Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az általános szabályokat a törzsrész, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályokat pedig a mellékletek tartalmazzák.

Ászf módosulások

Ászf módosulások

Ászf módosulásokkal kapcsolatos hirdetményeink

Tovább
Lakossági ászf

Lakossági ászf

Mobilszolgáltatás (telefon, internet), otthoni internet, vezetékes telefon, tv-szolgáltatás

Tovább
Üzleti ászf

Üzleti ászf

Üzleti szolgáltatások, tv-szolgáltatások

Tovább

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet (továbbiakban: rendelet) alkalmazását megelőzően kötött, hatályos, határozott és határozatlan idejű előfizetői szerződések 2021. június 30. napján az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére vonatkozó célértékek tekintetében a jogszabály erejénél fogva módosultak. A módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé. Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a kínált sebesség maximális sebességre, a garantált sebesség minimális sebességre változott és bevezetésre került a rendes körülmények között elérhető sebesség. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a kínált és garantált sebesség becsült maximális le- és feltöltési sebességre változott. A rendelet alapján újonnan bevezetett célértékek teljesítését a Magyar Telekom Nyrt. vizsgálja és azok teljesítéséért a rendeletben foglaltak szerint felel.

A 13/2011. NMHH rendelet (XII.27.) 3. mellékletének „A” és „B” táblázatai az egyes díjcsomagoknál érhetők el.

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az Üzleti ÁSZF 2022. június 1-jei hatályú, a 2. sz. mell. 12.2.2.2., 12.2.4.1., 12.2.4.2., 12.2.4.3., 12.2.5.1., 12.2.5.5., 12.2.5.6., 12.2.5.7., 12.3.2.3., 12.3.7.2., 12.3.7.3. és 12.6.1. pontjait érintő módosítást a Telekom műszaki okból visszavonja. Az áprilisban kapott számla végén feltüntetett további Üzleti ÁSZF módosítási értesítések változatlanok.

További dokumentumok