Készülék biztosítási feltételek

A készülékbiztosítás a Chubb European Group és a Telekom által nyújtott biztosítás, mely a mobiltelefonnal kapcsolatos káresemények esetén fedezetet nyújt az előfizető számára. Jogos kárigény esetén mobiltelefonját megjavítjuk, vagy ha a javítás nem lehetséges, kicseréljük.

Mire terjed ki a biztosítás?

Véletlenszerű károsodás


A biztosítás kiterjed:

 • Elemi károkra (pl. tűzkár, viharkár)
 • Baleseti okból történő meghibásodásra (pl. véletlen leejtés, törés, működést befolyásoló egyéb hirtelen sérülés)
 • Folyadékkal való érintkezés miatti meghibásodásra (pl. eső, vízbe esés)

A kártérítés feltételei, kizárásai például:

 • Nem nyújtható kártérítés, ha hirtelen előre nem látható belső mechanikai vagy elektronikus hiba okozta a telefon működésképtelenségét vagy egy alkatrész tényleges törését, vagy kiégését.
 • Túlfeszültség, a paraméterek helytelen beállítása vagy a gyártó által nem engedélyezett tartozék vagy berendezés használata esetén nem térít a biztosító
 • Helytelen telepítés vagy újratelepítés, hibás szoftver vagy programozás, illetve véletlenül vagy szándékosan letöltött vírus okozta meghibásodásra nem terjed ki a biztosítás.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékeknek az IMEI-számát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI-szám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékből eltávolították a SIM-kártya zárolást.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a biztosított nem tudja bemutatni a sérült készüléket.

Rongálás


A biztosítás kiterjed:

 • Harmadik személy általi szándékos törésre, vízbedobásra stb.

A kártérítés feltételei, kizárásai például:

 • Nem nyújtható kártérítés, ha a Biztosított, hozzátartozója, a vállalati Biztosított munkavállalója, a velük egy háztartásban élő(k), illetve a készülék őrzését tevékenysége körében ellátó harmadik fél bármilyen szándékos cselekménye okozta a kárt.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékeknek az IMEI-számát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI-szám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a készülékből eltávolították a SIM-kártya zárolást.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a biztosított nem tudja bemutatni a sérült készüléket.
 • Rendőrségi feljelentést kell tenni és azt kárrendezéskor bemutatni.

Lopás - csak Extra és Extra Plusz csomag esetén


A biztosítás kiterjed:

 • Betöréses lopásra (pl. lakásfeltörés, gépkocsi feltörés)
 • Rablásra (pl. telefon erővel, fenyegetéssel történő erőszakos eltulajdonítása)
 • Zseblopásra

A kártérítés feltételei, kizárásai például:

 • Nyilvános helyen, vagy a lopás időpontjában mások által megközelíthető helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása esetén nem nyújtható kártérítés, kivéve, ha a készüléket valamilyen zárt tárolóból (fiókból, szekrényből stb.) dolog elleni erőszak alkalmazásával tulajdonították el.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha készüléket egy őrizetlenül hagyott gépjárműből lopják el, kivéve, ha a jármű be volt zárva, az összes biztonsági berendezés be volt kapcsolva, és a készüléket a bezárt csomagtartóban vagy a jármű utasterének bármelyik csukott rekeszében (pl. kesztyűtartóban) helyezték el, és így azt kívülről a gépjármű jogellenes felnyitása előtt nem lehetett látni.
 • Nem nyújtható kártérítés, ha a Biztosított, hozzátartozója, a vállalati Biztosított munkavállalója, a velük egy háztartásban élő(k), illetve a készülék őrzését tevékenysége körében ellátó harmadik fél bármilyen szándékos cselekménye okozta a kárt.
 • Rendőrségi feljelentést kell tenni és azt kárrendezéskor bemutatni.

Párásodás - csak Alap Plusz és Extra Plusz csomag esetén


A biztosítás kiterjed:

 • A készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése miatt keletkező meghibásodásra.

A kártérítés feltételei, kizárásai például:

 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a készülékkel együtt értékesített fogyóeszközök (pl. akkumulátorok) vagy egyéb tartozékok (pl. töltők, fejhallgatók, kábelek) meghibásodásáért.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel olyan tervezési vagy gyártási hibákért, amelyek miatt a gyártó vagy a terjesztő a készüléket javításra vagy cserére visszahívta.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a cserélhető adathordozók (pl. memóriakártyák) és SIM-kártyák meghibásodásaiért.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel azon hibákért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket tovább használták.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a felmerült költségekre, amennyiben a bejelentett meghibásodás nem található.

Belső meghibásodás - csak Alap Plusz és Extra Plusz csomag esetén


A biztosítás kiterjed:

 • Hirtelen, váratlan, előre nem látható belső mechanikai vagy elektronikai meghibásodásra, amelynek következtében a készülék nem működik rendeltetésszerűen, amennyiben ez a belső meghibásodás a gyártó vagy a forgalmazó által biztosított jótállás leteltét közvetlenül követő 365 napon belül következik be.

A kártérítés feltételei, kizárásai például:

 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a készülékkel együtt értékesített fogyóeszközök (pl. akkumulátorok) vagy egyéb tartozékok (pl. töltők, fejhallgatók, kábelek) meghibásodásáért.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel olyan tervezési vagy gyártási hibákért, amelyek miatt a gyártó vagy a terjesztő a készüléket javításra vagy cserére visszahívta.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a cserélhető adathordozók (pl. memóriakártyák) és SIM-kártyák meghibásodásaiért.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel azon hibákért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket tovább használták.
 • A biztosító nem tartozik felelősséggel a felmerült költségekre, amennyiben a bejelentett meghibásodás nem található.

Kérjük, olvassa el a teljes körű tájékoztatót!

Készülékbiztosítás részletes tájékoztató