Fenntarthatósági stratégia

Amit ma teszünk, meghatározza a jövő generációnak életét. Felelős hozzáállással, fenntartható megoldásainkkal azon vagyunk, hogy ez minél élhetőbb legyen.

Felismerve a fenntartható fejlődés fontosságát – valamint a tényt, hogy ez a jövő üzleti tevékenységéhez alapvető fontosságú, a Magyar Telekom Csoport kötelezettséget, felelősséget vállal arra nézve, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végzi Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy együttműködés formájában megjelenik.

Mit jelent számunkra a fenntarthatóság?

A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági szemléletét a fenntarthatóság hármas pillére mentén – környezet-társadalom-gazdaság – alakította ki, és olyan fenntarthatósági értékeket foglal magába, mint a klímavédelem, élhető és egészséges környezet, fenntartható társadalom, sokszínűség, társadalmi szolidaritás, digitális felzárkóztatás, fenntartható termékek és szolgáltatások, tisztességes üzlet, átláthatóság.

Fenntarthatósági stratégia (2021-2025-2030)

Tudjuk, hogy a világ hatalmas átalakulás előtt áll, amiben a fenntarthatóság és a digitalizáció is kulcsszerepet tölt be. 
A Magyar Telekom fenntartja vezető fenntarthatósági szerepét vállalatként és infokommunikációs szolgáltatóként egyaránt. Ehhez egyre többet teszünk és egyre többeket teszünk képessé.

Eredményeink

A Magyar Telekom elkötelezettsége és fenntarthatósági tevékenysége által elért eredményei az elnyert díjakban és elismerésekben is megmutatkoznak.

Előző stratégiák

A Magyar Telekom fenntarthatósági tevékenységét 2005 óta, az aktuális érvényben lévő Fenntarthatósági stratégiában leírtaknak megfelelően végzi.

Együttműködések

A Magyar Telekom Csoport – a fenntarthatóság iránt kinyilvánított felelősségvállalásával összhangban – aktívan részt vesz a hazai és nemzetközi fenntarthatósági, környezetvédelmi különböző szakmai munkákban, fórumokon.

Irányelvek

A Magyar Telekom működésére vonatkozóan a következő 5 irányelvet fogalmazta meg:

  • Az ügyfélélmény határozza meg cselekedeteinket
  • A megbecsülés és a tisztesség működésünkben alapértékek
  • Egy csapat vagyunk – együtt és külön is
  • A Telekom a legjobb hely arra, hogy megmutasd, mire vagy képes!
  • Telekomos vagyok, számíthatsz rám!
Minőség garanciái

A vállalatcsoport számára kiemelkedően fontos a minőségi elvárásoknak való megfelelés. A Magyar Telekom hosszú évek óta folyamatosan fejleszti a tanúsított Integrált Irányítási Rendszerét. Így mára cégünk az ágazatban egyedülállóan hat lábon álló Integrált Irányítási Rendszert működtet.

Egészség és Biztonság

A Magyar Telekom vezetése – összhangban az ügyfelek és a tulajdonosok elvárásaival – a vállalat munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági politikájában felelősséget vállal a tevékenységünkkel összefüggésbe hozható sérülések és egészségkárosodás megelőzése érdekében, ezért a társaság integrált irányítási rendszerének részeként kialakítja, fenntartja és folyamatosan fejleszti a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerét.

Fenntartható szállítóiláncmenedzsment-folya­matot

A beszállítóink általi, a Magyar Telekomhoz köthető kibocsátásokat korábban nem monitoroztuk. Egy nemzetközi szakmai alapokon nyugvó, fenntartható szállítóiláncmenedzsment-folya­matot alakítottunk ki és működtünk.