Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2008. első kilenc havi eredményei: hangsúly a hatékonyságon és az újrapozícionáláson

Budapest, 2008. november 6.
A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2008. első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 0,2%-kal 502,8 milliárd forintra (2 030,1 millió euróra) mérséklődtek 2008. első kilenc hónapjában 2007 azonos időszakához képest. A vezetékes szolgáltatásokból származó hang alapú kiskereskedelmi bevételek csökkentek a kábel-, mobil- és alternatív szolgáltatók által támasztott növekvő verseny következtében. A vezetékes nagykereskedelmi bevételek is csökkentek mindhárom piacunkon, Magyarországon főleg az év elejétől a nemzetközi nagykereskedelmi hangforgalom Deutsche Telekom által történt integrálása következtében. A vezetékes hangszolgáltatások csökkenését részben ellensúlyozta a mobil, a rendszerintegrációs és informatikai, valamint az internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. A bevételekre szintén kedvezően hatott a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó 8,5 milliárd forint céltartalék feloldása az idei év második negyedévében.
 • Az EBITDA 5,4%-kal 213,8 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 42,5%-ot ért el. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások nélkül éves szinten 2,9%-kal emelkedett. (A vizsgálattal kapcsolatos költségek 2008. első kilenc hónapban 3,9 milliárd forintot, 2007 azonos időszakában 3,7 milliárd forintot értek el; a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások, melyek részben felsővezetői szerződések megszűnésével járó költségeket is tartalmaznak, 2008. első kilenc hónapban 3,3 milliárd forintot, 2007 azonos időszakában 8,2 milliárd forintot értek el). Az EBITDA ráta ezen egyszeri tételek nélkül 44,0% volt. A létszámcsökkentésből származó megtakarítások érzékelhetőek a jövedelmezőségben, amit tovább javított a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó 8,5 milliárd forint céltartalék feloldása 2008. második negyedévben, valamint az 1,3 milliárd forint nyereséggel történt macedón ingatlanértékesítés az első negyedévben.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 35,3%-kal , 59,4 milliárd forintról (236,9 millió euróról) 80,4 milliárd forintra (324,5 millió euróra) emelkedett. Az emelkedéshez az EBITDA növekedése mellett hozzájárult az értékcsökkenés és a nettó pénzügyi költségek csökkenése is 2008 első kilenc hónapjában.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 176,3 milliárd forintról 153,8 milliárd forintra mérséklődött. Az EBITDA növekedését ellensúlyozta az elsősorban a létszámcsökkentési programhoz kapcsolódóan képzett céltartalék felhasználása és a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó céltartalék feloldása következtében megnövekedett működőtőke-igény. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 38,6 milliárd forintról 53,7 milliárd forintra nőtt , mivel emelkedett a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg (capex). A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen, 103,4 milliárd forintról 76,2 milliárd forintra csökkent , mivel a 2007. évi számok a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban történt kifizetését és az ahhoz kapcsolódó hitelfelvételt is tartalmazzák.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított összeg 49,9 milliárd forintról 60,7 milliárd forintra emelkedett. Ezen összegből a T-Com szegmensre 29,4 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 27,1 milliárd forint (melyből 8,0 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra Magyarországon), a T-Systems szegmensre 1,3 milliárd forint, a Csoport központ és szolgáltató központra pedig 2,9 milliárd forint jutott.
 • A nettó adósságállomány kismértékben, 274,2 milliárd forintról 271,2 milliárd forintra csökkent 2008. szeptember végére. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 32,3% volt 2008. szeptember végén.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: „Míg 2008. első félévét a hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázásának szenteltük, a harmadik negyedévet a Magyarországon szeptemberben elindított rebranding kampány és az ahhoz kapcsolódó erőteljes marketing jelenlét jellemezte. A T-Home márkaváltáshoz intenzív hirdetési kampány és a magyar piacon számos új ajánlat bevezetése kapcsolódott. A megnövekedett promóciós erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy megőrizzük vezetékes előfizetőinket és a vezetékes és a mobil piacon egyaránt tovább növeljük a szélessávú előfizetők számát. Az év eleje óta integrált működési struktúra lehetővé teszi, hogy kihasználjuk egyedi pozíciónkat a magyarországi piacon és kombinált ajánlatokat vezessünk be, például triple play (hangszolgáltatás+internet+TV) vagy akár vezetékes-mobil összekapcsolt ajánlatokat is. Augusztusban nagy sikerrel dobtuk piacra a 3G technológiával ellátott iPhone-t is. Emellett a közelmúltban bejelentettük, hogy a normál beruházási keretünkön belül maradva optikai hálózatfejlesztésbe kezdünk, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben tovább emeljük termékkínálatunk minőségét.
Ugyan a harmadik negyedéves eredményeink már mutatják azon nehézségeket, melyekkel szembesülnünk kell minden piacunkon, továbbra is fenntartjuk azon célkitűzésünket, hogy 2007-hez képest a bevételeket szinten tartsuk. Mindemellett felfelé módosítjuk a működéshez kapcsolódó (a vizsgálattal valamint a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nélküli) EBITDA célkitűzésünket: kismértékű csökkenés helyett a 2007 évivel megegyező szintű működéshez kapcsolódó EBITDA-t várunk 2008-ban. Mind a bevételek, mind a működéshez kapcsolódó EBITDA tartalmazza a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó céltartalék második negyedévi feloldását.”

2008. harmadik negyedéves eredmények

Csoport

 • A bevételek 4,6%-kal 167,1 milliárd forintra mérséklődtek 2008. harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A vezetékes kiskereskedelmi hangszolgáltatások bevételei a vezetékesből mobil hálózatba irányuló helyettesítés következtében folyamatosan csökkenek, míg a vezetékes nagykereskedelmi bevételek Magyarországon és Montenegróban egyaránt jelentősen estek (Magyarországon elsősorban a nemzetközi nagykereskedelmi hangforgalom Deutsche Telekom által ez év elejétől történt integrálása következtében). A hazai mobil hívásvégződtetési díjak csökkentése, a nemzetközi mobil piacainkon tapasztalható erősödő verseny valamint a kedvezőtlen árfolyamváltozások következtében a mobil bevételek szintén kismértékben csökkentek.
 • Az EBITDA 6,4%-kal 69,5 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 41,6% volt 2008. harmadik negyedévben. A végkielégítési költségek (2008. harmadik negyedévben 1,2 milliárd forint, 2007. harmadik negyedévben 1,0 milliárd forint) és a vizsgálattal kapcsolatos költségek (2008. harmadik negyedévben 0,5 milliárd forint, 2007. harmadik negyedévben 1,8 milliárd forint) nélkül számolva az EBITDA 7,5%-kal mérséklődött és az EBITDA ráta 42,6% volt. A bevételek csökkenése mellett az egyéb működési költségek nőttek az új kampányok marketing ráfordításai következtében.
 • A nettó eredmény 5,8%-kal 26,7 milliárd forintra nőtt, mivel az EBITDA csökkenését ellensúlyozta az értékcsökkenés és amortizáció valamint a nyereségadók csökkenése. Az értékcsökkenési költségek a harmadik negyedévben 17,1%-kal csökkentek annak következtében, hogy 2008. július 1-jétől bizonyos hálózati eszközök hasznos élettartama meghosszabbításra került.

T-Com

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 9,4%-kal 71,0 milliárd forintra csökkentek 2008. harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 40,9% volt.

 • A   T-Com Magyarország bevételei 6,8%-kal 56,7 milliárd forintra csökkentek 2008. harmadik negyedévben. A csökkenés legfőbb oka,   hogy a mobil- és kábelszolgáltatók támasztotta erős verseny miatti folyamatos forgalom- és az átlagos tarifaszint csökkenés következtében mérséklődtek a hangalapú bevételek. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek szintén kismértékben csökkentek, mivel lelassult az ADSL előfizetői szám növekedése és csökkent az átlagos szélessávú árszínvonal. 2008. szeptember végén a szélessávú csatlakozások száma megközelítette a 749   000-et, miközben az említett verseny következtében felgyorsult a vezetékes vonalak számának csökkenése (2008. szeptember végén 8,6%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). A bevételhez kapcsolódó kifizetések és a személyi jellegű ráfordítások csökkenése nem tudta ellensúlyozni a bevételek csökkenését, így az EBITDA 7,3%-kal, 23,8 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta 41,9% volt.
 • Macedóniában a bevételek 7,2%-kal 9,5 milliárd forintra mérséklődtek, mivel az internet, adat és készülék-értékesítési bevételek növekedése nem tudta kompenzálni a hang alapú bevételek csökkenését. A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hangszolgáltatásokból származó bevételek egyaránt csökkentek a mobil helyettesítés és az alternatív szolgáltatók támasztotta verseny miatt. Mindezek mellett az árfolyamváltozás is kedvezőtlenül hatott és tovább csökkentette a forintban mért bevételeket és EBITDA-t (a forint átlagosan 5,6%-kal erősödött a macedón dénárhoz képest). Ennek következtében az EBITDA változatlan, 4,6 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 48,8%-ot tett ki 2008. harmadik negyedévben.
 • A T-Com Crna Gora bevételei 35,4%-kal 4,7 milliárd forintra csökkentek 2008. harmadik negyedévben. A kis- és nagykereskedelmi forgalomból származó bevételek csökkenésének oka a mobil helyettesítés valamint a mobil versenytárs Promonte–től származó tranzit forgalom nagymértékű visszaesése. A bevételekre negatívan hatott az árfolyamváltozás kedvezőtlen hatása is (a forint átlagosan 5,8%-kal erősödött az euróhoz képest). Az internet- és adatbevételek ugyan továbbra is jelentős mértékben emelkedtek, csak részben tudták ellensúlyozni a hang alapú bevételek csökkenését. Az EBITDA jelentős mértékben 0,6 milliárd forintra mérséklődött, részben a harmadik negyedévben létszámcsökkentéssel kapcsolatban elszámolt 0,9 milliárd forint végkielégítés következtében. Az EBITDA ráta 11,9% volt 2008. harmadik negyedévben.

T-Mobile

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,5%-kal, 89,7 milliárd forintra mérséklődtek a harmadik negyedévben 2007. azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 44,9% volt.

 • A T-Mobile Magyarország bevételei kismértékben, 0,6%-kal 72,0 milliárd forintra csökkentek a harmadik negyedévben. Az ügyfélbázis és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek növekedése nem tudta ellensúlyozni a nagykereskedelmi hangszolgáltatási bevételeknek a mobil végződtetési díjak 2008. januári csökkentése miatti visszaesését és kiskereskedelmi bevételeknek részben a roaming szabályozás következtében folyamatosan csökkenő átlagos árszínvonal miatti mérséklődését. A T-Mobile megőrizte piacvezető pozícióját, 2008. szeptember végén: a SIM kártyák száma alapján mért piacrészesedése 43,8% volt. Az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a mobilhasználat emelkedésének ellenére az alacsonyabb árszintek, a mobil végződtetési és roaming díjak csökkentése és az inaktív ügyfélarány növekedése következtében az ARPU 9,7%-kal csökkent éves szinten. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 4,2%-kal 6   550 forintra csökkent. Szeptember végére a HSDPA hálózatunk lakosságra vetített lefedettsége 63%-ot ért el. Az EBITDA 2,7%-kal 31,2 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 43,4% volt 2008. harmadik negyedévben.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 5,5%-kal 11,2 milliárd forintra csökkentek elsősorban az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatása miatt. Az előfizetők számának erőteljes növekedése és az ügyfélösszetétel javulása nagyobbrészt ellensúlyozni tudta az ARPU 15,9%-os csökkenését, ami a harmadik mobil szolgáltató piacra lépését követő folyamatos árcsökkenés következménye. Az EBITDA 5,9%-kal 6,3 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta pedig 56,5% volt 2008. harmadik negyedévben.
 • A T-Mobile Crna Gora bevételei 10,2%-kal 5,6 milliárd forintra mérséklődtek 2008. harmadik negyedévben. A harmadik montenegrói mobilszolgáltató piacra lépésének következtében jelentősen csökkentek a tarifaszintek és a nemzetközi hangforgalom. Ezen kívül az árfolyamváltozások is kedvezőtlenül hatottak az eredményekre. Az alacsonyabb percdíjakat és lebeszélhető perceket kínáló új ajánlatok következtében az ARPU 16,3%-kal csökkent 2008 első kilenc hónapjában. Az EBITDA 34,1%-kal 2,3 milliárd forintra mérséklődött, míg az EBITDA ráta 41,5% volt 2008. harmadik negyedévben.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M bevételei 1,5 milliárd forintot tettek ki 2008. harmadik negyedévben.   Az EBITDA 0,4 milliárd forint volt, az EBITDA ráta 28,4%-ot ért el 2008. harmadik negyedévben.

T-Systems

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 4,8%-kal 18,9 milliárd forintra csökkentek. A rendszerintegrációból és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek 2,5%-kal mérséklődtek 2008. harmadik negyedévben néhány nagyobb projekt elhalasztása következtében, míg a hangszolgáltatási bevételek a mobil helyettesítés miatt csökkentek tovább. Az integrációs erőfeszítéseknek és a hatékonyabb működésnek köszönhetően ugyanakkor az EBITDA 32,2%-kal 4,6 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 24,5% volt a harmadik negyedévben. Az EBITDA javulását elősegítette egy egyszeri korrekció is, mely alapján hanghoz kapcsolódó kifizetések kerültek átkönyvelésre 0,5 milliárd forint értékben a T-Systemstől a T-Com szegmensbe a harmadik negyedévben.  

Csoport központ és szolgáltató központ

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 4,4%-kal 5,5 milliárd forintra csökkentek. Az EBITDA 16,7%-kal, -4,4 milliárd forintra emelkedett az idén alacsonyabb vizsgálattal kapcsolatos költségek (2008. harmadik negyedévben 0,5 milliárd forint, míg 2007. harmadik negyedévben 1,8 milliárd forint), valamint a 2007. harmadik negyedévben a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan elszámolt 0,7 milliárd forint végkielégítés következtében.

Mint azt a Magyar Telekom (a „Társaság”) közleményeiben bejelentette, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. („PwC”) két olyan, a Magyar Telekom Csoport montenegrói tevékenységéhez kapcsolódó szerződést talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t, mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság, vagy valamely leányvállalata, ezen vagy egyéb szerződések alapján eszközölt-e olyan kifizetéseket, amelyek potenciálisan az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló Törvényét („FCPA”)) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát („DOJ”), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét („SEC”), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
A PwC kezdetben a 2005. évben a montenegrói leányvállalataink, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora által kötött két tanácsadói szerződést tartotta aggályosnak. A belső vizsgálat kezdetben ezen két szerződésre terjedt ki. A vizsgálat korai szakaszában a vizsgálatot végző jogi iroda megkérdőjelezett két további, a Magyar Telekom által 2005-ben kötött tanácsadói szerződést. Ennek következtében az Audit Bizottság ezen szerződésekre és a kapcsolódó tevékenységekre is kiterjesztette a belső vizsgálat körét.
2006 decemberében a vizsgálatot végző jogi iroda Előzetes Jelentést adott át az Audit Bizottságnak és az Igazgatóságnak a vizsgálattal kapcsolatban. Az Előzetes Jelentés kibocsátásának időpontjában a független vizsgálatot végzők nem találtak kielégítő bizonyosságot arra nézve, hogy a Társaság montenegrói tevékenységével kapcsolatos belső vizsgálat tárgyát képező bármely négy szerződés alapján a Társaságnak vagy bármely leányvállalatának nyújtott szolgáltatások arányban lettek volna a Társaság által a szerződések alapján tett kifizetésekkel. Az Előzetes Jelentés kibocsátásának időpontjában a független vizsgálatot végzők nem tudták egyértelműen meghatározni a szerződések célját és lehetséges, hogy azokat nem megfelelő célból kötötték, amellyel megsérthették az FCPA vagy egyéb Egyesült Államok-beli jogszabály és/vagy belső társasági szabályozás rendelkezéseit. Az Audit Bizottság, jogi tanácsadóján keresztül, tájékoztatta a DOJ-t és az SEC-t ezen kezdeti eredményekről.
A független vizsgálatot végzők beazonosítottak több további, a macedón leányvállalatunk által kötött szerződést is, amely további vizsgálatot tett szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága és Audit Bizottsága úgy határozott, hogy ezen szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és az Igazgatóság valamint az Audit Bizottság ezen kérdésekre is kiterjesztette a vizsgálat körét. A vizsgálat még nem zárult le. 2008 májusában a független vizsgálatot végzők eljuttatták a Társasághoz „A független vizsgálat macedón szakaszára vonatkozó helyzetjelentést”. A White & Case a helyzetjelentésben leírja - többek között -, hogy „bizonyítást nyert” hat, a Társaság és/vagy leányvállalatai által egy Cipruson bejegyzett tanácsadó társasággal és/vagy annak leányvállalataival Macedóniában végzendő tanácsadói, marketing, akvizíciós átvilágítási és/vagy lobbi tevékenységre a 2004-2006 időszakban kötött szerződések “létrejöttének és/vagy teljesítésének törvénytelen jellege”, amely szerződések alapján a Társaság és/vagy leányvállalatai 6,7 millió eurót meghaladó összeget fizettek ki.
A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság és a belső vizsgálatot végző jogi iroda rendszeres kapcsolatban van a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, a Nemzeti Nyomozó Irodával, a Macedón Köztársaság nyomozó hatóságaival, a DOJ-vel és az SEC-vel. Az Egyesült Államok-beli, a macedón és a magyar hatóságok saját vizsgálatot indítottak, amelyek kiterjedtek a Társaság belső vizsgálatának körébe eső tranzakciókra is, annak meghatározására, hogy azok megsértették-e az Egyesült Államok, Macedónia és/vagy Magyarország jogszabályait (a „Hatósági vizsgálatok”).
2007. során a DOJ és az SEC kiterjesztette a vizsgálat körét, mely így magában foglalja a Társaság belső vizsgálatot érintő lépéseinek vizsgálatát, illetve a Társaság belső vizsgálattal kapcsolatos közzétételeit.
2008 májusától kezdődően a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma tájékoztatást, valamint dokumentumokat kért be a Magyar Telekom macedón leányvállalatainak Macedóniában folytatott beszerzési és osztalékfizetési tevékenységére vonatkozóan.
A magyar Nemzeti Nyomozó Iroda arról tájékoztatta a Társaságot, hogy 2008. május 20-án bűncselekmény megállapítása nélkül megszüntette vizsgálatát.
A Társaság elkötelezett a fenti vizsgálatokban való együttműködésre és a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig átad minden, a hatóságok által kért dokumentumot és információt.
A Társaság nem tudja megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a Hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a Társaság pénzügyi beszámolóira vagy működési eredményeire. A hatóságok büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak a Magyar Telekommal szemben, beleértve a pénzbüntetést, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenység és a megfelelőségi program tekintetében.
A vizsgálat következményeként a Társaság több munkavállalót - köztük a Társaság illetve a Társaság leányvállalatainak vezető tisztségviselőit is - felmentett a munkavégzés alól, akik munkaviszonya azóta megszüntetésre került. A Crnogorski Telekom igazgatósági tagjai szintén leváltásra kerültek a belső vizsgálat eredményeként.
A Magyar Telekomnál 2008 első három negyedévében 3,9 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoportközpont és szolgáltató központ szegmens egyéb működési költségei között szerepel.
 

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli, értéknövelt, IT és rendszerintegrációs szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a Makedonski Telekomban és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2008. szeptember 30-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk. A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2007. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.