Felügyelő Bizottság


A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését és biztosítja, hogy a társaság eleget tesz a magyar törvényi előírásoknak illetve a társaság irányítását szabályozó saját rendelkezéseknek. A Felügyelő Bizottság megvizsgál minden a közgyűlés elé terjesztendő jelentést, az Igazgatóság javaslatait, a pénzügyi jelentéseket és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság ezen témákról jelentést készít az éves jelentés megtárgyalására hivatott közgyűlés részére.

A társaság Alapszabályának megfelelően a Felügyelő Bizottság minimum három, maximum tizenöt tagból áll, akiket az évi rendes Közgyűlés választ meg három éves időtartamra. Az Üzemi Tanács jelöli a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada jelen van.

A Felügyelő Bizottság tagjai
pap.jpg 

Dr. Pap László
A Felügyelő Bizottság elnöke
Professor emeritus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 
Életrajz 
Bito_Janos.jpg 

Dr. Bitó János
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar diplomavédési és záróvizsga bizottságának elnöke

 
Életrajz 
illesy.jpg 

Dr. Illéssy János
Lebona Kft., ügyvezető igazgató

 
Életrajz 
kerekes.jpg 

Dr. Kerekes Sándor
A Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi
Intézetének igazgatója

 
Életrajz 
konrad.jpg 

Konrad Kreuzer
EUTOP Vienna, Budapest Prague, ügyvezető Igazgató

 
Életrajz 
lichnovszky_tamas.jpg 

Lichnovszky Tamás
A Központi Üzemi Tanács elnöke,
Magyar Telekom

 
Életrajz 
Martin_Meffert 

Martin Meffert
A Magyar Telekom, Makedonski Telekom, Slovaki Telekom vállalatirányítási ügyeinek felelőse
Csoport központ, Deutsche Telekom AG

 
Életrajz 
Bujdosó Attila 96x96 

Bujdosó Attila
A Távközlési Szakszervezet elnöke

 
Életrajz 
SalamonKaroly.jpg 

Dr. Salamon Károly
MIS Kft., ügyvezető igazgató

 
Életrajz 
varga_zsoltne 

Varga Zsoltné
Minőségügyi menedzser, Magyar Telekom Nyrt.

 
Életrajz 
konrad_wetzker_96x96.jpg 

Dr. Konrad Wetzker
A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Központjának elnöke

 
Életrajz 
Hartai Sándor 

Hartai Sándor
TU Nagykereskedelmi Igazgatóságának szakértője, Központi Üzemi Tanács tagja

 
Életrajz