Fenntarthatósági jelentések

Kérdőív

A Magyar Telekom Csoport Fenntarthatósági jelentésének elkészítése során figyelembe veszi érdekelt felei véleményét, így az Önét is.
Kérdőívünk kitöltésével elmondhatja, hogy Ön milyen fenntarthatósági témákat tart fontosnak, érdekesnek.

Kitöltöm

A Magyar Telekom Csoport évente jelentésben teszi közzé fenntarthatósági teljesítményéről szóló beszámolóját, melyek – az összehasonlíthatóság és elemezhetőség érdekében – szigorú nemzetközi szabályoknak megfelelően készülnek.

2019 után, 2022-ben a Deloitte Zöld Béka díj „Legjobb vállalati fenntarthatósági jelentés” kategóriájának nyertese a Magyar Telekom.

A jelentések 2004 óta a fenntarthatóság irányelveinek megfelelően számolnak be a Csoport működéséről, tevékenységéről, eredményeiről. A jelentések készítésekor a Global Reporting Initiative (GRI – Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) irányelvei kerülnek alkalmazásra, megfelelve ezáltal annak az alapelvnek, hogy a jelentések legyenek az átláthatóság és nemzetközi szintű összehasonlíthatóság alapjai. A 2023-as évi Fenntarthatósági Jelentés a GRI Szabványnak megfelelően készült.

A hitelesség érdekében a jelentéseket független, harmadik féllel tanúsíttatjuk, az erről szóló minősítés minden jelentésben megtalálható. A jelentést a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. ellenőrizte, és nyilatkozott az abban szereplő információk megbízhatóságáról. A minősítési folyamatot a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott ISAE3000 és ISAE3410 szabvány alapján tervezték és hajtották végre.

A 2023-as jelentés, a korábbi évekhez hasonlóan, az ENSZ Globális Megállapodásában lefektetett alapelvek kapcsán elért fejlődésről is számot ad. A Magyar Telekom 2009-ben csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodás kezdeményezéséhez és annak 10 alapelvéhez az emberi jogok, munkakörülmények, környezet és korrupcióellenesség területén.

A 2023. évről szóló jelentés a Magyar Telekom Csoport ötödik, 2021-2030 közötti fenntarthatósági stratégiájának fő célkitűzéseiről, valamint a harmadik év eredményeiről számol be. A stratégiai célok az ENSZ 2015-ben meghatározott Fenntartható Fejlődési Céljainak figyelembevétel kerültek meghatározásra. Az egyes célokhoz történő hozzájárulásunk a jelentés egészében és külön kiadványban is végigkövethető.

A Fenntarthatósági Jelentés elkészítése a Csoporton belül igazi csapatmunka, az egyes felelős szervezetek és tagvállalatok szoros együttműködésével történik.

Bármilyen, a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos véleményt és hozzáfűzést szívesen látunk a fenntarthatosag@telekom.hu e-mail-címen.

Az alábbiakban összegyűjtöttük az eddigi Fenntarthatósági jelentéseinket, 2018-tól fejezetenként bontva is elérhető jelentésünk.

Kapcsolódó dokumentumok: