Szolgáltatás átírás

Hogyan tudod kezdeményezni az átírást?

ico_uzleteinkben_84

Személyesen üzleteinkben

ikon_irjon_nekunk_84.svg

Írásban

Mire lesz szükséged átírás során?

Személyes átírás esetén

 • A régi és az új Előfizető/Számlafizető vagy meghatalmazottjának együttes jelenléte és a személyes papírok bemutatása
 • Cégbíróság bejegyző végzése
 • Aláírási címpéldány

Írásban történő átírás esetén

Figyelem! Csak akkor módosítható írásban, ha nem hűségben levő csomagról van szó vagy készülék vásárlás miatti részletfizetésről.

 • Amennyiben az átvállaló fél még nem Telekom ügyfél akkor kötelező kitölteni a Telekom kapcsolatartói nyilatkozatot
  Amennyiben ügyfelünk akkor abban az esetben szükséges kitölteni, ha még nem adott meg az online felülethez adminisztrátori ügyintézőt.

Az átíráshoz szükséges nyomtatványokat ki kell tölteni mind az átadó és átvállalónak és elküldeni szkennelve a Telekom részére az alábbi elérhetőségek egyikére:
Emailben: uzleti@telekom.hu
Postai úton: 1276 Budapest Pf. 1400

Fontos tudnivalók

Mobil előfizetés

 • Ha az átadó félnek díjtartozása van, az átírás előtt a teljes egyenleg rendezése szükséges
 • Két számlázás között csak egyszer módosítható Elő-/számlafizető
 • Számhordozás alatt nem módosítható Elő-/számlafizető
 • Elektronikus számlával és/vagy Díjnet regisztrációval rendelkező folyószámlán elvégzett elő-/számlafizető módosításkor a regisztráció automatikusan törlődik, és a számlázás visszaáll papír alapú, postai számlaküldésre.

Vezetékes szolgáltatás

 • A határozott tartamú szolgáltatás csak abban az esetben írható át, amennyiben az átvállaló Előfizető a hátralévő hűségidőt átvállalja.
 • Átírás esetén az új Előfizetőnek belépési vagy telepítési díjat nem kell fizetnie.
 • Az átadó Előfizetőnek nem lehet lejárt díjtartozása vagy vállalja, hogy az átadásig ezeket kiegyenlíti.
 • Elektronikus számlával és/vagy Díjnet regisztrációval rendelkező folyószámlán elvégzett elő-/számlafizető módosításkor a regisztráció automatikusan törlődik, és a számlázás visszaáll papír alapú, postai számlaküldésre.
 • Lakossági Elő-/számlafizetőre váltás esetén a szolgáltatás csomagot is átváltjuk lakossági díjcsomagra.