Kultúránk és értékeink

Kép leírása: Kultúránk és értékeink

A Magyar Telekom üzleti előnyként tekint munkavállalóinak sokszínűségére. Politikáink és irányelveink szavatolják az esélyegyenlőségen alapuló vállalati kultúra iránti elköteleződésünket. Célunk, hogy a Magyar Telekom nyitott és biztonságos munkahely legyen mindenki számára. Felelős munkaadóként kiemelt figyelmet fordítunk a munkahelyi diszkriminációmentességre és törekszünk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének, biztonságos és kiegyensúlyozott érvényesülésének biztosítására. Irányelveink mellett a vállalat mindennapjait meghatározó gyakorlataink is szavatolják, hogy háttértől függetlenül minden Telekomos önmaga lehessen és a legtöbbet hozhassuk ki magunkból ügyfeleinkért.

Emberi jogok és szociális alapelvek kódexe

A szociális sztenderdek az Emberi jogok és szociális alapelvek kódexe révén az egész vállalatcsoport vonatkozásában kötelezők és mindenki számára megismerhetők. A kódex alapját a nemzetközi normáknak, irányelveknek és szabványoknak megfelelően kialakított és követett értékrend adja, különös tekintettel:

 • az alapvető nemzetközi emberi jogi szerződésekben,
 • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeiben,
 • az OECD iránymutatásaiban,
 • a Globális Megállapodásban,
 • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet háromoldalú nyilatkozatában a multinacionális vállalatokról és a szociális politikára vonatkozó elvekről (Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban) és
 • az üzleti és emberi jogokra irányadó ENSZ alapelvekben foglaltakra.

A Deutsche Telekom Csoport leányvállalataként a Magyar Telekom Csoport arra törekszik, hogy teljes mértékben megfeleljen az Emberi jogok és szociális alapelvek kódexében megfogalmazott elvárásoknak.

Csoport Politika a sokszínűségről, az esélyegyenlőségről és a befogadásról

A 2021-ben megújult politika meghatározza globális felfogásunkat, amely a munkavállalói kapcsolatainkat jellemző sokszínűségre, esélyegyenlőségre és a befogadás tapasztalatára irányuló interakcióinkat jellemzi. Célja, hogy a vállalatcsoporton belül minden munkavállalónak egységes munka-, tanulási- és fejlődési tapasztalatot biztosítson és erősítse a befogadottság és a bevonódás érzését. A megújult politika kulcselemei lefedik a teljes munkavállalói életciklus vállalati kultúrához kapcsolódó összes releváns aspektusát.

Az Európai Unió Sokszínűségi Kartája

A Magyar Telekom számos más hazai nagyvállalat mellett az Európai Unió Sokszínűségi Kartájának aláírójaként évről-évre megerősíti elköteleződését a sokszínűség, mint alapérték mellett.

Esélyegyenlőségi terv

A Magyar Telekom Csoportnál kiemelt cél a munkahelyi diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség biztosítása. A Társaság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt lehetőség, valamint a vállalatcsoport 2010 szeptembere óta bevezetett gyakorlata alapján, az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása, az esélyegyenlőség elősegítése, valamint a meghatározott hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása érdekében ötödik alkalommal fogadott el esélyegyenlőségi tervet, a munkavállalói képviselő-testületekkel együttműködésben.  A hatályos, csoport szintű Esélyegyenlőségi terv ötéves időszakra vonatkozik (2021-2025).

A Magyar Telekom Csoport politikája a dolgozói kapcsolatokról

A digitalizáció, a globalizáció és a piacok nyitottabbá válása egyre inkább a tudás alapú munka világa felé vezetetett. Az együttműködés és networking új formái megváltoztatják a kommunikációt, a nyilvánosságra gyakorolt hatást, a reputációval és megfelelőséggel kapcsolatos kihívásokat és a vállalatvezetés egyéb kulcselemeire is hatással vannak. Ezért felismertük, hogy újra kell definiálnunk a munkavállalói kapcsolatainkat jellemző közös értékeink jellemzőit, hogy egységes munkahelyi élményt biztosíthassunk minden munkavállalónknak. A Deutsche Telekom Csoport részeként a Magyar Telekom Csoport 2021 decemberében megújította dolgozói kapcsolatokról szóló csoportpolitikáját. A megújult politika meghatározza people politikánk kulcselemeit és lefekteti azokat az értékeket, amelyek a munkavállalókkal fenntartott kapcsolatainkat jellemzik. Ezen értékek közös értékkészletünkből, illetve egyéb vállalati szabályozásainkból és politikáinkból származnak. A jelen csoportpolitika kulcsfontosságú hajtóereje a fenntarthatóság és részletei kiterjednek a munkavállalói élet iparági szempontból jelentős aspektusaira az alábbiak szerint:

 • Irányelvek
 • Toborzás és fejlesztés
 • Szervezeti változások felelős menedzsmentje
 • Egészség, biztonság és fenntarthatóság
 • Javadalmazás és elismerés
 • Munka-magánélet
 • Virtuális munkavégzés
 • Vezetői magatartás
 • Sokszínűség
 • A diszkrimináció és zaklatás tilalma
 • Elkötelezettség és nyílt kommunikáció
 • Munkaügyi és vállalati kapcsolatok

Kapcsolódó dokumentumok:


Kapcsolódó oldalak: