Éves Rendes Közgyűlés - 2015. április 15.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2015. április 15.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését. 

A közgyűlés időpontja: 2015. április 15. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 232,9 kB)
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,3 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 95,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 91,9 kB)
3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi Egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 1,7 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 95,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 91,9 kB)

4. Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 68,3 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 95,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 91,9 kB)
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 77,2 kB)
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 1,7 MB)

7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 118,2 kB)
8. A Javadalmazási irányelvek módosítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 90,1 kB)
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett pontok: 5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az Igazgatóság hatásköre; 6.5. Határozatképesség, határozathozatal; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2.)) Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 426,8 kB)
10. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 238,8 kB)
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 121,5 kB)