Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Osztalék

NAV tájékoztató a tőzsdei értékpapírok osztaléka utáni szociális hozzájárulási adóról

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a NAV hivatalos tájékoztatójára a tőzsdei értékpapírok  osztaléka utáni szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban, mely ITT olvasható.

Osztalékfizetés a 2021. év után

A Magyar Telekom 2022. április 12-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének döntése alapján a Társaság a részvényeseknek összesen 15 000 000 000 Ft osztalékot fizet a 2021. évi eredmény után. A Társaság a tulajdonában lévő saját részvényekre jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között, így egy darab Magyar Telekom törzsrészvény után járó 2021. évi osztalék bruttó összege 15,05 forint. Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2022. május 10. Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. április 29. Osztalékra az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján Magyar Telekom részvény tulajdonosa és kérte a Társaság részvénykönyvébe történő bejegyzését. A 2021. évi osztalékra jogosító Magyar Telekom részvényt utoljára 2022. április 27-én lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén. A részvényesek a 2021. évi üzleti év eredménye után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt (azaz legkésőbb 2027. május 10. napjáig) igényelhetik..

Közlemény a 2021. üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetésének rendjéről

A Magyar Telekom Igazgatósága részvényesi javadalmazási politikát fogadott el a 2022-2024 évekre vonatkozóan

2022. február 23-án a Magyar Telekom bejelentette, hogy a 2021. évi éves beszámolók megtárgyalását követően az Igazgatóság összesen maximálisan 29,6 milliárd forint, 2022-ben kifizetésre kerülő részvényesi javadalmazás elfogadását javasolja, amely osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlást foglal magában.

Az Igazgatóság a 2022-2024 időszakra vonatkozó új részvényesi javadalmazási politika elfogadásáról döntött, mely az osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlásokat magába foglaló éves részvényesi javadalmazás növekedését vetíti elő, a Társaság pénzügyi eredmények növekedésével összhangban. Előre tekintve, az éves részvényesi javadalmazás teljes mértéke várhatóan a Társaság megelőző pénzügyi évében elért “A Társaság részvényeseire jutó eredmény” módosított értékének (azaz a módosított nettó eredménynek) 60% és 80%-a közötti érték lesz. 

A Magyar Telekom 2022. április 12-én tartja Éves Rendes Közgyűlését. Az Igazgatóság megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. egyedi és a Magyar Telekom Csoport konszolidált, IFRS szerint készült 2021. évi éves beszámolóit, és azokat jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek. A javuló eredményt és készpénztermelést figyelembe véve, az Igazgatóság úgy látja, hogy a teljes részvényesi javadalmazás, maximálisan 29,6 milliárd forintra történő éves szintű emelése indokolt. Következésképpen, az Igazgatóság a 2021. üzleti év után 15,0 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság továbbá maximum 14,6 milliárd forint értékű részvény visszavásárlását tűzte ki célul.

A részvényvisszavásárlás végrehajtásának előfeltétele a Közgyűlés által adott felhatalmazás. A Társaság az Éves Rendes Közgyűlést követően, 2022. április 25-én részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről. Az osztalék részvényenként 15,05 forintos összegnek felel meg a kibocsátott részvények (saját részvények nélküli) mai állományát figyelembe véve.

A Magyar Telekom Igazgatósága részvényesi javadalmazási politikát fogadott el a 2022-2024 évekre vonatkozóan

Korábbi osztalékok
Gazdasági év  Egy részvényre jutó bruttó osztalék  Osztalék fizetésének kezdő napja  Tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja   
2020  15 Ft 2021. június 2. 2021. május 21. Részletek 
2019  20,17 Ft 2020. június 17. 2020. június 8. Részletek 
2018  25,21 Ft 2019. május 24. 2019. május 15. Részletek Részletek 
2017  25,13 Ft* 2018. május 25.   2018. május 15. Részletek Részletek 
2016  25 Ft  2017. május 23.   2017. május 12. Részletek 

*Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

Tartós befektetési számlán tartott részvény után kapott osztalék adózásával kapcsolatos tájékoztatás

KAPCSOLAT

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím:
1541 Budapest

 

E-mail:
Írjon nekünk!