Befektetői közlemények

Közgyűlési határozatok

Budapest, 2018. június 22. 14:00

Kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által a székhelyén(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2018. június 22. napján de. 11:06 órai kezdettel megtartottRendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyvéből.

1/2018 (VI.22.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja Máthé Balázst a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 668 196 591 db (100,00%) igen, 103 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2018 (VI.22.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megválasztja dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé, a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, dr. Bajáky Ritát pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 668 196 694 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2018 (VI.22.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 2018. július 1. napjával megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig, azzal, hogy amennyiben a 2019. évi éves rendes Közgyűlés 2019. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.
E határozatot a Közgyűlés 624 110 345 db (93,40%) igen, 43 735 412 db (6,55%) nem, 350 937 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 25,1 kB)