Befektetői közlemények

A Magyar Telekom Nyrt. közleménye a 2018. évi üzleti év eredménye után az egy részvényre ténylegesen jutó osztalékról

Budapest, 2019. május 9. 11:30

Budapest – 2019. május 9. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a továbbiakban: a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a 2018. évi üzleti év eredménye után az egy darab Magyar Telekom törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000073507) ténylegesen jutó osztalék bruttó összege 25,21 forint.

A Társaság 2019. április 9-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése 7/2019 (IV.9.) sz. határozatában törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalék kifizetéséről döntött. A határozat alapján a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

A Társaság tulajdonában lévő „A” sorozatú törzsrészvények száma 8.836.348 darab. Ennek megfelelően az egy részvényre ténylegesen jutó bruttó osztalék mértéke 25,21 forint. A részvényeseknek fizetendő bruttó osztalék a részvényesek tulajdonában lévő részvények darabszáma és a megadott osztalékmérték szorzatának egész forintra kerekített összege. A Társaság az osztalékot a 2019. április 17-i közleményében foglaltaknak megfelelően, 2019. május 24-től kezdve fizeti ki.

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 59,9 kB)