. számú, a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának (MARIO) hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozata.

(A jóváhagyott referenciaajánlat az oldal alján látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból tölthető le.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 67/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a PC/21025-22/2018. számú határozattal jóváhagyott összekapcsolási referenciaajánlat hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozatát, valamint a 2021. augusztus 1-étől hatályos, jóváhagyott referenciaajánlatot (MARIO).

Tájékoztatás a helyhez kötött hívásvégződtetési díjakban bekövetkező változásokról

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. április 22-től hatályos, az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 2020. december 18-i (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: Végződtetési díjrendelet) nyomán 2021. július 1-től a Magyar Telekom Nyrt. az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza helyhez kötött hálózatában történő hívásvégződtetés esetén:

Szolgáltatás megnevezése Időszak Díj (eurocent/perc)+ÁFA Díj (Ft/perc)+ÁFA
Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás a Magyar Telekom helyhez kötött telefonhálózatában uniós, ill. EGT hívószámról, ill. a Végződtetési díjrendelet 1. cikk (4) bekezdés szerinti harmadik országból vagy harmadik országbeli szolgáltató hálózatából indított hívás esetén 2021.07.01. - 2021.12.31. 0,07 0,2529

A Ft/perc-ben feltüntetett hívásvégződtetési díjat a Magyar Telekom évente felülvizsgálja és minden év január 1-ig aktualizálja az EKB által az EU Hivatalos Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával, amelyről a Magyar Telekom előzetesen tájékoztatni fogja a T. Partnereit.

Üdvözlettel:
Magyar Telekom Nyrt.

Kapcsolódó dokumentumok