Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!
Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!

Számlamagyarázó, mobil szolgáltatások

Tisztelt Ügyfelünk!

Az üzleti mobil szolgáltatások megváltozott számlaképén való könnyebb eligazodás érdekében összeállítottunk Önnek egy ismertetőt a számlán szereplő legfontosabb adatokról. Figyelmébe ajánljuk, hogy számláját már sorban állás nélkül, elektronikusan is befizetheti: csoportos beszedési megbízással vagy banki átutalással bankjából! Az illusztrációként szolgáló számlaképen az árak és a feltüntetett szolgáltatások tájékoztató jellegűek.

Bízunk benne, hogy Számlamagyarázónkkal segítségére lehetünk új számláink értelmezésében!

Szolgáltató

A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.

Számla száma

A havi számla sorszáma. Amennyiben egyszeri átutalással kívánja kiegyenlíteni számláját, kérjük, ezt az adatot tüntesse fel a Közlemény rovatban. Ha több számlát szeretne befizetni egy utaláson belül, kérjük, hogy a Közlemény rovatban pontosvesszővel válassza el a különböző számlaszámokat, vagy a számlaszámok helyett a folyószámlaszámot adja meg.

Számla kelte

Amikor a szolgáltató számlázó rendszere a havi számlát kiállítja.

Beérkezési / befizetési határidő

A számla ellenértékének eddig az időpontig kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes fizetési módok esetén akár több nap is eltelhet az összeg megérkkezéséig, erről bővebb információt Fizetési lehetőségek és térülési idők menüpont alatt talál. A megadott határidőn túl történő teljesítés esetén a késedelmes befizetésből eredően késedelmi kamatot számíthatunk fel.

Ügyfél

Az előfizetői szerződésben szereplő Előfizető vagy Számlafizető adatai.

MT Ügyfélazonosító

A Magyar Telekom Nyrt. 9 számjegyből álló egyedi ügyfélazonosítója. Ügyfélszolgálatainkon érdeklődés vagy szolgáltatás megrendelése esetén az MT ügyfélazonosítójával, valamint az ehhez kapcsolódó egyedi ügyféljelszavával azonosíthatja magát.

Számlaösszesítő

Az aktuális számla végösszegét mutatja meg.

Számla összesen

Tételesen tartalmazza a szolgáltatások díját, illetve a jóváírt kedvezményeket.

Fizetendő összeg

A számla bruttó, fizetendő végösszege.

Számlázott időszak

Az az időszak amelyre a havi és forgalmi díjakat számlázzuk. Ez minden hónap 1-je és minden hónap utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

Számlaküldési / postázási név és cím

Ahová a havi számlákat küldi a szolgáltató, ez lehet független a Vevő adataitól.

Fizetés módja

Többféle fizetési mód választható, például banki átutatás, készpénzátutalási megbízás. Ebben a sorban az aktuális, választott fizetési módot tüntetjük fel.

Elszámolási információ

A számlazáráskor mutatkozó adatokat mutatja. Nyitóegyenleg, ami adódhat tartozásból és/vagy készüléktörlesztőből, az előző számlazárás időpontjában. Befizetések, a számlázott időszakban társaságunkhoz megérkezett befizetések összegét mutatja. Számlák, a számlázott időszakban elkészített számlák összértéke. Záróegyenleg, a számlazásárkor mutatkozó tartozás és/vagy lejárt, valamint a jövőben esedékes készüléktörlesztők állapotát mutatja összesítve.

Információs ablak

Aktuális információkat tartalmaz, ez esetben különböző fizetési módokhoz nyújt segítséget.

Készpénzátutalási megbízás

Szolgáltatás

A díjcsomag és szolgáltatások havi díjai, a SIM kártyán bonyolított forgalom díjai (hang-,adathívások, sms , mms, stb.) továbbá az ezekhez kapcsolódó kedvezmények, illetve az utólag fizetendő mobilvásárlás keretén belül igénybevett szolgáltatások és tranzakciók díjai (autópálya használati jogosultság, mozijegy, mobil parkolás stb.) csoportosítva a szolgáltatás oszlopban vannak feltüntetve.

SZJ-szám

A mobil rádiótelefon szolgáltatás SZJ-száma a fejlécben szereplő SZJ 64.20.13. besorolás. Amennyiben a számlán feltüntetett valamely tétel besorolása ettől eltér, a szolgáltatás mellett jelezzük azt. Az eltérések például az adatszolgáltatásokból valamint mobil vásárlásból adódhatnak. Az SZJ szám, a jogi személyek, cégek esetében a könyvelés szempontjából fontosak.

Mobil hívószám

Amennyiben a folyószámlaszám alatt több szerződés található, akkor az egyes hívószámok adatait folytatólagosan, lapkihagyás nélkül, tagoltan tüntetjük fel.

Havi díjak

A választott díjcsomag havonta fizetendő rendszeres díja, valamint a díjcsomag mellett igénybevett többletszolgáltatás(ok) havi díja(i). (például Business Net, Részletes számla)

Forgalom

A Next Business M díjcsomagnál csak azok a forgalmak találhatók ebben a rovatban, melyek nem képezik a díjcsomag leforgalmazhatóságát. Például nemzetközi hívás, átirányítás díja.

Díjcsomag

A számlázott időszakban használt díjcsomag neve. Amennyiben hónap közben történt díjcsomag váltás, akkor az adott időszakra több díjcsomag név is megtalálható a havi számlán. Next Business 150, 300 és 600 esetében a lebeszélhető perceket mutatja a díjcsomag elnevezése, míg a Next Business M esetében a korlátlan belföldi alapdíjas beszédforgalmat és a korlátlan belföldi SMS-eket.

A díjcsomag havidíja alatt az egyéb havidíjas szolgáltatások találhatók. Ebben az esetben például: Részletes számla, t-email plusz

Számhordozott hívószám

Az adott Szolgáltató neve után feltüntetett (p) megkülönböztető jelzés mutatja, hogy az adott hívás számhordozott hívószámra történt.

Kedvezmények, terhelések

A beszédforgalomra vonatkozó belföldi, normál díjas 300 perc került levonásra a 378:02 percből, amely a teljes forgalomra vonatkozik. A 300 perc a díjcsomag leforgalmazhatóságába tartozik.

A havidíjak alatt lévő következő sorokban a forgalmak találhatók.

Mobil vásrálás havi limit vagy KAP terhére

Mobil vásárlási tranzakciók, például autópálya használati jogosultság vásárlás, mobilparkolás. Mobilparkolás esetében megtalálható a megnevezés után az autó rendszáma, (amelyre a tranzakciót indították az adott hívószámról) valamint a tranzakció időpontja.

Nemzetközi forgalom

Telekom magyarországi hálózatából külföldi hálózatba irányuló forgalmak díjai. A forgalmi díjak esetleges kedvezményei külön, a Kedvezmények mezőben vannak feltüntetve, ezért a forgalmi díjakra vonatkozó, ténylegesen fizetendő összeget a kedvezmény tételekkel csökkentve kapja meg.

TelemátrixCF

Hívásátirányítás díja.

Roaming forgalmi díj

A külföldi hálózat(ok)ban bonyolított telekommunikációs forgalmak (hang, SMS) esetében fizetendő díj, mely a forgalmat indító fél tartózkodási helyétől és a felhívni kívánt fél honos országa szerinti díjzónától függ. A roaming tájékoztatók társaságunk internetes honlapján megtalálhatóak országonkénti bontásban az alábbi menüben: www.telekom.hu/uzleti/mobil/szolgaltatasok/nemzetkozi_tarifak.

A Next Business díjcsomagok esetében SIM alapú kedvezmény jár a díjcsomagok havidíjaiból, amely nem a díjcsomagok hívószámonként számlázott havidíjából kerül levonásra, hanem a számla végén.
A havidíj kedvezmény a SIM számok és díjcsomagok darabszáma után jár.

Áfakulcs

SZJ-szám alapú bontás a számla végén található. Az ÁFA mentes tételeket külön sorban tüntetjük fel.

Ügyfélazonosítónkénti bontás (ÁFA nélkül)

Hívószámonkénti bontásban láthatók a fizetendő végösszegek, nettó összegben megadva.