Süti beállítások

Süti beállítások

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőtől kérelmezhető az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az Érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez: dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; e-mail: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. További adatkezeléssel kapcsolatos információk elérhetők a www.telekom.hu Adatvédelmi tudnivalók aloldalán.

A jelenlegi sütibeállításait itt tudja módosítani.

Budapest, 2023.02.01.