Megfelelőség


A vezetőség állásfoglalása

Chris_Mattheisen_96x96A vezetőség és az igazgatóság elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkottuk meg a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programját.

A Vállalati megfelelőségi program a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Csoport vagy annak leányvállalata nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak a Magyar Telekom Csoport munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk.

A Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében. Követelmény, hogy minden munkavállaló és érintett ne csupán az iránymutatások szó szerinti értelmezését kövesse, de azok szellemében járjon el.

Rendkívül fontos, hogy mindannyian felismerjük és elfogadjuk személyes felelősségünket minden egyéni tevékenységünkért a Csoport etikai elvárásainak megfelelően. Ehhez segítségként és útmutatásként csoport-utasítások állnak rendelkezésre, melyeket átfogó és folyamatos képzési program támogat.

Sikereinket csak akkor tudjuk fenntartani, ha tevékenységünk és magatartásunk folyamatosan megfelel a legszigorúbb etikai normáknak, így nem csak üzleti céljainkat érhetjük el, hanem tisztességes és etikus vállalatcsoportként megőrizhetjük piacvezető szerepünket a telekommunikációs iparágban.

Christopher Mattheisen
Vezérigazgató

A Megfelelőségi program kidolgozása
Korrupcióellenes intézkedések
Képzési rendszer
Külső minősítés és tanúsítás
Belső kommunikáció a munkavállalókkal