Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Kultúránk és értékeink

Kép leírása: Kultúránk és értékeink

A Magyar Telekom üzleti előnyként tekint munkavállalóinak sokszínűségére. Politikáink és irányelveink szavatolják az esélyegyenlőségen alapuló vállalati kultúra iránti elköteleződésünket. Célunk, hogy a Magyar Telekom nyitott és biztonságos munkahely legyen mindenki számára. Felelős munkaadóként kiemelt figyelmet fordítunk a munkahelyi diszkriminációmentességre és törekszünk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének, biztonságos és kiegyensúlyozott érvényesülésének biztosítására. Irányelveink mellett a vállalat mindennapjait meghatározó gyakorlataink is szavatolják, hogy háttértől függetlenül minden Telekomos önmaga lehessen és a legtöbbet hozhassuk ki magunkból ügyfeleinkért.

Emberi jogok és szociális alapelvek kódexe

A szociális sztenderdek az Emberi jogok és szociális alapelvek kódexe révén az egész vállalatcsoport vonatkozásában kötelezők és mindenki számára megismerhetők. A kódex alapját a nemzetközi normáknak, irányelveknek és szabványoknak megfelelően kialakított és követett értékrend adja, különös tekintettel:

 • az alapvető nemzetközi emberi jogi szerződésekben,
 • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeiben,
 • az OECD iránymutatásaiban,
 • a Globális Megállapodásban,
 • a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet háromoldalú nyilatkozatában a multinacionális vállalatokról és a szociális politikára vonatkozó elvekről (Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatban) és
 • az üzleti és emberi jogokra irányadó ENSZ alapelvekben foglaltakra.

A Deutsche Telekom Csoport leányvállalataként a Magyar Telekom Csoport arra törekszik, hogy teljes mértékben megfeleljen az Emberi jogok és szociális alapelvek kódexében megfogalmazott elvárásoknak.

Sokszínűségi Politika

Vállalati értékeink szerepe és márkánk megköveteli, hogy az összes érdekelt fél (részvényesek, ügyfelek, alkalmazottak, beszállítók) egyéni és személyes különbségeit elismerjük, értékeljük és hasznosítsuk. A Magyar Telekom Csoport Ügyvezető Bizottságára, Igazgatóságára, minden vezetőjére különös felelősség hárul a Csoporton belül a sokszínűség megvalósítása tekintetében azáltal, hogy példát mutatnak a sokszínűség, a tolerancia, a bevonás terén, továbbá ösztönzik és jutalmazzák az elkötelezettséget e területeken.

Az Európai Unió Sokszínűségi Kartája

A Magyar Telekom számos más hazai nagyvállalat mellett az Európai Unió Sokszínűségi Kartájának aláírójaként évről-évre megerősíti elköteleződését a sokszínűség, mint alapérték mellett.

Esélyegyenlőségi terv

A Magyar Telekom törekszik a munkatársak esélyegyenlőségének biztosítására, illetve egyes hátrányos helyzetű munkavállaló-csoportjai helyzetének javítására. Ennek érdekében a vállalaton belül működő munkavállalói érdekképviseletekkel 2008-ban két évre szóló Esélyegyenlőségi tervet fogadott el, amely tartalmazza mindazon intézkedéseket, amelyeket a Magyar Telekom ezen munkavállalói csoportok helyzetének javítására tervez. 2010-ben a vállalat elfogadta a szintén kétéves időtartamú második Esélyegyenlőségi tervét, 2012-ben pedig a harmadik Esélyegyenlőségi tervet, amely ezúttal már egy hároméves időszakot fed le. Mindezeken túl a Magyar Telekom nyitott arra, hogy a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának érdekében csatlakozzon az e téren induló állami, üzleti és civil kezdeményezésekhez.

Magyar Telekom politikája a dolgozói kapcsolatokról

Közös értékeink és irányelveink alapján ez a politika egy olyan keretrendszert biztosít, amely a munkavállalók közösségét képessé teszi az üzleti teljesítmény erősítésére, és arra, hogy mindenki egyénileg is hozzájáruljon az üzleti célok teljesítéséhez és a részvényesi érték növeléséhez. A munkavállalói kapcsolatok a munkavállalók munkában töltött életciklusának minden aspektusát felölelik. Ezzel a munkavállalói kapcsolatokról szóló csoport politikával globális kulturális ernyőt kívánunk nyitni a sokszínű és nemzetközi munkaerőnk számára, meghatározva a Deutsche Telekom humán erőforrás politikájának kulcselemeit. A politika leírja azt, amit a világ bármely részén a munkatársainkkal fenntartott kapcsolatainkban képviselünk. Ezeket a kapcsolatokat a közös értékek jellemzik, amelyek öt irányelvünkből, továbbá más csoportszintű politikákból származnak. Mindezek együtt képviselik azt az alapot, amelyre a munkavállalói kapcsolatok épülnek a Deutsche Telekom Csoporton belül. A munkavállalói kapcsolatok a Magyar Telekomnál az alábbi kulcselemekre támaszkodnak:

 • Irányelvek,
 • Toborzás és fejlesztés,
 • Felelős menedzsment a szervezeti változások idején,
 • Egészség, biztonság és fenntarthatóság,
 • Javadalmazás és elismerés,
 • Munka-magánélet egyensúlya,
 • Vezetői magatartás,
 • Sokszínűség,
 • Diszkrimináció és zaklatás tilalma,
 • Elkötelezettség és nyílt kommunikáció,
 • Munkaügyi és vállalati kapcsolatok.

Kapcsolódó dokumentumok:


Kapcsolódó oldalak: