Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Cégtörténet

1989-1993

Matáv - a kezdetek

A Matáv Magyar Távközlési Rt. 1991. december 31-én alakult meg, a Magyar Posta három részre válásával 1989 decemberében létrejött önálló távközlési vállalat jogutódjaként. A társaság 1993 végéig 100%-os állami tulajdonban maradt.

Privatizációs pályázat

1993. július 1-jén hatályba lépett a távközlési törvény, amely koncessziós szolgáltatásnak minősítette a közcélú távbeszélő-, a mobiltelefon-, valamint a közcélú személyhívó-szolgáltatást. Így lehetőség nyílt a Matáv privatizációs pályázatának kiírására, amely az országos távbeszélő koncessziós jog megszerzésére és a Matáv részvényeinek megvásárlására egyaránt vonatkozott. Az 1993. december 22-én megkötött szerződések értelmében a Deutsche Telekom és az Ameritech International távközlési vállalatokból álló MagyarCom konzorcium - 875 millió dolláros vételár ellenében - a Matávra kötelezően átruházott országos telefonkoncessziónak és a megnövelt alaptőke 30,1%-ának tulajdonosává vált.

1994-1995

Területi koncessziós pályázatok, további privatizáció

1994 februárjában, a területi koncessziós pályázat eredményének kihirdetése után létrejöttek a helyi koncessziós társaságok. A Matáv szolgáltatási területe - Magyarország területének mintegy 70%-át és a lakosság 72%-át lefedve - 36 primer körzetre terjed ki, melyekben a vállalat helyi távbeszélő-szolgáltatást nyújt. A Matáv privatizációjának második fordulójában a MagyarCom a Matáv többségi tulajdonosává vált. Az 1995. december 22-én aláírt szerződés értelmében a konzorciumot alkotó két vállalat tulajdonrésze 852 millió dollár vételár ellenében 67,3%-ra emelkedett. A Matáv privatizációja - a két forduló együttes értéke alapján - a közép- és kelet-európai térség addigi legnagyobb privatizációja volt, egyben a legnagyobb külföldi beruházás Magyarországon.

1997-2000

Részvényjegyzés, Deutsche Telekom többségi tulajdonszerzés

1997. november 14-én Budapesten és New Yorkban egyidejűleg kezdődött meg a Matáv-részvények kereskedése a részvények 26,31%-ának forgalomba hozatalával, mely az addigi legnagyobb magyarországi részvényjegyzés volt. Ezzel a Matáv lett az első közép-európai cég, amelynek papírjait a New York-i Tőzsdén jegyezték. 1999 nyarán az ÁPV Rt. értékesítette a magyar állam utolsó, 5,75%-os részvénycsomagját, de továbbra is rendelkezett az Arany Részvénnyel.

2000. július 3-án az SBC és a Deutsche Telekom közötti részvényesi megállapodásnak megfelelően a Deutsche Telekom megvásárolta az SBC 50%-os MagyarCom-ban meglévő részesedését. A MagyarCom tulajdonosi szerkezetében történt változás következtében a Deutsche Telekom Matáv-beli tulajdona 59,52%-ra növekedett, a fennmaradó 40,48% közkézhányad, míg az aranyrészvény a magyar állam tulajdonát képezte.

2001-2002

Távközlési vállalatcsoport, liberalizáció, új üzletágak

2001-től lehetőség nyílt arra, hogy a Matáv nemzetközi távközlési vállalatcsoporttá váljon. A Matáv vezette konzorcium ekkor vásárolta meg Macedónia nemzeti távközlési cége, a Makedonski Telekomunikacii (MakTel) többségi tulajdonrészét, így a MakTel is a Csoport konszolidált leányvállalata lett. A stratégia további lépéseként a Matáv megvásárolta az Emitel Rt. maradék 50%-os tulajdonrészét, így az Emitel 2001 júliusában kizárólagos Matáv-tulajdonba került, konszolidált leányvállalatként, mely a dél-alföldi régióban nyújt lakossági és üzleti telekommunikációs szolgáltatásokat. A Matáv a Deutsche Telekommal kötött megállapodás alapján 2001 decemberében megszerezte a Westel és a Westel 0660 fennmaradó 49%-át is.

A Matáv 2001-től a lakossági és üzleti előfizetők igényeihez igazodó díj- és szolgáltatáscsomagokat, 2002-től pedig az internetezőknek szóló új kedvezményes csomagokat vezetett be. 2001. december 23. volt a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának hivatalos időpontja. A vezetékes telefónia területén a távközlés utolsó szegmenseként került sor a piacnyitásra. A Csoport vállalatai vezető pozíciót harcoltak ki a mobiltelefon-, internet- és üzleti adatkommunikációs piacon, a vezetékes telefonpiacon pedig 80% feletti volt a részesedése.

A 2000 decemberében bejelentett szerkezetátalakítás eredményeként 2001 végén elfogadták a Csoport új irányítási struktúráját, amely a stratégiai célok megvalósítását és a sikeres üzleti tevékenységet szolgálja a hatékony működés biztosításával.2002 januárjától új vállalati struktúra került bevezetésre, melynek értelmében négy üzleti terület képezte a működés alapját: Lakossági Szolgáltatások, Üzleti Megoldások, Internet, Mobil.

A Matáv Csoport 2002 decemberében az SGS (Société Générale de Surveillance SA), a világ legnagyobb független minőségellenőrző és tanúsító testülete által tanúsított csoportszintű ISO 9001:2000 szerinti tanúsítást szerzett.

2003-2004

Dinamikus szélessáv, Westelből T-Mobile, EU-konform piaci verseny

A Matáv 2003 decemberében bejelentette a százezredik ADSL csatlakozás bekapcsolását. Az év során 128-ra - az addigi háromszorosára - emelkedett a szolgáltatással ellátott helységek száma.

2004. január 1-jétől – az EU-konform piaci szabályozást bevezető elektronikus hírközlési törvény életbe lépésétől – lehetséges Magyarországon a vezetékes számhordozhatóság, azaz ha az előfizető telefonszolgáltatót vált, meglévő telefonszámát megtarthatja. Május 1-jével a mobilszolgáltatók is bevezették a számhordozhatóságot, mely az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával valósul meg.

A Matáv Igazgatósága 2004 márciusában döntött arról, hogy a Westel nevet vált és csatlakozik a világ egyik vezető mobil márkájához, a T-Mobile-hoz. A társaság hivatalos neve 2004 májusától T-Mobile Magyarország Rt., és változatlanul a Matáv Csoport 100 %-os tulajdonú tagvállalata.

A Matáv Csoport már a 2004. májusi Európai Uniós csatlakozásunkat megelőzően elismert, proaktív közreműködéssel segítette elő az EU-konform, piacorientált és fogyasztóközpontú szabályozási környezet kialakítását.

2005

Matávból Magyar Telekom, a „T” márka bevezetése

A Matáv, hatékonyságnövelő programja részeként 2005. január 1-jei hatállyal átalakította a cégcsoport szervezetét. Az újonnan létrejött Vezetékes Szolgáltatások Üzletág integrálta a korábbi Lakossági Szolgáltatások Üzletág, Internet Üzletág, valamint Hálózati Rendszerek Üzletág tevékenységét.

A Telekom Montenegro, a montenegrói távközlési társaság megvásárlására kiírt nyilvános pályázaton, amelyre 2004 decemberében ajánlatot nyújtottunk be, első helyezettként megszereztük a vállalat 73%-os többségi tulajdonrészét 2005 márciusában. Ez a siker ismét igazolta, hogy nemzetközi stratégiai befektetőként felmutatott tapasztalatunkat és teljesítményünket elismerik a délkelet-európai régió döntéshozói.

A Matáv Csoportot – a hazánkban zajló eddigi legnagyobb márkaváltás keretében – 2005. május 6-án a Magyar Telekom Csoport váltotta fel. A névváltoztatás és a „T” márka teljes körű hazai bevezetése egyúttal egy új kommunikációs korszak kezdetét is jelentette. Az integrációval lehetővé vált, hogy a Deutsche Telekom Csoport tapasztalatának köszönhetően a globális háttérrel járó előnyök a magyar ügyfelek részére is közvetlenül elérhetővé válhassanak.

A Magyar Telekom Csoport tagjai – a T-Com (korábban a Matáv Vezetékes Szolgáltatások Üzletága), a T-Online (az Axelero utódja), a T-Mobile, a T-Systems (a korábbi Matáv Üzleti Szolgáltatások Üzletág) és a T-Kábel (korábban MatávkábelTV) – együttesen a távközlés teljes spektrumát kínálják az egyéni, a kis-, közép- és nagyvállalati ügyfeleknek.

2005. októberben a Magyar Telekom Igazgatósága kezdeményezte a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülését. A javaslatot a Magyar Telekom rendkívüli Közgyűlése december 20-án jóváhagyta.

2006

A cégbírósági bejegyzést követően a T-Mobile Magyarország Rt. megszűnt. Egyidejűleg 2006. március 1-jétől a Magyar Telekom hivatalos neve Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (angolul: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company), rövidített neve pedig Magyar Telekom Nyrt. (angolul: Magyar Telekom Plc.).
A T-Mobile önálló márkaként és önálló üzletágként működik tovább a Magyar Telekomon belül és változatlan formában, megszakítás nélkül nyújtja szolgáltatásait ügyfeleinek.

2007

A Magyar Telekom Igazgatóságának döntése értelmében, amelyet a rendkívüli Közgyűlés június 29-én jóváhagyott, a T-Online Magyarország Zrt. hozzáférési tevékenysége és az Emitel Zrt. 2007. október 1-jétől egyesült a Magyar Telekommal. A T-Online Magyarország webes és tartalomszolgáltatási üzleti területe [origo] Média és Kommunikációs Zrt. néven folytatja tevékenységét a Magyar Telekom Csoport tagvállalataként.

A Magyar Telekom Igazgatósága 2007. szeptember 25-én döntést hozott a Társaság irányítási és szervezeti struktúrájának átalakításáról a szolgáltatási színvonal emelése, a költséghatékonyság javítása, valamint új, innovatív szolgáltatási és üzleti lehetőségek kiaknázása érdekében. A szervezeti modell átalakításáról született döntés értelmében a technológiáról az egyes ügyfélszegmensek igényeire helyeződik a hangsúly. A Magyar Telekom új irányítási struktúrája ezért alapvetően ügyfélszegmensek alapján határozza meg a Csoport működési modelljét. A stratégiai célok elérése érdekében kialakított, az egyes ügyfélszegmensekre épülő új irányítási struktúra 2008. január 1-től került bevezetésre. 

2008

2008-tól egyszerűsítettük a Vállalati szolgáltatások (T-Systems) üzletág szervezeti felépítését az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása és az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében. Az üzletághoz tartozó leányvállalatok számát hatról kettőre csökkentettük, miközben a szervezet megőrizte rugalmasságát és ügyfélközpontúságát.

A Magyar Telekom Csoporton belüli integrációs folyamatok részeként az iWiW Kft. és az Adnetwork Online Marketing Kft. 2008. június 30-ával beolvadt az Origo Zrt.-be. Az iWiW a magyar nyelvű internet legnagyobb látogatottságú közösségi oldala.

A Magyar Telekom Igazgatóságának 2008. júniusi döntése nyomán szeptemberben a Magyar Telekom bevezette a T-Com, T-Online és T-Kábel márkákat felváltó T-Home márkát, amely az otthonokhoz kapcsolódó vezetékes kommunikációs és szórakoztató szolgáltatásokat képviseli. Ezzel párhuzamosan megújult a vállalati „T” márka, amely a T-Home, T-Mobile és T-Systems ajánlati márkákat összefogó márkaként működik. Megjelent a Magyar Telekom új „Együtt. Veled” szlogenje, amit a T-Home és a T-Mobile is használ. A márkaváltással egyszerűbb, az ügyfelek számára egyértelmű azonosítást segítő márkastruktúra jött létre. A T-Home bevezetésével újrapozícionáltuk a Magyar Telekomot is mint egyedüli magyarországi „double triple-play” szolgáltatót, amely a T-Home és a T-Mobile révén – az országban egyedülállóan – az internetet, a televíziót és a telefonálást egyaránt elérhetővé teszi vezetékes és mobilhálózaton, otthon és bárhol.

2009

A Magyar Telekom Igazgatóságának döntése alapján 2009. szeptember 1-jei hatállyal integrált stratégiai és üzletfejlesztési szervezet jött létre a stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes irányításával. Az új szervezet keretében között a működési hatékonyság javítása és a Csoporton belüli szinergiák kiaknázása érdekében minden eddiginél szorosabban kapcsolódik össze a stratégia és az üzletfejlesztés.

Az Igazgatóság döntése és a 2009. június 29-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatai alapján 2009. szeptember 30-ával sor került a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. beolvadására a Magyar Telekom Nyrt.-be. Az egyesülés újabb jelentős lépésnek számít a Magyar Telekom Csoport integrációs folyamatában, amelynek középpontjában a szolgáltatási színvonal és az ügyfélkiszolgálás folyamatos javítása, valamint a hatékonyság növelése és a szinergiák kiaknázása áll.

2010

Az Igazgatóság 2010. áprilisában az irányítást érintő – július 1-jén hatályba lépett – szervezeti változásokról döntött annak érdekében, hogy a társaság a gyorsan változó piaci és gazdasági környezetre még hatékonyabban tudjon reagálni.

A lakossági piacot érintő termékfejlesztés, kommunikáció, piackutatás és márkastratégia irányítására az Igazgatóság létrehozta a marketing vezérigazgató-helyettesi pozíciót, a magas szintű és teljes körű lakossági kiszolgálás biztosítása érdekében pedig az értékesítési vezérigazgató-helyettesi pozíciót. Az irányítási és ellenőrzési funkciók (jogi, szabályozási, megfelelőségi, belső ellenőrzési és biztonsági terület) irányítására az Igazgatóság jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót hozott létre. Az új vezérigazgató-helyettesek tagjai lettek az Ügyvezető Bizottságnak.

A pénzügyi jelentések struktúrájának egyszerűsítése és az adminisztrációs költségek csökkentése érdekében a Magyar Telekom 2010. november 12-i hatállyal megszüntette amerikai letéti jegyeinek New York-i tőzsdei jegyzését. A társaság továbbra is fenntartja részvényeinek jegyzését a Budapesti Értéktőzsdén, és változatlanul készít angol nyelvű fordításokat az éves jelentésekről, pénzügyi beszámolókról és befektetői közleményekről.

2011

Májusban elindult a Magyar Telekom mobilhálózatának újabb nagyszabású modernizációja. A modernizáció első lépéseként a T-Mobile ügyfelei már nyártól megtapasztalhatták a valódi szupergyors mobil szélessáv előnyeit, a 21 Mbps sebességet kínáló mobilinternetet. A modernizált mobilhálózat a korábbi hálózati kapacitás többszörösét is képes lesz kiszolgálni, valamint az új generációs LTE (4G) technológiára is készen fog állni.

Októberben a Magyar Telekom mobilhálózati modernizációja jelentős mérföldkőhöz érkezett: a szolgáltató megkezdte a 4G/LTE technológia kiterjesztett hálózati tesztelését ügyfelei bevonásával. A 4G/LTE alapú mobilinternet szolgáltatást 2012. január 1-jén indította el a Telekom.

Decemberben ismét jelentős mérföldkőhöz érkezett a Telekom: Magyarországon elsőként innovatív, interaktív szolgáltatásokkal kibővített műholdas tévészolgáltatást indított. Az internetkapcsolat segítségével igénybe vehető interaktív televíziózást így azok is élvezhetik, akik eddig nem érhették el az IPTV szolgáltatást.

2012

Január 1-jén a Telekom – az országban elsőként – elindította a 4G/LTE alapú mobilinternet szolgáltatását. Az év végére megvalósult Budapest teljes kültéri 4G lefedettsége, és az ország lakosságának közel 27%-a számára volt elérhető a 4G-s mobilinternetezés lehetősége.

A Magyar Telekom Igazgatósága júniusi ülésén elfogadta a vállalat működésének közép- és hosszú távú stratégiai irányait, és ennek egyik első lépéseként döntött az új irányítási struktúra kialakításáról. A 2013 januárjától kezdődött változások célja, hogy a Magyar Telekom az ügyféligények változására és a piaci kihívásokra rugalmasan és időben reagálva, képes legyen kiaknázni az új, innovatív szolgáltatási és üzleti lehetőségeket. Az ügyfelek magas szintű, korszerű és hatékony kiszolgálását célozza a vállalat új szervezeti struktúrája is. Ennek keretében létrejött a lakossági szolgáltatások, illetve a kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesi pozíció az érintett ügyfélköröket kiszolgáló területek irányítására.

A Magyar Telekom októberben elnyerte a 2012. évi Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat a személyes kiszolgálás kategóriában, és első helyezést ért el a Top 10 Call Center verseny telefonos ügyfélszolgálati tevékenység értékesítés kategóriájában is. Ezzel a Telekom az ország legjobbjának bizonyult az ügyfélkiszolgálás terénaz ország nagyvállalatai közül. A Magyar Telekom második alkalommal nyerte el a magyarországi és közép- és kelet-európai Legjobb Munkahely címet a nagyvállalati kategóriában.

Hazánk egyetlen teljes körű infokommunikációs technológiai (IKT) termékportfólióval rendelkező szolgáltatójaként kezdte megújult működését a T-Systems Magyarország Zrt. 2012. október 1-jén. A 100%-os Magyar Telekom-tulajdonban lévő vállalat négy nagy múltú iparági szereplő egyesítésével jön létre: az IQSYS Zrt., a Dataplex Kft. és az ISH Kft. 2012. szeptember 30-ával olvadt be a T-Systems Magyarországba, végül a Daten-Kontor Kft. csatlakozott a céghez 2013. áprilistól. A T-Systems Magyarország nagyvállalati ügyfeleknek, a közigazgatásnak és intézményeknek nyújt teljes körű távközlési és IT infrastruktúra-, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat.

2013

A Magyar Telekom 2013 folyamán egységesítette márkastruktúráját: a korábbi erős piaci márkákat egyetlen márkává ötvözi, és új, dinamikusabb arculatot vezet be. Az ügyfelek a jövőben Telekom márkanév alatt érhetnek el minden szolgáltatást, legyen az mobil vagy vezetékes  telefon, otthoni vagy mobilinternet, interaktív TV, egészségügyi vagy biztosítási termék. A nagyvállalati ügyfélkör részére továbbra is T-Systems márkanév alatt nyújt teljes körű infokommunikációs szolgáltatásokat a T-Systems Magyarország.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökével szeptemberben kötött hatósági szerződésmódosítás alapján meghosszabbításra kerültek a Magyar Telekom frekvenciahasználati jogosultságai az 1800 MHz-es, illetve a 900 MHz-es frekvenciasávban. A módosítás a Magyar Telekom számára biztonságos alapokat teremtett a magas színvonalú mobilszolgáltatások nyújtásához a továbbiakban is.

A Magyar Telekom októberben elnyerte a 2013. évi Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat a telefonos ügyfélkiszolgálás (call center) nagyvállalati kategóriában. Ezzel a Telekom az ország legjobbjának bizonyult a telefonos ügyfélkiszolgálás terén az ország nagyvállalatai közül.

A Magyar Telekom 2013 során sikeresen megvásárolt kilenc kábelhálózatot. A megvásárolt hálózatokon összesen 33 ezer háztartás számára elérhetők a TV-, szélessávú internet- és hangszolgáltatások. Ezek a tranzakciók tovább növelték a Magyar Telekom nagy sebességű internet lefedettségét és erősítették piaci pozícióit a vezetékes szolgáltatásokban.

2014

Februárban partnerségimegállapodást kötött a Kormány és a Magyar Telekom. A Kormány és a piacvezető távközlési vállalatcsoport hosszú távon együttműködik az ország digitális fejlesztése érdekében. Cél a Digitális Magyarország megteremtése a mindenki számára elérhető nagysebességű szélessávú internet, a digitális írástudás terjesztése, valamint a vállalkozások versenyképességének növelése révén.

A Telekom májusban elsőként hozta el a „többképernyős” tévézés élményét hazánkban.  Az ügyfelek a TV GO szolgáltatás segítségével az országban bárhol követhetik a tévéműsort, többféle eszközön: tableten, laptopon és okostelefonon is. A Telekom integrált szolgáltatói és hálózati képességeire építő innovatív termék választ ad a legújabb tartalomfogyasztási igényekre is.

A Telekom októberben a piaci szereplők közül elsőként vehette használatba a pályázaton elnyert új frekvenciablokkokat, ennek köszönhetően 4G mobil szélessávú hálózatának országos lakossági lefedettségét azonnal 73 százalékosra bővítette, és letöltési sebességét az elérhető maximumra, akár 150 Mbit/s-ra növelte.

Christopher Mattheisen vezérigazgató novemberben bejelentette, hogy a Magyar Telekom átfogó fejlesztéseket indított a Digitális Magyarország megvalósítása érdekében, amelynek első állomása Nyíregyháza. A fejlesztési program pillérei: a digitális infrastruktúra, a digitális szolgáltatások és a digitális kompetenciák fejlesztése.

A Magyar Telekom novemberben elnyerte a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban – Legjobb Online Ügyfélszolgálat” Díjat. Ezzel a Telekom az ország legjobbjának bizonyult az online ügyfélkiszolgálás terén, a www.telekom.hu vállalati honlapon keresztül biztosított ügyfélszolgálata révén.

2015

A Magyar Telekom és a Telenor Magyarország együttműködési megállapodást kötött 4Ghálózatuk közös fejlesztésére és üzemeltetésére. A megállapodás alapvető célja a 4G lefedettség és 4G mobilinternet mielőbbi biztosítása a vidéken élő ügyfelek számára. Ennek köszönhetően a Telekom 2015 végére közel teljesre, 97%-ra növelte az országos lakossági 4G lefedettségét.

A Magyar Telekom megvásárolta a a Deutsche Telekomtól a GTS Hungary alternatív infokommunikációs szolgáltató üzletrészének 100%-át. Az áprilisban lezárult tranzakcióval a Magyar Telekom tovább erősítette pozícióját az üzleti szolgáltatások piacán.

A Magyar Telekom és a MET márciusban megállapodást írt alá egy egyenlő arányban tulajdonolt vegyesvállalat alapításáról, amely üzleti ügyfelek számára kínál gáz- és áramszolgáltatást. Az E2 Magyarország előnyös feltételekkel, versenyképes ajánlatokkal jelenik meg a vállalati energiaszolgáltatások piacán 2016. január 1-jétől. A Magyar Telekom teljes üzleti energiakereskedelmi tevékenységét az új társaságba szervezi.

A Magyar Telekom májusban megállapodást írt alá a társaság új székházának megépítéséről és hosszú távú bérletéről. A tervek szerint a vállalat 2018 második félévében fog beköltözni a XXI. századi követelményeknek megfelelő, a fenntarthatóság jegyében megépülő új működési központjába. Az építési munkálatok 2016 első negyedévében kezdődhetnek meg.

A Magyar Telekom decemberben megállapodást írt alá a New Wave Media Kft.-vel az Origo Zrt.-ben meglevő 100%-os tulajdoni részesedésének eladásáról. A tranzakció összhangban van a Magyar Telekom alaptevékenységére irányuló megnövekedett stratégiai fókuszával és a szabad cash flow termelő képességének tovább erősítésével.

2015 végéig további 440 ezer háztartás számára vált elérhetővé a Telekom vezetékes szélessávú internetszolgáltatása. A fejlesztések eredményeként a Telekom nagysebességű internet lefedettsége több mint 2,2 millió háztartásra nőtt, és a Telekom céljainak megfelelően javult a vidéki régiók szélessávú szolgáltatásokkal való ellátottsága.