Befektetői közlemények

A Matáv 2000. első féléves eredményei

A MATÁV (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2000. első féléves pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

 • A bevételek 17,6%-kal nőttek (14,7% euróban számítva) és 213,8 milliárd forintot tettek ki (830,2 millió euró), szemben az 1999 első félévi 181,7 milliárd forinttal. A bevételnövekedés fő hajtóerői a következők voltak:
  • mobil üzletágunk kimagasló teljesítménye, amellyel 34,7%-os forgalmi bevételnövekedést ért el,
  • a teljes liberalizációt megelőző díjkiegyenlítési folyamat eredményeként jelentősen emelt havi díjak és
  • a bérelt vonali és adatátviteli termékek ugyancsak átlagon felüli, 31,6%-os növekedése,
   melyek ellensúlyozták a szinten maradó belföldi és a csökkenő nemzetközi forgalmi bevételeket.
 • Az EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) 15,7%-kal (euróban 12,8%), 100,3 milliárd forintra (389,4 millió euró) nőtt az 1999 első félévi 86,7 milliárdról.
 • Az adózott eredmény 14.6%-kal nőtt (euróban 11,7%) és 41,6 milliárd forintot (161,4 millió euró) tett ki a tavalyi év hasonló időszakának 36,3 milliárd forintjával szemben.
 • Az EBITDA ráta és a nyereségráta enyhén csökkent 2000 első félévében a tavalyi év hasonló időszakához képest, aminek oka a mobil szegmens növekvő súlya és az árverseny, amely a versenyhelyzet növekvő intenzitását jelzi a magyar távközlési piacon.

Straub Elek elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "A tőzsdei bevezetés óta most először a MATÁV növekedési forrása nem a vállalat hagyományos alaptevékenységéből származik. A MATÁV vezetékes szolgáltatásai már érettebb, pozitív cash flow-t eredményező szakasznál tartanak, de még csak most kezdjük tapasztalni az új, növekvő üzletágak potenciálját, amelyet az izgalmas mobil-, adat- és IP-trendek alapoznak meg. A közeljövő legfőbb növekedési motorja a mobil szegmens marad. Ugyanakkor várakozásaink szerint a csoportszintű eredmény növekedése lassabb lesz 2000 második félévében, mint az elsőben volt. Üzleti tevékenységünkben fontos átmenetnek tartjuk a következő időszakot ahhoz, hogy biztosítani tudjuk mobilpiaci vezető szerepünket és lerakjuk a MATÁV sikereinek alapjait az "új gazdaságban" is."

A mobilbevételek 34,7%-os növekedéssel elérték a 49,8 milliárd forintot. A Westel 2000 első félévében folytatta az ügyfélkör erőteljes bővítését. A GSM előfizetők száma éves szinten 69,9%-kal, közel 1,2 millióra nőtt. Ez 41,4%-os ez évi növekedésnek felel meg, ami az előre fizetett szolgáltatások gyors terjedésének tulajdonítható.

Noha 1999 decemberében megjelent a harmadik szolgáltató is, a Westel megőrizte vezető helyét a GSM piacon mintegy 56%-os részesedésével. A magyarországi GSM mobiltelefon-ellátottság 21,2%-os volt 2000 június végén és várakozásaink szerint körülbelül 27%-ra nő az év végéig. A Westel egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalma 2000 első félévében is magas, 187 perc maradt, ami csekély mértékben elmarad a tavalyi év hasonló időszakától az előre fizetett szolgáltatások növekvő aránya miatt. Az egy előfizetőre jutó forgalom viszonylag állandó szintje és az alacsonyabb árak együttes eredményeként a Westel egy előfizetőre jutó átlagos havi bevétele 9 562 forintra csökkent a tavalyi év hasonló időszakának 11 265 forintjával szemben.

A vezetékes üzletág 2000 első félévében szerény növekedést mutatott. Noha az előfizetési díjbevétel jelentős, 48,8%-os növekedést hozott a február 1-jén bevezetett csaknem 50%-os előfizetési díjemelés következtében, a belépési díjbevételek jelentős mértékben csökkentek a tavalyi év hasonló időszakához képest az új vonalak alacsonyabb száma és az árcsökkenések miatt. Az analóg vonalak száma több mint 50 000-rel csökkent 2000 első félévében, de ezt ellensúlyozta az ISDN csatornák számának erőteljes növekedése, amelynek nyomán a vezetékes vonalsűrűség elérte a 38,8%-ot. A belföldi forgalmi bevételek éves összehasonlításban változatlanok maradtak. A magasabb havi díjak és a mobilszolgáltatások helyettesítő hatása következtében az analóg vonalak iránti kereslet csökkent, továbbá a MATÁV szigorúbb eljárást vezetett be a kétes kintlevőségek kezelésében. Az idei év első félévében a MATÁV jelentős haladást ért el az ISDN tömegtermékké fejlesztésében mintegy 67 000 új vonal bekapcsolásával, ami 58,5%-os növekedésnek felel meg az év eleje óta.

A belföldi forgalmi bevételek a tavalyi év első félévi szintjén maradtak és 65,2 milliárd forintot tettek ki. Amíg a fixből mobilba indított hívásokból származó bevételek növekedtek 2000 első félévében a mobil penetráció gyors ütemű bővülése következtében, a helyi és távolsági hívások bevételei csökkentek ugyanezen időszak alatt. Február 1-vel a MATÁV helyi hívásainak díját 11%-kal, belföldi távolsági tarifáit pedig 13%-kal csökkentette nominálisan. Ezen felül a május 1. és augusztus 31. között érvényben lévő marketing kampányunk értelmében előfizetőink a kedvezményes időszakban átlagosan 60%-kal olcsóbb percdíjakért bonyolíthatják belföldi távolsági hívásaikat a MATÁV szolgáltatási területén. Az összes belföldi percforgalom 12.6%-os növekedése az alacsonyabb tarifák bevételhatását éppen kompenzálta.

A nemzetközi forgalmi bevételeink 2.4%-kal csökkentek 1999 első hat hónapjához képest és 20,4 milliárd forintot tettek ki. A csökkenés elsősorban a nemzetközi tarifák február 1-vel történt átlagosan 12%-kal való mérséklésének és a MATÁV szolgáltatási területéről kezdeményezett percforgalom 4,5%-os csökkenésének tudható be.

Az adatátviteli szolgáltatások bevételei átlagon felül, 31,6%-kal növekedtek. Az adatátvitel sikereink fontos forrása, amelyet tovább erősít a folyamatosan bővített IP kapacitásunk. A MATÁVNet, a MATÁV piacvezető internetes leányvállalata az előző év hasonló időszakához képest 97,7%-kal, 70 904-re növelte modemes internet-előfizetőinek számát, ami 47%-os piaci részesedésnek felel meg.

A MATÁV 2000 első félévében is folytatta termékportfóliójának bővítését, miközben különféle marketing akciókkal ösztönözte a meglevő vonalak forgalmát. Számos új díjcsomagot és díjkedvezményt (Kedvenc Ország, Mindenkinek, Hív6, ISDN-Net, Office-Net), valamint új adatátviteli termékeket vezettünk be (MultiLAN, IP VPN). Ezenkívül az ország egész területén lehetővé tettük a hívószámkijelzést, és bevezettük az előrefizetett Barangoló nemzetközi hívókártyát.

Éves szinten a személyi jellegű költségek mindössze 1,9%-kal, 28,6 milliárd forintra nőttek. A szerény növekedés oka, hogy a 2000. április 1-jén bevezetett béremelést, részben ellensúlyozta az átlagos létszám 8,8%-os csökkentése, illetve a szociális kiadások csökkenése, amelynek fő oka a nyugdíjasok juttatásaira képzett céltartalék részleges feloldása. Ez utóbbi intézkedés alapja a kötelezettségek újraértékelése volt a szakszervezetekkel történt legutóbbi kedvező tárgyalások fényében. 2000. június végén az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalszám 257 volt, ami túlszárnyalja a 2000 végére célul kitűzött 250-es értéket.

Az idei év igen fontos változásokat hozott a MATÁV tulajdonosi szerkezetében. A Deutsche Telekom teljes irányítást szerzett a MagyarComban, az SBC-vel létrehozott vegyes holding vállalatban, amely jelenleg 59,49%-os részesedéssel rendelkezik a MATÁV-ban. Mivel a magyar távközlési piac várhatóan mintegy másfél év múlva teljesen liberalizálttá válik, a MATÁV erőteljesebben fog támaszkodni a Deutsche Telekom szakértelmére, kapacitására és erőforrásaira.

A MATÁV Rt. fontosabb részvényesei a 2000. június 30.-i állapot szerint: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG és az SBC tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

További információk:

Huszár András igazgató, MATÁV Pénzügyi ágazat
tel.: 458 0402

Szabó Edit, MATÁV Befektetői kapcsolatok
tel.: 458 0403
E-mail: investor.relations@ln.matav.hu

MATÁV
Konszolidált
IAS Mérlegek
(millió forintban)
1999. december 31-én (auditált) 1999. 2000. 2000. június 30. - 1999. június 30. % változás
június 30-án
(nem auditált) (nem auditált)
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 6 584   6 188   4 333   -30,0%  
Értékpapírok 3 732   4 345   2 506   -42,3%  
Követelések 66 667   64 425   71 948   11,7%  
Készletek 9 539   9 176   10 883   18,6%  
Forgóeszközök összesen 86 522   84 134   89 670   6,6%  
Befektetett eszközök 555 099   499 327   589 464   18,1%  
Hosszú lejáratú követelések 6 249   5 941   6 461   8,8%  
Eszközök összesen 647 870   589 402   685 595   16,3%  
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 17 804   19 580   25 073   28,1%  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 87 945   73 034   84 610   15,9%  
Halasztott bevételek 4 685   5 156   4 188   -18,8%  
Céltartalékok 4 925   4 759   3 038   -36,2%  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 115 359   102 529   116 909   14,0%  
Hitelek és egyéb kölcsönök 164 715   165 860   165 067   -0,5%  
Halasztott bevételek 13 606   15 948   11 772   -26,2%  
Céltartalékok 3 599   3 555   1 799   -49,4%  
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 181 920   185 363   178 638   -3,6%  
Kisebbségi részesedések 23 012   16 274   30 239   85,8%  
Saját tőke
Jegyzett tőke 103 728   103 728   103 728   0,0%  
Tőketartalék 22 834   22 834   22 834   0,0%  
Eredménytartalék 201 017   158 674   233 247   47,0%  
Saját tőke összesen 327 579   285 236   359 809   26,1%  
Források összesen 647 870   589 402   685 595   16,3%  
MATÁV
Konszolidált
IAS Eredménykimutatások
(millió forintban)
1999.
június
(nem auditált)
2000.
június
(nem auditált)
%
változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 31 666   39 962   26,2%  
Belföldi forgalmi bevételek 65 208   65 238   0,0%  
Egyéb forgalmi bevételek 8 844   9 153   3,5%  
Összes belföldi távközlési bevétel 105 718   114 353   8,2%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 20 958   20 449   -2,4%  
Mobil távközlési bevételek 36 928   49 759   34,7%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 9 370   12 329   31,6%  
Egyéb bevételek 8 771   16 928   93,0%  
Összes bevétel 181 745   213 818   17,6%  
Személyi jellegű ráfordítások (28 012)   (28 558)   1,9%  
Értékcsökkenési leírás (30 638)   (36 483)   19,1%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (19 853)   (26 018)   31,1%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (11 509)   (15 922)   38,3%  
Egyéb működési költségek (35 640)   (43 001)   20,7%  
Működési költségek és ráfordítások (125 652)   (149 982)   19,4%  
Működési eredmény 56 093   63 836   13,8%  
Nettó pénzügyi eredmény (12 067)   (11 306)   -6,3%  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 557   1 000   79,5%  
Adózás előtti eredmény 44 583   53 530   20,1%  
Társasági adó (3 135)   (4 651)   48,4%  
Adózott eredmény 41 448   48 879   17,9%  
Kisebbségi részesedések (5 159)   (7 296)   41,4%  
Nettó eredmény 36 289   41 583   14,6%  
MATÁV
Konszolidált
Cash Flow Kimutatás - IAS
(millió Forint)
2000. június 30-ával
végződő 6 hónap
(nem auditált)
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow 77 482  
Fizetett kamat -8 205  
Jutalékok és banki költségek -1 064  
Fizetett nyereségadó -296  
Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 67 917  
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -68 711  
Befektetések beszerzése -4 136  
Kapott kamatok 660  
Kapott osztalékok 257  
Egyéb pénzügyi eszközök állományának változása 1 226  
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 5 154  
Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow -65 550  
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben lévő vállalkozásoknak fizetett osztalék -9 382  
Hitel portfolió állományváltozása 4 924  
Egyéb -160  
Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow -4 618  
Nettó változás a pénzeszközökben -2 251  
Pénzeszközök az év elején 6 584  
Pénzeszközök az év végén 4 333  
Változás a pénzeszközökben -2 251  
A működési statisztikák összefoglalója
  1999. jún. 30. 2000. jún. 30. 00 jún. - 99 jún.
EBITDA ráta 47,7% 46,9% (1,7%)
Működési eredmény ráta 30,9% 29,9% (3,2%)
Nyereség ráta 20,0% 19,4% (3,0%)
Eszköz arányos megtérülés 12,7% 12,5% (1,6%)
Nettó adósság / összes tőke 36,7% 32,0% (12,8%)
Vonalszám időszak végén  
Egyéni 2 278 146 2 335 103 2,5%
Üzleti 373 762 361 492 (3,3%)
Nyilvános 35 905 36 481 1,6%
ISDN csatornák 87 596 181 416 107,1%
Összes vonalszám 2 775 409 2 914 492 5,0%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 77,7% 81,2% 4,5%
Vonalsűrűség 37,0% 38,8% 4,9%
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált fő) 12 664 11 352 (10,4%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált fő) 16 030 14 469 (9,7%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 219 257 17,4%
Forgalom percben (ezer)  
Belföldi 4 211 449 4 740 903 12,6%
Nemzetközi kimenő 95 149 90 878 (4,5%)
Westel 450 előfizetők 98 519 87 482 (11,2%)
Westel 900 előfizetők 700 793 1 190 747 69,9%
Összes mobil előfizetők 799 312 1 278 229 59,9%
Westel 900 átlagos perchasználat (MOU) 196 187 (4,6%)
Westel 900 ügyfélhóra eső szolgáltatási árbevétel (ARPU) 11 265 9 562 (15,1%)
Westel 900 normál előfizetők lemorzsolódása (churn) 24,2% 15,2% (37,2%)
Westel 900 összes előfizetők lemorzsolódása (churn) 35,1% 12,6% (64,1%)

A 2000. első félévi pénzügyi kimutatás elemzése

Eredménykimutatás

Bevételek

A 2000. első félévi belföldi távközlési bevételek alakulása tükrözi a 2000. február 1-től érvényben lévő tarifák közötti jelentős kiegyensúlyozási hatást. Az új tarifák nagy előrelépést jelentenek a tényleges költségek alapján történő ármegállapítás vonatkozásában. A tarifák közötti kiegyensúlyozás továbbra is alapvető fontosságú a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának közeledtével. Az előfizetési díjak közel 50%-kal emelkedtek, ezzel szemben a belföldi és nemzetközi tarifák csökkentek. Ezt a hatást tükrözik az alábbiakban kifejtett különböző növekedési ráták.

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek az 1999. első félévi 31.666 millió forintról 39.962 millió forintra emelkedtek 2000 első félévében (26,2%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1999 első hat hónapjában az átlagos vonalszám 2.706.038, míg 2000 első félévében 2.903.543 volt, ez 7,3%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 2000. június 30-ig elérték a 65.238 millió forintot az 1999. első félévi 65.208 millió forint bevétellel szemben. A 12,6%-os belföldi forgalom növekedést a tarifák csökkenése ellentételezte.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1999. első félévi 8.844 millió forintról 2000. június 30-ig 9.153 millió forintra emelkedtek (3,5%-os növekedés). A növekedés a forgalom emelkedéséből ered, melyet részben ellentételez az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjak.

A nemzetközi forgalmi bevételek 2000. június 30-ig elérték a 20.449 millió forintot az 1999. első félévi 20.958 millió forint bevétellel szemben (2,4%-os csökkenés). A csökkenés elsősorban a nemzetközi tarifák csökkenéséből ered.

A mobil távközlési bevételek 2000. június 30-ig elérték a 49.759 millió forintot az 1999. első félévi 36.928 millió forintos bevétellel szemben (34,7%-os növekedés). A növekedés a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered, melyet a tarifák csökkenése részben ellentételezett.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2000. június 30-ig elérték a 12.329 millió forintot az 1999. első félévi 9.370 millió forinttal szemben (31,6%-os növekedés). Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet illetve a kábel TV előfizetők számának emelkedése indokolja.

A korábbi gyorsjelentésekben az audiotex, telex és távirat bevételek a bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek között voltak kimutatva. A jelenlegi jelentéstől kezdve ezek a bevételek az egyéb bevételek között vannak feltüntetve. E változtatással a főbb adatátviteli termékeink jobb bemutatása volt a cél. A korábbi évek megfelelő adatai is át lettek sorolva az összehasonlíthatóság érdekében.

Az egyéb bevételek az 1999. első félévi 8.771 millió forintról 2000. június 30-ra 16.928 millió forintra emelkedtek (93,0%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 1,9%-kal növekedtek, 2000 első félévében elérték a 28.558 millió forintot, szemben az 1999. első félévi 28.012 millió forinttal. A mérsékelt növekedés az 2000. április 1-jével életbe lépett béremelésekre vezethető vissza, amit részben ellensúlyozott az alkalmazottak számának a csökkenése. A hatékonyságot tovább növelve az elmúlt 12 hónapban 9,7%-kal 14.500-ra csökkentettük az állományi létszámot. Ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 257-re nőtt az 1999. június végi 219-ről.

2000 első félévében az értékcsökkenési leírás elérte a 36.483 millió forintot az 1999 hasonló időszakának 30.638 millió forintjával szemben (19,1%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 2000. június 30-ig elérték a 26.018 millió forintot az 1999. első félév 19.853 millió forintjával szemben (31,1%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1999. első félévi 11.509 millió forintról 2000 első félévében 15.922 millió forintra növekedett (38,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1999. első félévi 11.509 millió forintról 2000 első félévében 15.922 millió forintra növekedett (38,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az egyéb működési költségek 2000. június 30-ra elérték a 43.001 millió forintot az 1999 év hasonló időszakának 35.640 millió forintjához viszonyítva (20,7%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 2000. június 30-ra elérte a 63.836 millió forintot az 1999. első félévi 56.093 millió forinthoz viszonyítva. 2000 első félévében az összes bevétel 17,6%-kal emelkedett, az 1999. első félévi 181.745 millió forintról 213.818 millió forintra. 2000 első félévében az összes működési költség 19,4%-kal emelkedett, az 1999. első félévi 125.652 millió forintról 149.982 millió forintra. A működési eredményráta 2000 első félévében 29,9%, míg 1999 hasonló időszakában 30,9% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

2000 első félévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 11.306 millió forint volt, szemben az 1999. első félévi mínusz 12.067 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása egyrészt a csökkenő mértékű havi leértékelések, másrészt a forint intervenciós sávon belüli kedvezőbb mozgásának következménye. Mivel a Matáv hitelállományában növekszik a forinthitelek aránya, a Matáv a csökkenő forint kamatlábak kedvező hatását is élvezi. A hitelállomány az 1999. június 30-i 185.440 millió forintról 2000. június 30-ra 190.140 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményéből

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 2000 első félévében 1.000 millió forintra nőtt az 1999. első félévi 557 millió forintról, ez a társult vállalatok javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 2000 első félévében 53.530 millió forint volt, szemben az 1999. első félévi 44.583 millió forinttal.

Társasági adó

A társasági adó összege 2000 első félévében 4.651 millió forintra emelkedett, szemben az 1999. első félévi 3.135 millió forinttal. A növekedést a csoport magasabb eredménye okozza.

Kisebbségi részesedések

2000. június 30-ig a kisebbségi részesedések összege 7.296 millió forint volt, az 1999. első félévi 5.159 millió forinttal szemben (41,4%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

2000 első félévében a nettó eredmény 41.583 millió forint volt, az 1999. első félévi 36.289 millió forinttal szemben (14,6%-os növekedés).

Mérleg

A mérlegfőösszeg 1999. június 30-án 589.402 millió forint volt, mely 2000. június 30-ra 685.595 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1999. június 30-hoz képest 47,0%-kal nőtt, 2000. június 30-i 233.247 millió forintra. A növekedés a nettó eredménynek köszönhető, melyet részben ellentételezett a 9.335 millió forint összegben kifizetett osztalék.