Éves Rendes Közgyűlés

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2024. április 16.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2024. április 16. 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését (Közgyűlés).

A közgyűlés időpontja: 2024. április 16. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.  
A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről  
2.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2023. évi adózott eredmény felhasználása  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
7.  Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény 
8.  Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása  
9.  A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása 
10.  Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról 
11.  Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről 
12.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása