Általános Szerződési Feltételek

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az általános szabályokat a törzsrész, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályokat pedig a mellékletek tartalmazzák.

Ászf módosulások

ÁSZF módosulások

Ászf módosulásokkal kapcsolatos hirdetményeink

Tovább
Lakossági ászf

Lakossági ÁSZF

Mobilszolgáltatás (telefon, internet), otthoni internet, vezetékes telefon, tv-szolgáltatás

Tovább
Üzleti ászf

Üzleti ÁSZF

Üzleti szolgáltatások, tv-szolgáltatások

Tovább

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet (továbbiakban: rendelet) alkalmazását megelőzően kötött, hatályos, határozott és határozatlan idejű előfizetői szerződések 2021. június 30. napján az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére vonatkozó célértékek tekintetében a jogszabály erejénél fogva módosultak. A módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé. Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a kínált sebesség maximális sebességre, a garantált sebesség minimális sebességre változott és bevezetésre került a rendes körülmények között elérhető sebesség. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a kínált és garantált sebesség becsült maximális le- és feltöltési sebességre változott. A rendelet alapján újonnan bevezetett célértékek teljesítését a Magyar Telekom Nyrt. vizsgálja és azok teljesítéséért a rendeletben foglaltak szerint felel.

A 13/2011. NMHH rendelet (XII.27.) 3. mellékletének „A” és „B” táblázatai az egyes díjcsomagoknál érhetők el.

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az Üzleti ÁSZF 2022. június 1-jei hatályú, a 2. sz. mell. 12.2.2.2., 12.2.4.1., 12.2.4.2., 12.2.4.3., 12.2.5.1., 12.2.5.5., 12.2.5.6., 12.2.5.7., 12.3.2.3., 12.3.7.2., 12.3.7.3. és 12.6.1. pontjait érintő módosítást a Telekom műszaki okból visszavonja. Az áprilisban kapott számla végén feltüntetett további Üzleti ÁSZF módosítási értesítések változatlanok.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) alapján az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz vagy véletlenszerű számképzés az előfizető tekintetében nem alkalmazható közvélemény-kutatás céljára, ha az előfizető

a) adatai a névjegyzékben nem jelennek meg (rejtett adatkezelés), vagy
b) névjegyzékben megjelenő adatai – az előfizető nyilatkozata alapján – közvélemény-kutatás céljára való megkeresésre nem használhatók fel, vagy
c) az előfizetői szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, a hírközlési szolgáltató részére egy évben legalább egy alkalommal megtett nyilatkozatával a kapcsolatfelvételt ellenzi.

További tájékoztatás, illetve a fentieknek megfelelő nyilatkozatok megtétele, illetve módosítása érdekében, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

További dokumentumok