Vezetékes internet és HotSpot szolgáltatások hálózati célértékei

Vezetékes internet szolgáltatás

1a Szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje az esetek 80%-ában [nap]

A szolgáltató által előre meghatározott, vagy tanúsító által kijelölt legalább 2 hónapos időszak adataiból, számítással kell képezni. A létesítési idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. Létesítési idő: Az adatgyűjtési időszakban az új előfizetői hozzáférési pont létesítése és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az érvényes, mindkét fél által elfogadott előfizetői szerződés megkötéstől számított ideje. A mutatóképzésből kizártak azon esetek, amikor előfizető által az előfizetői szerződésben megjelölt későbbi időpontban kell a szolgáltatásnyújtást megkezdeni.

Célérték ≤15

1b Hibaelhárítás ideje az esetek 80%-ában [óra]

A szolgáltató által előre meghatározott, vagy tanúsító által kijelölt legalább 1 hónapos időszak adataiból, számítással kell képezni. A hibaelhárítási idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %- nak az időbeli felső korlátja Hibaelhárítási idő: A szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a - szolgáltatót terhelő - hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtől a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma.

Célérték ≤ 72

1c Díjreklamáció kivizsgálási és elintézési idő az esetek 80%- ában [nap]

A szolgáltató által előre meghatározott, vagy tanúsító által kijelölt, legalább 2 hónapos időszak adataiból, számítással kell képezni. Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított elektronikus hírközlési szolgáltatás bármely díját vitatja, a szolgáltató az erről szóló bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a szolgáltató az előfizetőt a fenti vizsgálat lezárását követően írásban tájékoztatja. Mért jellemző: A díjreklamációnak a szolgáltatónál történt nyilvántartásba vételétől számítva az előfizető tájékoztatásáig eltelt idő. A mutató származtatása számítással történik: a díjreklamációk kivizsgálási ideje szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja.

Célérték ≤ 30

1d Éves szintű rendelkezésre állás [%]

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Adott évben a szolgáltatás-kiesés teljes időtartama: a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idő. Teljes elvi szolgáltatási időtartam: az az időtartam, melyet a szolgáltató minden előfizető számára a teljes, éves szolgáltatás-nyújtási időszakban szolgáltatáskiesés nélkül lenne képes szolgáltatni. Minőségi mutató származtatása: az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100- zal.

Célérték ≥ 98

1e Ügyfélszolgálati bejelentkezési arány [%]

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező, sikeresen felépült hívások esetén. A szolgáltató által előre meghatározott, vagy tanúsító által kijelölt legalább 1 hónapos időszak adataiból, számítással kell képezni. A bejelentkezési arány mérési alapja hívássoroló rendszer esetén: a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell mérni.

Célérték ≥ 70

7_1 Letöltési sebesség hálózaton belül [Mbit/s]

A szolgáltató által előre meghatározott és elvégzett próbahívások alapján számítással kell képezni. A hálózaton belül az előfizetői hozzáférési pontokon mért letöltési sebesség [Mbit/s], értékeket csökkenő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nál kapott érték.

Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenő sorrendbe állítva az esetek 80 %-ában elért, illetve meghaladott érték.

7_1a DSL szolgáltatás (Otthoni Internet Start, Net S Plusz) 80%

Célérték 1,00

7_1b Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Otthoni Internet 50) 80%

Célérték 1,00

7_1c Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Otthoni Internet 100) 80%

Célérték 1,00

7_1d Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Net S 150/5) 80%

Célérték 15,00

7_1e Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Otthoni Internet 250) 80%

Célérték 15,00

7_1f Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Net M 300/20) 80%

Célérték 15,00

7_1g Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Otthoni Internet 500) 80%

Célérték 20,00

7_1h Műsorelosztó hálózaton nyújtott (Net L 500/22) 80%

Célérték 1,00

7_1i GPON szolgáltatás (Otthoni Internet 50) 80%

Célérték 15,00

7_1j GPON szolgáltatás (Net S 150/50) 80%

Célérték 60,00

7_1k GPON szolgáltatás (Otthoni Internet 250) 80%

Célérték 15,00

7_1l GPON szolgáltatás (Net M 300/75) 80%

Célérték 100,00

7_1m GPON szolgáltatás (Otthoni Internet 1000, Net L 1000/1000) 80%

Célérték 300,00

7_1n GPON szolgáltatás (Net XL 2000/1000) 80%

Célérték 300,00