Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!
Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!

Számlamagyarázó, régi számlázó rendszer

A számláin való könnyebb eligazodás érdekében, a következőkben olvashatja Számlamagyarázóinkat, amelyekből megtudhatja, hogy mit jelentenek a számlán szereplő adatok. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy számláit már elektronikusan, sorban állás nélkül is befizetheti a weboldalunkon, vagy saját bankjánál, csoportos beszedési megbízással, illetve banki átutalással. A számlaképen feltüntetett árak és szolgáltatások illusztrációként szolgálnak.

Bízunk benne, hogy Számlamagyarázónkkal segítségére lehetünk!

A Telekomnál jelenleg is zajlik egy új Számlázási- és ügyfélkiszolgálási rendszer bevezetése, amelynek keretében üzleti ügyfeleinket folyamatosan állítjuk át a régi számlázásról, az újra. Amennyiben Ön nem tapasztalt változást a számlaképben, az Ön esetében még nem történt meg a rendszerfrissítés, vagyis Önre a korábbi számla magyarázója vonatkozik, amelyet itt talál meg.

Szolgáltató

A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.

Számlaszám

Amennyiben egyszeri átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, ezt az adatot tüntesse fel a Közlemény rovatban. Ha több számlát szeretne befizetni egy utaláson belül, kérjük, hogy a Közlemény rovatban pontosvesszővel válassza el a különböző számlaszámokat.

Előfizető - vevő

Az előfizetői szerződésben szereplő Előfizető - Vevő adatai.

Ügyfélazonosítók

Ügyfélszám: A számlázási rendszerekben található ügyfélazonosító szám.
Azonosító a távszámlához: A Távszámla (www.tavszamla.hu) szolgáltatásra történő regisztrációja során ezt az azonosítószámot kérjük megadni.
Folyószámlaszám: Csoportos beszedési megbízások esetén kérjük, hogy erre az azonosítószámra hivatkozzon.

MT ügyfélazonosító

A Magyar Telekom Nyrt. 9 számjegyű egyedi ügyfél-azonosítója. Ügyfélszolgálatainkon érdeklődés vagy szolgáltatás megrendelése esetén az MT ügyfélazonosítójával, valamint az ehhez kapcsolódó egyedi ügyféljelszavával azonosíthatja magát.

Ha még nem rendelkezik egyedi, öt számjegyű ügyféljelszóval, az ideiglenes alapjelszava az MT ügyfélazonosítójának utolsó 5 számjegye. A szolgáltatások igénybevételéhez meg kell változtatnia alapjelszavát. Erre a Magyar Telekom hálózatán belül díjmentesen hívható 1435-ös üzleti ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve személyesen a Telekom üzletekben van lehetősége.

Kérjük, jelszavát kezelje bizalmasan!

Fontos, hogy a telefonos és a személyes ügyintézéskor mindig készítse elő számláját, mert az MT ügyfélazonosítóra minden esetben szüksége lesz.

Beérkezési/Befizetési határidő

A számla ellenértékének eddig az időpontig kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes fizetési módok esetén akár több nap is eltelhet az összeg megérkezéséig,erről bővebb információt a www.telekom.hu/uzleti.hu – Segítünk – Tudástár – Számlamagyarázó menüben talál.

A megadott határidőn túl történő teljesítés esetén a késedelmes befizetésből eredően késedelmi kamatot számíthatunk fel.

Számlaösszesítő

Az aktuális számla végösszegét mutatja meg (Jelenlegi számla összesen). Az összesítő tételesen tartalmazza a szolgáltatások díját, illetve a jóváírt kedvezményeket.

Egyenleg adatok

Egyenleg az előző számlán: Az adott számlát megelőzően kiállított számlán a Jelenlegi egyenleg sorban szereplő összeg.
Befizetések: Az előző számla kiállítása óta beérkezett összes befizetés összege.
Jelenlegi egyenleg: Folyószámlájának a számla kiállításának napján érvényes egyenlegét mutatja. Amennyiben ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi számla értéke, akkor az egyenleg elmaradást mutat, illetve a jelenlegi egyenleg összege tartalmazhatja az esetleges, még nem aktuális készülékrészletek összegét is.
Fizetendő összeg: Az itt feltüntetett összeget kell befizetnie aktuális havi számlája kiegyenlítéséhez. Amennyiben részletfizetéses konstrukcióban vásárolt eszközt, úgy az itt feltüntetett összeg tartalmazza az aktuális részletfizetés összegét is. A számlakiállítás pillanatában esetlegesen fennálló tartozását itt nem jelenítjük meg.
Lejárt számlatartozás: Amennyiben a számla kiállításának pillanatában lejárt számlatartozása van, a Lejárt számlatartozás rovatban tüntetjük fel az összeget.

Banki átutalás, csoportos beszedési megbízás

Kérjük, az itt feltüntetett azonosítókat használja átutalás és csoportos beszedési megbízás esetén.

Számlázott időszak

A telefonszolgáltatás forgalmi díja esetén az adott számlázási cikluson belüli első és utolsó, valamint a forgalmi irányhoz tartozó (pl. Helyi és Helyközi I. irány) hívás időpontja közötti időszak.

Telefon szolgáltatás díjai

A telefon szolgáltatásra vonatkozó havi és forgalmi díjak, valamint havi- és forgalmi díj kedvezmények. A fekete mezőben a szolgáltatás azonosítója látható.

Forgalmi díjak

Itt jelennek meg a telefonon bonyolított forgalmak (pl. a belföldi, a mobil irányú, a nemzetközi és az emelt díjas hívások).

A forgalmi díjak – díjcsomagtól függően – percdíjakból és kapcsolási díjakból állnak.

A kapcsolási díj egy meghatározott összeg, melyet egyes díjcsomagoknál a hívás időtartamától függetlenül, a hívó és a hívott fél sikeres összekapcsolásáért, hívásonként számítunk fel. A forgalmi díjakat részletezve, a kapcsolási díjakat összegezve tüntetjük fel a számlán.

A percdíjak hívásirányonként (helyi hívás, nemzetközi hívás stb.) és időszakonként (csúcsidőben, csúcsidőn kívül) eltérőek lehetnek az adott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően.

Forgalmi díjkedvezmények

Amennyiben a díjcsomagja benne foglalt kedvezményt tartalmaz, vagy kedvezményt biztosító opciót vesz igénybe, a kedvezményt a Forgalmi díjkedvezmények alatt láthatja.

Internet szolgáltatás díjai

Itt az internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díjat és esetleges előfizetési díj kedvezmény(eke)t (pl. hűségkedvezményt) tüntetjük fel.

Televízió szolgáltatás díjai

Itt láthatja a televíziószolgáltatásra vonatkozó előfizetési díjat és az esetleges előfizetési díjkedvezményeket (pl. a hűségkedvezményt): az igénybe vett díjcsomag havidíját, a választott opciók és kiegészítő csomagok havidíjait, a vevőegység(ek) bérleti díját, valamint a hűségidő és az opciók díjkedvezményeit is.

Előfizetési díjkedvezmények

Az adott díjcsomagra vonatkozó díjkedvezményeket (pl. hűségkedvezményt) mindig a kedvezményezett díjcsomagnál/szolgáltatásnál tüntetjük fel. Itt tájékozódhat az adott szolgáltatáshoz tartozó hűségidő lejárati dátumáról is.

Fizetési felszólítás eljárási díja

Késedelmes fizetés esetén a díjszabás szerint kiterhelt fizetési felszólítás díja.

Áfa összesítő

Itt található a teljes számla Áfa köteles számlatételeinek áfakulcsonkénti összesítése.

SZJ-összesítő

tt található a számlatételek SZJ-számonkénti összesítése.

Telekom Kapcsolat Program információ

A Telekom hűségprogramja a Telekom Kapcsolat Program. Ügyfeleink külön regisztráció nélkül élvezhetik a Telekom Kapcsolat Program előnyeit, függetlenül attól, hogy milyen szolgáltatással rendelkeznek.

Itt tüntetjük fel az adott időszakra vonatkozó kedvezményjogosultsági szintet, a Kapcsolat kártya típusát és számát.

Részletfizetések

A számla végén tüntetjük fel a készülékrészlet fizetésére vonatkozó információkat.