Igazgatóság


A magyar törvények szerint az Igazgatóság felelős a társaság irányításáért és dönt minden olyan kérdésben, melyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatóság évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre és negyedévente a Felügyelő Bizottságnak a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A társaság Alapszabályában a Közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az Igazgatóság legalább 6, legfeljebb 11 tagból áll, akiket a közgyűlés három éves időszakra választ.

Az Igazgatóság üléseit évente legalább négy alkalommal tartja. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább az Igazgatóság tagjainak többsége jelen van. Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

az igazgatóság tagjai
Hauber_96x96.png 

Dr. Robert Hauber
Deutsche Telekom európai szegmensének gazdasági vezetője

 
Életrajz 
Chris_Mattheisen_96x96 

Christopher Mattheisen
Vezérigazgató,
Magyar Telekom Nyrt.

 
Életrajz 
Niehaus_96x96.png 

Mardia Niehaus
Deutsche Telekom nemzetközi hálózatértékesítési és megoldások vezetője

 
Életrajz 
Mosonyi_Gyorgy_96x96 

Mosonyi György
Felügyelő Bizottság elnöke,
MOL Nyrt.

 
Életrajz 
frankodzuck96x96.jpg 

Frank Odzuck
Vezérigazgató,
Zwack Unicum Nyrt.

 
Életrajz 
Patai_Mihaly_96x96 

Dr. Patai Mihály
elnök-vezérigazgató,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

 
Életrajz 
Menzel_96x96.png 

Guido Menzel
Deutsche Telekom európai szegmensének technológiai vezetője

 
Életrajz 
Ralf Nejedl 

Ralf Nejedl

Az Európai terület B2B alelnöke, Deutsche Telekom AG

 
Életrajz