Igazgatóság


A magyar törvények szerint az Igazgatóság felelős a társaság irányításáért és dönt minden olyan kérdésben, melyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatóság évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre és negyedévente a Felügyelő Bizottságnak a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A társaság Alapszabályában a Közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az Igazgatóság legalább 6, legfeljebb 11 tagból áll, akiket a közgyűlés három éves időszakra választ.

Az Igazgatóság üléseit évente legalább négy alkalommal tartja. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább az Igazgatóság tagjainak többsége jelen van. Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

az igazgatóság tagjai
Kerstin_Gunther_96x96.png 

Kerstin Günther
Deutsche Telekom Pan-Net ügyvezető igazgatója, Deutsche Telekom AG

 
Életrajz 
Chris_Mattheisen_96x96 

Christopher Mattheisen
Vezérigazgató,
Magyar Telekom Nyrt.

 
Életrajz 
Gunter_Mossal_96x96.png 

Günter Mossal
Európai régió terület menedzsment alelnöke,
Deutsche Telekom AG

 
Életrajz 
Mosonyi_Gyorgy_96x96 

Mosonyi György
Felügyelő Bizottság elnöke,
MOL Nyrt.

 
Életrajz 
frankodzuck96x96.jpg 

Frank Odzuck
Vezérigazgató,
Zwack Unicum Nyrt.

 
Életrajz 
Patai_Mihaly_96x96 

Dr. Patai Mihály
elnök-vezérigazgató,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

 
Életrajz 
rent.jpg 

Dr. Ralph Rentschler
Csoport központ és Csoport szolgáltatások pénzügyi alelnöke,
Deutsche Telekom AG

 
Életrajz 
Ralf Nejedl 

Ralf Nejedl

Az Európai terület B2B alelnöke, Deutsche Telekom AG

 
Életrajz