Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
 

Válasszon Telekom online pénztárgép szolgáltatáscsomagot!

Hűségidő, illetve belépési és túlforgalmazási díj nélkül!

A Telekom kialakította az online pénztárgépek működéséhez kínált speciális szolgáltatáscsomagját, amely lehetővé teszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszere és a pénztárgépek közötti adatkommunikációt, emellett ügyfélszolgálati támogatást is tartalmaz.

A NAV rendszere és a pénztárgép közötti adatkommunikációt lehetővé tevő kiskasszákhoz kínált szolgáltatáscsomagot belépési és túlforgalmazási díj, valamint hűségidő nélkül, nettó 1500 Ft (bruttó 1905 Ft) havi díjért biztosítja a Telekom a pénztárgépet üzemeltető kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára. A kiskasszákhoz kínált szolgáltatáscsomag kizárólag az arra alkalmas, nem számítógép alapú online pénztárgéphez vehető igénybe, illetve rendelhető meg a Telekom szerződött partnereinél.

 

Szerződést érintő módosítások

Felfüggesztés

Felfüggesztésnél a szüneteltetést megelőző legalább 5  munkanappal korábban, határozott illetve határozatlan időtartamra igényelheti. A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő 8 napon belül, vagy a Megrendelő által kért időpontban  kezdődik. Amennyiben a Megrendelő nem jelöli meg a szüneteltetés befejező napját a Szüneteltetési nyomtatványon , úgy a szolgáltatás újbóli biztosítását, vagyis a szüneteltetés megszüntetését erre vonatkozó igényét köteles külön írásban is eljuttatni a Szolgáltató felé a Szolgáltató által erre a célra biztosított formanyomtatvány (a továbbiakban: Visszaaktiválási kérelem) a visszaaktiválás időpontját megelőző 15 napon belül, ellenkező esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás visszaaktiválását nem tudja a kért dátumra teljesíteni. A visszaaktiválást a Megrendelő kérheti telefonon is a 06-1-462-1111-es telefonszámon, ahol a megfelelő azonosítást követően a szerződés azonnal visszakapcsolásra kerül.

 

Deaktiválás

Megszüntetésnél a végleges kikapcsolást megelőző legfeljebb 30 nappal korábban igényelheti a "Deaktiválási kérelem" nyomtatvánnyal (pl. vállalkozás megszűnt, Adóügyi Ellenőrző Egység leselejtezett stb.) A megszüntetés határnapja a felmondás megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között lehet. A Szolgáltató e határnapon a Szolgáltatást megszünteti.


A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet és a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 2013. június 30-át, illetve 2013. december 30-át követően az adózó nyugtaadási kötelezettségének kizárólag online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel tehet eleget.


A dokumentumokat hiánytalanul kitöltve az alábbi elérhetőségek valamelyikére kell elküldeni:

Vállalati Ügyféltámogatási Központ
Magyar Telekom Nyrt.
1276 Budapest
Pf. 1400
Fax: +36 1 265 8544
E-mail: uzleti@telekom.hu

Tájékoztatjuk, hogy a pénztárgép szerződés időszakos felfüggesztéséhez vagy végleges megszüntetéséhez a kérelmén mindenképp fel kell tüntetni a megszüntetni kívánt pénztárgép SIM-kártyájának ICCID azonosítóját, amellyel a szerződése beazonosítható.A 20 számjegyből álló, egyedi ICCID azonosítóját a Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésének első oldalán, a vonalkód felett találja.

Kérjük, hogy pénztárgép megrendelési szándéka esetén, illetve egyéb technikai információval kapcsolatban keresse partnerünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

LA Pénztárgép Kft., a CashCube pénztárgép
kizárólagos forgalmazójának elérhetőségei:

Web:

Tel.:
E-mail:


Laurel Számítástechnikai Kft., az LCR Classic Jota,
LCR Classic Sento és az ECO Mini pénztárgépek forgalmazójának elérhetőségei:

Web:
Tel.:
E-mail:


Nazza Software Kft., a TREMOL M pénztárgép
kizárólagos forgalmazójának elérhetőségei:

Web:
Tel.:
E-mail:
Cím:

www.tremol.hu
36 70 610 6868
tremol@tremol.hu
1032 Bp, Bécsi út 211.


PFK Kft., a DATECS DP-25EU Online pénztárgép
kizárólagos forgalmazójának elérhetőségei:

Web:
Tel.:
E-mail:
Cím:

www.datecs.hu
36 70 424 6822
info@datecs.hu
1131 Budapest, Szent László út 180.

1) Aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány vagy az annak bevonását igazoló dokumentum, őstermelői igazolvány stb.