Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2006. első negyedéves eredményei: jelentős eredményjavulás, stabil készpénztermelés

Budapest, 2006. május 11.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2006. első három hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Telekom Montenegro Csoport (TCG) eredményeit a Magyar Telekom konszolidált eredménykimutatása 2005. II. negyedévtől tartalmazza, míg mérlegét először 2005. március 31-én konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 6,7%-kal 153,3 milliárd forintra (602,3 millió euróra) nőttek 2006. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A mobil, internet és összekapcsolási (nagykereskedelmi) szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételek csökkenését. A TCG bevételeinek konszolidálása 2006. első negyedévben 6,4 milliárd forinttal járult hozzá a csoport bevételeihez. A TCG konszolidálása nélkül a csoport bevételei 2,3%-kal nőttek.
  • Az EBITDA 4,9%-kal 62,0 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 40,5% volt. A TCG hatása nélkül az EBITDA 59,4 milliárd forint, az EBITDA ráta 40,4%.  
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 19,0 milliárd forint volt, melyből a vezetékes szegmensre 7,6 milliárd forint, a mobil szegmensre 11,4 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 2,2 milliárd forintot fordítottak UMTS-el kapcsolatos beruházásokra, 4,0 milliárd forintot pedig az EDR projektre.
  • A vezetékes szegmens bevételei külső ügyfelektől (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 3,7%-kal 82,0 milliárd forintra nőttek annak köszönhetően, hogy a szélessávú internet és összekapcsolási (nagykereskedelmi) szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta az elsősorban a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 30,3 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 36,9% volt.
  • A mobil szegmens bevételei külső ügyfelektől 10,5%-kal 71,2 milliárd forintra nőttek a beszédcélú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek köszönhetően.   Az EBITDA 31,7 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta magas, 44,6% volt.
  • A tulajdonosokra jutó eredmény (nettó eredmény) 5,5%-kal 18,0 milliárd forintról (73,3 millió euróról) 18,9 milliárd forintra (74,5 millió euróra) nőtt.   Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 42,8 milliárd forintra nőtt az EBITDA növekedése, az alacsonyabb kamatfizetés és az elsősorban a vevőkövetelések alakulása következtében lecsökkent működőtőke-igény következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 28,1 milliárd forintra mérséklődött elsősorban a 2005. első negyedévi TCG akvizíció miatt.
  • A nettó adósságállomány 18,8 milliárd forinttal csökkent 2005. december végéhez képest a 2006. első negyedévben történt hiteltörlesztéseknek köszönhetően. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 2006. március végére 30,6% -ra csökkent (2005. végén 33,1% volt).

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: “A csoport eredményeinek első negyedévben tapasztalt jelentős javulása elsősorban nemzetközi tevékenységünknek és a magyar mobil szolgáltatásoknak köszönhető. Piaci részesedésünk kismértékű csökkenése ellenére javult nyereségességünk a hazai mobil piacon és erős, 40%-os EBITDA rátát értünk el. Február végén a cégbíróság bejegyezte a Magyar Telekom és a T-Mobile Magyarország egyesülését, ezzel lezárult az egyesülés folyamata. A magyar vezetékes szolgáltatások terén fontos szerepet játszott az ügyfelek megtartása. A havidíj jellegű csomagok száma nőtt annak köszönhetően, hogy nagy hangsúlyt fektettünk az előfizetési díj típusú bevételekre, ugyanakkor a sikeres ADSL értékesítési kampánynak köszönhetően tovább nőttek az internet bevételek. A vezetékes vonalszám csökkenése ellenére nőtt a hatékonyság, 2006. február végén anyavállalati szinten az egy alkalmazottra jutó vonalszám meghaladta az 500-at, és a tervezettnél korábban elértük kitűzött célunkat. Macedóniában és Montenegróban tevékenykedő nemzetközi leányvállalataink hozzájárultak a csoport bevételeinek és EBITDA-jának javulásához. Az évi rendes közgyűlés csúszása ellenére az Igazgatóság a nem auditált 2005. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló alapján a tavalyi évihez hasonló mértékű osztalék kifizetését tartja indokoltnak.”

Magyar vezetékes szolgáltatások: jelentős növekedés a szélessávú csatlakozások számában, a tervezettnél korábban elértük az egy alkalmazottra jutó vonalszám tekintetében kitűzött célt
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,5%-kal 69,8 milliárd forintra csökkentek 2006. első negyedévben 2005. azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 33,8% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 21,0%-kal mérséklődtek elsősorban a mobil helyettesítés és a vezetékes vonali versenytársak miatt annak ellenére, hogy a helyi percforgalom csaknem változatlan maradt, a belföldi távolsági percforgalom pedig növekedett. Az alacsonyabb mobil végződtetési díjak és a kedvezményes tarifacsomagok is hozzájárultak a bevétel csökkenéséhez. Az internet bevételek ugyanakkor 18,8%-kal nőttek az ADSL csatlakozások számának jelentős emelkedése következtében. A szélessávú csatlakozások száma (döntően ADSL és kábel) 2006. március végén meghaladta a 400 ezret. Az erősödő mobil helyettesítés és a számhordozhatóság hatására az üzleti és a lakossági szegmensben egyaránt folytatódott a vezetékes vonalak számának csökkenése (2006. március végén 5%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál). A hatékonyságnövelés érdekében tett erőfeszítéseknek köszönhetően február végén az egy alkalmazottra jutó vonalszám anyavállalati szinten 501 volt, s ezzel a tervezettnél korábban teljesítettük a 2006. végére kitűzött célunkat. Az összes anyavállalati vonal 78%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2006 első negyedév végén több, mint 1,8 millió vonalat jelentett.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: magas EBITDA ráta, a TCG konszolidálásának hatása
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek a Telekom Montenegro konszolidálásának köszönhetően 50,1%-kal 15,8 milliárd forintra nőttek 2006. első negyedévben. Az EBITDA 6,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 42,4% volt. A MakTel vezetékes szolgáltatásaiból származó bevételek 5,3%-kal nőttek a kedvező árfolyamváltozás (4,3%), valamint a nemzetközi bejövő forgalmi bevételek és az internethez kapcsolódó bevételek növekedése következtében. Az eredményekre ugyanakkor kedvezőtlenül hatott, hogy a forgalom visszaesése következtében csökkentek a forgalmi bevételek. Az EBITDA jelentős mértékben, 18,5%-kal emelkedett, az EBITDA ráta 49,1% volt. A Telekom Montenegro vezetékes szolgáltatásai 2006. első negyedévben 4,2 milliárd forinttal járultak hozzá a csoport bevételeihez, az EBITDA hozzájárulás 1,4 milliárd forint volt.

Magyar mobil szolgáltatások: kedvező EBITDA ráta, egyértelmű piacvezető pozíció
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 4,1%-kal 65,4 milliárd forintra nőttek 2006. első negyedévben elsősorban az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek, kisebb mértékben a   forgalmi bevételek és előfizetési díjakból származó bevételek emelkedésének köszönhetően. Az EBITDA 26,1 milliárd forint volt, az EBITDA ráta 39,9%, a személyi jellegű ráfordítások és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke csökkenése következtében. Az előre fizetett kártyás és a szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak következtében az átlagos ügyfélmegszerzési költség közel 22%-kal csökkent az első negyedévben. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom és az értéknövelt szolgáltatások igénybevétele, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények, a szabályozói változások hatása és a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése következtében az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) közel változatlan maradt. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 129-re nőtt 2006. első negyedévben, tükrözve az árrugalmasság javulását.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: javuló nyereségesség a Monetnál, kedvező EBITDA ráta a Mobimaknál
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek jelentősen, 42,7%-kal 10,9 milliárd forintra nőttek 2006. első negyedévben elsősorban a Monet konszolidálásának köszönhetően. Az EBITDA 5,6 milliárd forintot tett ki, az EBITDA ráta magas, 51,9% volt. A MakTel mobil szolgáltatásaiból származó bevételek 8,0%-kal nőttek az erős árverseny jellemezte, bővülő piacon. A Mobimaknál az EBITDA 4,4 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig kiemelkedő, 53,7%-ot ért el. A nemzetközi mobil szolgáltatások eredményei a Telekom Montenegro mobil leányvállalata, a Monet eredményeit is tartalmazzák. A Monet 2,6 milliárd forint bevételt és 1,2 milliárd forint EBITDA-t ért el 2006. első negyedévben.

Mint azt a Magyar Telekom 2006. április 26-án, március 30-án, illetve 2005. évi eredményének 2006. február 13-i bejelentésekor egyaránt közzétette, a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat az összesen mintegy 700 millió forint értékben megkötött tanácsadási szerződések ügyében annak megállapítására, hogy a szerződések megkötése ellentétes volt-e a társaság szabályzataival, illetve a releváns jogszabályokkal. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Audit Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart, és e pillanatban még túl korai annak kimenetelére következtetni. A Magyar Telekom Igazgatósága döntést hozott arról, hogy bizonyos munkavállalókat átmeneti időre mentesít a munkavégzés alól. A Társaság a vizsgálatról értesítette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügyminisztériumát, és kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálat állását illetően. A Magyar Telekom elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az előbb említett és más, az ügyben illetékes hatóságok követelményeinek és igényeinek. Nem adható biztosíték arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat eredményeként a 2005. évi auditált eredmények valamint egyéb időszakok pénzügyi eredményei nem fognak eltérni a vizsgálat lezárása előtt nyilvánosságra hozottaktól.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Magyar Telekom 51%-os részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató Mobimakban. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Telekom Montenegroban. A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2006. március 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.