Igazgatóság

A magyar törvények szerint az Igazgatóság felelős a társaság irányításáért és dönt minden olyan kérdésben, melyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatóság évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre és negyedévente a Felügyelőbizottságnak a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A társaság Alapszabályában a Közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az Igazgatóság legalább 6, legfeljebb 11 tagból áll, akiket a közgyűlés három éves időszakra választ.

Az Igazgatóság üléseit évente legalább négy alkalommal tartja. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább az Igazgatóság tagjainak többsége jelen van. Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

Az Igazgatóság tagjai

Daniel Daub

Daniel Daub

Deutsche Telekom AG európai tagvállalatok pénzügyekért és teljesítmény menedzsmentért felelős vezetője

Életrajz

Rékasi Tibor

Rékasi Tibor

Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója

Életrajz

Daria Dodonova

Daria Dodonova

Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese

Életrajz

Fekete Gábor

Fekete Gábor

Tanácsadó

Életrajz

Elvira Gonzalez

Elvira Gonzalez

Deutsche Telekom AG európai tagvállalatok B2B szegmenseiért felelős vezetője

Életrajz

Frank Odzuck

Frank Odzuck

Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója

Életrajz

Ratatics Péter

Ratatics Péter

MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatásokért felelős Ügyvezető Igazgató

Életrajz

Szabó Melinda

Szabó Melinda

Deutsche Telekom AG európai tagvállalatok B2C szegmenseiért felelős vezetője

Életrajz

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím: 1541 Budapest
Telefon: (+36) 1 458 0332
E-mail: Írjon nekünk!