Minősített időbélyegzés szolgáltatás

Minősített időbélyegzés szolgáltatás

Minősített időbélyegző szolgáltatás

Minősített időbélyegzés szolgáltatás 2018. január 1-től

Magyar Telekom Nyrt. 2018. január 1-től az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelete, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújtja minősített időbélyegzés szolgáltatását.

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete alapján az „elektronikus időbélyegző”: olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban Az időbélyegzés szolgáltatás keretében Szolgáltató az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz időbélyegzőt kapcsol. Az időbélyegzés-szolgáltatás bizonyítékot nyújt arról, hogy egy adatelem változatlan formában létezett egy megadott időpontban (a létezés bizonyítéka). Ha az adatelemet az adatkérő azelőtt aláírta, mielőtt továbbította volna az időbélyegzés-szolgáltató számára, akkor az időbélyegzés-szolgáltatás bizonyítékul szolgál arra nézve, hogy az adott adatelem létezett és ezen entitás birtokában volt abban a bizonyos időpontban (a birtoklás bizonyítéka). Az időbélyegzés-szolgáltató, mint harmadik fél megbízhatóan gondoskodik az időbélyegzés-szolgáltatásról.

Időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó igényt benyújthat, aki a Szolgáltató honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételeket és az Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzatot megismeri és elfogadja, valamint az ott megjelentetett Megrendelő lapot kitölti és eljuttatja az Időbélyegzés Szolgáltatás ügyfélszolgálat címére.

Szolgáltató az RFC 3161 (Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – Time-Stamp Protocol) [9], valamint az ETSI EN 319 422 (Time-stamping protocol and time-stamp token profiles) [14] szabványon alapuló időbélyeg kérelmeket fogad és időbélyeg válaszokat ad. Az időbélyeg kérelmek előállításához illetve az időbélyeg válaszok fogadásához, ellenőrzéséhez szükséges programokkal, program modulokkal, infrastruktúrával a Felhasználónak kell rendelkeznie.

A Szolgáltató a 24/2016. ()VI.30 BM rendelet 45.§ (1) alapján biztosítja az időbélyegzés szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állását – éves szinten 99,5% rendelkezésre állást vállal. Az időbélyegzés szolgáltatás eseti szolgáltatás kiesése nem haladhatja meg a 3 óra időtartamot.

A Szolgáltató időbélyegzés-szolgáltatás nyújtása során biztosítja, hogy az időbélyeg válasz – az időbélyegzéssel összefüggésben hozzáadottaktól eltekintve – ugyanazokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a kérelem tartalmazott. Az időbélyegzés szolgáltatás során a Szolgáltató - a technológia jellegéből adódóan - nem ismeri meg az időbélyeggel ellátott dokumentum tartalmát, csak az abból képzett lenyomatot.

A Magyar Telekom minősített időbélyegzés szolgáltatás elérése Interneten keresztül, tanúsítvány alapú azonosítással történik (https protokoll alkalmazásával), melyhez a Magyar Telekom - a szolgáltatás részeként, díjmentesen – egy authentikációs tanúsítványt bocsát ki az előfizető részére, pfx formátumban, a kitöltött igénylőlap alapján.

Átadott szolgáltatás

Minősített időbélyegzés szolgáltatás 2017. június 30 és 2017.december 31 között

Magyar Telekom Nyrt. 2017. június 30-án megszüntette minősített időbélyegzés szolgáltatását. Magyar Telekom, mint átadó szolgáltató az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 16. § (2) szerint megállapodott a megszűnő minősített időbélyegzés szolgáltatást átvevő szolgáltatóval, a NETLOCK Kft-vel, amelynek a szolgáltatással kapcsolatos minden múltbeli adatot és nyilvántartást átadott. Ezzel kapcsolatban a jövőben, kérjük, keresse a NETLOCK Kft-t, további információk a www.netlock.hu weboldalon.

Az átvevő szolgáltató adatai

Név: NETLOCK Kft.
Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Honlap: www.netlock.hu
E-mail: info@netlock.hu
Telefon: +36 1 437 6655
Fax: +36 1 700 2828
Cégjegyzékszám: 01-09-563961
Adószám: 12201521-2-41

Információtár

Visszavont szabályzatok listája (https://www.netlock.hu/html/telekom/idobelyegzes/)

Visszavont tanúsítványok listája (https://www.netlock.hu/html/telekom/idobelyegzes/)

Tanúsítvány-visszavonási lista letöltése

Magyar Telekom RootCA 2011 által kiadott CRL letöltése

Kapcsolattartók és elérhetőségeik