Éves Rendes Közgyűlés - 2010. április 7.

Közgyűlés helye és ideje

Éves Rendes Közgyűlés - 2010. április 7.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2010. április 7. 10:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
   
A közgyűlés napirendi pontjai
1. A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokra vonatkozó döntések; Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 222,8 kB)


- Általános tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott határozatokra vonatkozóan;

- Ismételt döntés a Magyar Telekom Csoport 2007. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Konszolidált Éves Beszámolójának az elfogadásáról a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése; IFRS beszámoló
(PDF, 0,7 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 40,9 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 41,9 kB)


- Ismételt döntés a Társaság 2007. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése, valamint ismételt döntés a 2007. gazdasági évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyásáról és az Igazgatóság tagjainak a 2007. évre adandó felmentvényről; HAR beszámoló
(PDF, 0,5 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 40,9 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 45,2 kB)

Felelős Társaságirányítási Jelentés
(PDF, 283 kB)

A Felügyelő Bizottság határozata
(PDF, 29,3 kB)


- Az Igazgatóság ismételt javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; ismételt döntés a 2007. évi adózott eredmény felhasználásáról;
A Felügyelő Bizottság határozata
(PDF, 27,9 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 0,6 MB)

- A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának ismételt módosítása (1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6 A Társaság tevékenységi köre; 1.8 Jogutódlás; 4.5 Osztalékfizetés; 5.1 Kötelező tájékoztatás; 6.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (i); 7.4.1 Az Igazgatóság (b); 7.6 Jegyzőkönyv; 8.3  Kötelezettségek; 8.4.5. Eljárási szabályok; 8.7 Audit Bizottság; 15.2 Értesítések);

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjének ismételt módosítása; A Felügyelő Bizottság ügyrendje
(PDF, 273,9 kB)


- A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott Igazgatósági tagok Igazgatósági tagkénti eljárásának megerősítése, illetve jóváhagyása;

- A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottsági tag Felügyelő Bizottsági tagkénti eljárásának megerősítése, illetve jóváhagyása;

- A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló könyvvizsgálókénti eljárásának és díjazásának megerősítése, illetve jóváhagyása; Az Audit Bizottság javaslata
(PDF, 32,8 kB)
2. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom Csoport 2009. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 293,8 kB)
3. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Előterjesztés az IFRS beszámoló elfogadásához
(PDF, 2,6 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 39,5 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,5 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 0,6 MB)
4. Döntés a Társaság 2009. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Előterjesztés a HAR beszámoló elfogadásához
(PDF, 2,6 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 39,5 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,5 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 0,6 MB)
5. Az Igazgatóság javaslata a 2009. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 43,6 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 39,5 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,5 kB)
6. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 41 kB)
7. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 402,3 kB)
8. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 57,8 kB)
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 1.8. Jogutódlás (1.8.4. és 1.8.5.); 2.4. A részvények átruházása (b), (c); 5.1. Kötelező tájékoztatás; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (l); 6.3. Határozathozatal; 6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje; 6.8. Értesítés a Közgyűlésről; 6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése; 6.11. Határozatképesség; 6.12. A Közgyűlés megnyitása; 6.14. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása; 6.18. Határozathozatal; 6.19. A Közgyűlési jegyzőkönyv (6.19.1.); 7.2. Az Igazgatóság tagjai; 7.4.1. Az Igazgatóság (l); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.1.); és 15.5. Egyéb Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 481,7 kB)
10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 110,2 kB)
11. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 84 kB)
12. Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 74,7 kB)
13. Audit Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 57,6 kB)
14. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése. Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 39,8 kB)