Általános Szerződési Feltételek

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az általános szabályokat a törzsrész, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályokat pedig a mellékletek tartalmazzák.

Ászf módosulások

ÁSZF módosulások

Ászf módosulásokkal kapcsolatos hirdetményeink

Tovább
Lakossági ászf

Lakossági ÁSZF

Mobilszolgáltatás (telefon, internet), otthoni internet, vezetékes telefon, tv-szolgáltatás

Tovább
Üzleti ászf

Üzleti ÁSZF

Üzleti szolgáltatások, tv-szolgáltatások

Tovább

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) alapján az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz vagy véletlenszerű számképzés az előfizető tekintetében nem alkalmazható közvélemény-kutatás céljára, ha az előfizető

a) adatai a névjegyzékben nem jelennek meg (rejtett adatkezelés), vagy
b) névjegyzékben megjelenő adatai – az előfizető nyilatkozata alapján – közvélemény-kutatás céljára való megkeresésre nem használhatók fel, vagy
c) az előfizetői szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, a hírközlési szolgáltató részére egy évben legalább egy alkalommal megtett nyilatkozatával a kapcsolatfelvételt ellenzi.

További tájékoztatás, illetve a fentieknek megfelelő nyilatkozatok megtétele, illetve módosítása érdekében, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

További dokumentumok