Befektetői közlemények

A Matáv 2000. háromnegyed éves eredményei

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2000. háromnegyed éves pénzügyi eredményeit.

A főbb eredmények a következők:

 • A bevételek 16,8%-kal nőttek (euróban számítva 13,6%) és 327,3 milliárd forintot tettek ki (1,3 milliárd euró), szemben az 1999. évi első kilenc havi 280,3 milliárd forinttal. A bevétel-növekedést a Matáv továbbra is jól teljesítő mobil, bérelt vonali és adatátviteli üzletágai biztosították, valamint a vezetékes telefon havi előfizetői díjának emelkedése:
  • Továbbra is a mobil szegmens a Matáv legdinamikusabb bevételtermelője, amely éves szinten kiemelkedő, 32,6%-os növekedést produkált, s ezzel 79,1 milliárd forint forgalmi bevételt ért el a kiélezett versenyben álló mobilpiacon.
  • A mobil üzletágban elért jelentős növekedés is hozzájárult a távközlési berendezések eladásából származó bevételek erőteljes emelkedéséhez, amelynek eredményeként az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek 71,1%-kal, 24,8 milliárd forintra nőttek.
  • A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei jelentős mértékben, 34,4%-kal növekedtek, elérve a 19,2 milliárd forintot, ami bizonyítja ezen üzletágak ígéretes voltát.
  • A vezetékes beszédcélú szolgáltatások havi előfizetői díjából származó bevételek 50,3%-kal, 44,9 milliárd forintra nőttek a közel 50%-os februári díjemelés következtében, amely összhangban áll a vállalat díjkiegyenlítési törekvéseivel.
 • Az EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) 14,0%-kal (euróban 11,0%-kal) 152,6 milliárd forintra nőtt (589,6 millió euró), szemben az 1999. év hasonló időszakában elért 133,8 milliárd forinttal. Az EBITDA ráta 46,6% volt a 2000. év első kilenc hónapjában.
 • Az adózott eredmény 11,6%-kal (euróban 8,6%) 62,3 milliárd forintra nőtt (240,7 millió euró), ami 19%-os eredmény rátát jelent.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató így értékelte az eredményeket: "A vezetékes beszédcélú üzletágunk bevétel-növekedésének lassulása azt jelzi, hogy a terület érett fejlődési szakaszába jutott. Ezt bizonyítja, hogy a telefonellátottság 40% körül stagnálni látszik, valamint a perc-alapú tarifák csökkentéséből eredő forgalomnövekedés mindezidáig elégtelennek bizonyult. A MATÁV ezért a közeljövőben jelentős átszervezést valósít meg, melynek hatása érzékelhető lesz már a 2000. évi eredményeken is. Az átszervezés részleteit az elkövetkező pár hét folyamán jelentjük be. Az átszervezés célja, hogy fix vonalas, beszédcélú üzletágunk működésének új lendületet adjunk a piac teljes liberalizálása felé tartva.

A MATÁV mobil és adatkommunikációs üzletágai ugyanakkor ismételten kimagasló teljesítményt nyújtottak. Ezen gyors növekedést produkáló területekbe további beruházásokat eszközölünk, a vállalat jövőbeni sikerességének minél erőteljesebb megalapozása érdekében. Úgy gondolom, az elkövetkező időszak kihívásokkal teli, de izgalmas periódus lesz a vállalat életében. Továbbra is egy erős és helytálló MATÁV működtetésén fogunk dolgozni, és úgy kívánjuk pozícionálni a vállalatot, hogy minél kedvezőbben ki tudja használni a magyar üzleti és lakossági fogyasztók körében a mobil és az IP-alapú termékek és szolgáltatások iránti növekvő igény nyújtotta lehetőségeket."

Horst Hermann, stratégiai igazgató a következőket tette hozzá: "Mindemellett továbbra is szorosan együttműködünk stratégiai partnerünkkel, a Deutsche Telekom-mal jól meghatározható kockázat/megtérülés profilú, magyarországi és régióbeli terjeszkedési lehetőségek értékelésében. A makedón távközlési vállalat 51%-os tulajdonrészének megvételére közelmúltban benyújtott konzorciális ajánlatunk jól példázza a vállalat konzervatív álláspontját. Ennek lényege, hogy olyan, nagy növekedési potenciállal rendelkező piacokon kívánunk megjelenni, ahol hasznosítani tudjuk eddigi tapasztalatainkat, ahol erősíteni tudjuk regionális hálózati szolgáltatói pozíciónkat és javítani kínált szolgáltatásainkat, illetve ahol értéket teremthetünk befektetőink számára."

A mobilbevételek 32,6%-os növekedéssel elérték a 79,1 milliárd forintot, ami a Matáv teljes bevételének 24,2%-át jelenti. A Westelnek a piacra belépő új előfizetők 53,9%-át sikerült megszereznie az év első kilenc hónapjában, ami jól mutatja a vállalat lendületét két agresszív GSM piaci versenytársával szemben. Az időszak végén a Westelnek 1,35 millió előfizetője volt, ami éves szinten több mint 80%-os növekedést jelent. Az ügyfélszám nettó növekményének 82%-át az előre fizetett szolgáltatások előfizetői tették ki, akik szeptember végén az összes előfizető közel 45%-át képezték. A Westel egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalma továbbra is magas, 185 perc, ami csak 7,5%-kal marad el az egy évvel korábbitól. Az egy előfizetőre jutó átlagos havi bevétel a tavalyi év hasonló időszakával szemben 18,3%-kal, 9 431 forintra csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy az előfizetők között jelentősen megnövekedett az előre fizetett szolgáltatásokat igénybe vevők aránya, másrészt a versenyképesség megőrzése érdekében tett lépések, azaz a múlt év végén bevezetett másodperc alapú számlázás egyszeri hatása és a havi előfizetői díjak az év korábbi szakaszában végrehajtott csökkentése.

Az első háromnegyed évben az adatátviteli szolgáltatások bevételei 34,4%-kal, 19,2 milliárd forintra nőttek, amit két rendkívül pozitív folyamat erősített. Egyrészt az üzleti ügyfeleink a hagyományos adatátviteli megoldásokról az IP alapú termékek használatára térnek át. Másrészt a sávszélesség iránti növekvő ügyféligények jelentős lökést adnak az üzletág fejlődésének. Az igényekre reagálva a Matáv szeptemberben elindította kereskedelmi ADSL szolgáltatását, amelynek várakozásaink szerint tízezres nagyságrendű előfizetői tábora lehet 2001. végére.

Internetes leányvállalatunk, a Matávnet az elmúlt egy év során több mint kétszeresére, 80 ezer fölé emelte előfizetői számát. A MATÁVnet ezúttal is úttörő volt a magyar piacon, amikor a közelmúltban bevezette ADSL alapú internetes szolgáltatáscsomagjait, ugyanakkor EDI alapú elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal és versenyképes, átalánydíjas bérelt vonali ajánlattal is megjelent a piacon. Szeptemberben indult a Marketline - a Matávnet, az SAP, a Compaq és az Arthur Andersen vegyesvállalata - azzal a céllal, hogy megszerezze a magyar B2B (vállalatok közötti) elektronikus kereskedelmi szolgáltatások piacának egy részét. Aktívan jelen vagyunk a B2C (vállalatok és fogyasztók közötti) piacon is, népszerű elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatásokat kínáló vegyes vállalatokon keresztül (műszaki cikkek, könyvek, szórakozás stb.).

A MATÁV vezetékes, beszédcélú szegmense szerény növekedést mutatott. A vonalellátottság (ISDN csatornákkal együtt) 39,1% volt a harmadik negyedév végén, ami a magyar gazdaság és a távközlési piac jelenlegi fejlődési szakaszában a telítődési szinthez közelinek tekinthető. Bár az összes vonalak száma mindössze 1,2%-kal nőtt ez évben, a vonalak összetételében elmozdulás érzékelhető a magasabb minőségű és jövedelmezőbb digitális vonalak javára. A legutóbbi marketing akciók eredményeként az ISDN csatornák száma éves szinten csaknem 140%-kal, több mint 240 ezerre nőtt szeptember végéig. A vezetékes vonalak ma már több mint 8%-a ISDN-csatorna, szemben az egy évvel ezelőtti alig 4%-kal. Ahhoz, hogy a vezetékes vonalak száma az év elejéhez viszonyítva 91 ezerrel csökkent, hozzájárult az ISDN térhódítása és a vezetékesről mobilra való áttérések mellett az is, hogy a Matáv szigorúbb irányelveket alkalmaz a nem fizető ügyfelekkel szemben.

A belföldi forgalom percadatai éves szinten 12,9%-kal nőttek, mindamellett a megnövekedett forgalom nem tudta ellensúlyozni az év elején végrehajtott kétszámjegyű forgalmi díjcsökkentés és a csúcsidőn kívüli belföldi távhívásokra májustól augusztusig bevezetett díjkedvezmény hatását. Ennek megfelelően a belföldi beszédcélú forgalomból származó bevételek kismértékben, 1,4%-kal csökkentek és 97,3 milliárd forintot tettek ki. A nemzetközi kimenő forgalom percadatai 4,9%-kal csökkentek az átlagosan 12%-os díjcsökkenés ellenére, mivel a nemzetközi forgalom egyre nagyobb része bonyolódik mobiltelefonon, nemzetközi vállalati hálózatokon és a versenytársak IP hálózatain.

Éves szinten a személyi jellegű költségek mindössze 1,5%-kal, 43,3 milliárd forintra nőttek. A 2000. április 1-jével megvalósult béremelést nagyobbrészt ellensúlyozta az átlagos alkalmazotti létszám 8,7%-os csökkentése, valamint a nyugdíjasok juttatásaira képzett céltartalék csökkentése, aminek alapja a nyugdíjasok juttatásaira vállalt kötelezettségek kedvező újraértékelése volt az érdekképviseletekkel folytatott tárgyalások eredményeként. Szeptember 30-án az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalszám 259 volt, ami meghaladja a 2000. év végére célul kitűzött 250-et.

A MATÁV Rt. fontosabb részvényesei a 2000. szeptember 30-i állapot szerint: a Magyar Állam (az Arany Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%);míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.

További információk:

Huszár András, MATÁV Pénzügyi ágazati igazgató
tel.: 458 0402

Szabó Edit, MATÁV Befektetői kapcsolatok
tel.: 458 0403
E-mail: investor.relations@ln.matav.hu

MATÁV Konszolidált IAS Mérlegek (millió forintban) 1999. december 31-én (auditált) 1999. 2000. 2000. szept 30. - 1999. szept 30.
% változás
szeptember 30-án
(nem auditált) (nem auditált)
Eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök 6 584   6 062   10 059   65,9%  
Értékpapírok 3 732   11 645   6 992   -40,0%  
Követelések 66 667   64 655   72 989   12,9%  
Készletek 9 539   8 395   10 376   23,6%  
Forgóeszközök összesen 86 522   90 757   100 416   10,6%  
Befektetett eszközök 555 099   518 741   608 844   17,4%  
Hosszú lejáratú követelések 6 249   5 712   6 212   8,8%  
Eszközök összesen 647   870   615   210   715   472   16,3%  
Források
Hitelek és egyéb kölcsönök 17 804   19 408   23 180   19,4%  
Szállítók és egyéb kötelezettségek 87 945   79 325   87 413   10,2%  
Halasztott bevételek 4 685   4 921   3 938   -20,0%  
Céltartalékok 4 925   5 038   2 481   -50,8%  
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 115   359   108   692   117   012   7,7%  
Hitelek és egyéb kölcsönök 164 715   162 144   170 005   4,8%  
Halasztott bevételek 13 606   14 776   10 858   -26,5%  
Céltartalékok 3 599   3 520   899   -74,5%  
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0   0   220      
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 181 920   180 440   181 982   0,9%  
Kisebbségi részesedések 23 012   21 321   35 848   68,1%  
Saját tőke
Jegyzett tőke 103 728   103 728   103 736   0,0%  
Tőketartalék 22 834   22 834   22 949   0,5%  
Eredménytartalék 201 017   178 195   253 945   42,5%  
Saját tőke összesen 327 579   304 757   380 630   24,9%  
Források összesen 647   870   615   210   715   472   16,3%  
MATÁV Konszolidált IAS Eredménykimutatások (millió forintban) 1999. szeptember 30-val (nem auditált) 2000. szeptember 30-val (nem auditált) % változás
Bevételek
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 47 204   61 252   29,8%  
Belföldi forgalmi bevételek 98 639   97 260   -1,4%  
Egyéb forgalmi bevételek 13 887   14 311   3,1%  
Összes belföldi távközlési bevétel 159 730   172 823   8,2%  
Nemzetközi forgalmi bevételek 32 215   31 440   -2,4%  
Mobil távközlési bevételek 59 616   79 056   32,6%  
Bérelt vonalak és adatátvitel 14 303   19 217   34,4%  
Egyéb bevételek 14 476   24 765   71,1%  
Összes bevétel 280 340   327 301   16,8%  
Személyi jellegű ráfordítások (42 701)   (43 337)   1,5%  
Értékcsökkenési leírás (46 028)   (55 268)   20,1%  
Kifizetések más hálózati üzemeltetőknek (31 793)   (40 998)   29,0%  
Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (16 321)   (22 897)   40,3%  
Egyéb működési költségek (55 716)   (67 505)   21,2%  
Működési költségek és ráfordítások (192   559)   (230   005)   19,4%  
Működési eredmény 87 781   97 296   10,8%  
Nettó pénzügyi eredmény (17 236)   (16 985)   -1,5%  
Részesedések társult vállalatok adózás előtti eredményéből 764   1 456   90,6%  
Adózás előtti eredmény 71 309   81 767   14,7%  
Társasági adó (5 285)   (6 823)   29,1%  
Adózott eredmény 66 024   74 944   13,5%  
Kisebbségi részesedések (10 214)   (12 663)   24,0%  
Nettó eredmény 55 810   62 281   11,6%  
MATÁV Konszolidált Cash Flow Kimutatás - IAS (millió Forint) 2000. június 30-ával végződő 6 hónap (nem auditált)
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow
Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow 128 339  
Fizetett kamat -12 210  
Jutalékok és banki költségek -1 556  
Fizetett nyereségadó -1 803  
Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 112 770  
Befektetési tevékenységből származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -108 143  
Befektetések beszerzése -4 636  
Kapott kamatok 1 187  
Kapott osztalékok 939  
Egyéb pénzügyi eszközök állományának változása 3 260  
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 7 562  
Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow -106 351  
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben lévő vállalkozásoknak fizetett osztalék -9 402  
Hitel portfolió állományváltozása 6 233  
Részvénykibocsátásból származó bevételek 123  
Egyéb -102  
Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow -2 944  
Nettó változás a pénzeszközökben -3 475  
Pénzeszközök az év elején 6 584  
Pénzeszközök az év végén 10 059  
Változás a pénzeszközökben -3 475  
A működési statisztikák összefoglalója
  1999. szep. 30. 2000. szep. 30. 00 szep. - 99 szep.
EBITDA ráta 47,7% 46,6% (2,3%)
Működési eredmény ráta 31,3% 29,7% (5,1%)
Nyereség ráta 19,9% 19,0% 4,5%)
Eszköz arányos megtérülés 12,8% 12,2% (4,7%)
Nettó adósság / összes tőke 33,4% 29,7% (11,1%)
Vonalszám időszak végén
Egyéni 2 310 301 2 317 118 0,3%
Üzleti 376 025 340 544 9,4%)
Nyilvános 36 030 36 560 1,5%
ISDN csatornák 100 764 240 062 138,2%
Összes vonalszám 2 823 120 2 934 284 3,9%
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 78,9% 82,2% 4,2%
Vonalsűrűség 37,6% 39,1% 4,0%
Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált fő) 12 484 11 320 (9,3%)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált fő) 15 643 14 495 (7,3%)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként 226 259 14,6%
Forgalom percben (ezer)
Belföldi 6 304 409 7 120 102 12,9%
Nemzetközi kimenő 145 193 138 128 (4,9%)
Westel 450 előfizetők 99 108 82 778 (16,5%)
Westel 900 előfizetők 736 933 1 349 408 83,1%
Összes mobil előfizetők 836 041 1 432 186 71,3%
Westel 900 egy előfizetőjére jutó havi forgalom percben 200 185 (7,5%)
Westel 900 egy előfizet jére jutó havi árbevétel 11 547 9 431 (18,3%)
Westel 900 egy előfizet jére jutó havi árbevétel 33,1% 13,6% (58,9%)

A 2000. első háromnegyedévi pénzügyi kimutatás elemzése

Eredménykimutatás

Bevételek

A 2000. első háromnegyedévi belföldi távközlési bevételek alakulása tükrözi a 2000. február 1-től érvényben lévő tarifák közötti jelentős kiegyensúlyozási hatást. Az új tarifák nagy előrelépést jelentenek a tényleges költségek alapján történő ármegállapítás vonatkozásában. A tarifák közötti kiegyensúlyozás továbbra is alapvető fontosságú a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának közeledtével. Az előfizetési díjak közel 50%-kal emelkedtek, ezzel szemben a belföldi és nemzetközi tarifák csökkentek. Ezt a hatást tükrözik az alábbiakban kifejtett különböző növekedési ráták.

Az előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2000. szeptember 30-ig elérték a 61.252 millió forintot az 1999. harmadik negyedévi 47.204 millió forinttal szemben, ami 29,8%-os növekedést jelent. Ez a növekedés elsősorban az előfizetők számának emelkedésével, illetve az előfizetési díjak emelésével magyarázható. 1999 első háromnegyedévében az átlagos vonalszám 2.735.524, míg 2000 első háromnegyedévében 2.909.245 volt, ez 6,4%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 2000. szeptember 30-ig elérték a 97.260 millió forintot az 1999. első háromnegyedévi 98.639 millió forint bevétellel szemben. A 12,9%-os belföldi forgalom növekedést a tarifák csökkenése ellentételezte.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1999. első háromnegyedévi 13.887 millió forintról 2000. szeptember 30-ig 14.311 millió forintra emelkedtek (3,1%-os növekedés). A növekedés a forgalom emelkedéséből ered, melyet részben ellentételeznek az egyéb belföldi szolgáltatók által a Matáv-nak fizetett alacsonyabb díjak.

A nemzetközi forgalmi bevételek az 1999. első háromnegyedévi 32.215 millió forintról 2000. szeptember 30-ig 31.440 millió forintra csökkentek (2,4%-os csökkenés). A csökkenés elsősorban a nemzetközi tarifák csökkenéséből ered.

A mobil távközlési bevételek 2000. szeptember 30-ig elérték a 79.056 millió forintot az 1999. első háromnegyedévi 59.616 millió forintos bevétellel szemben (32,6%-os növekedés). A növekedés a mobil előfizetők számának emelkedéséből ered, melyet a tarifák csökkenése részben ellentételezett.

A bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek 2000. szeptember 30-ig elérték a 19.217 millió forintot az 1999. első háromnegyedévi 14.303 millió forinttal szemben (34,4%-os növekedés). Ebben a kategóriában a magas növekedést elsősorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet illetve a kábel TV előfizetők számának emelkedése indokolja.

A 2000. első negyedévi és az azt megelőző jelentésekben az audiotex, telex és távirat bevételek a bérelt vonalakból és adatátvitelből származó bevételek között voltak kimutatva. A 2000. június 30-i jelentéstől kezdve ezek a bevételek az egyéb bevételek között vannak feltüntetve. E változtatással a főbb adatátviteli termékeink jobb bemutatása volt a cél. A korábbi évek megfelelő adatai is át lettek sorolva az összehasonlíthatóság érdekében.

Az egyéb bevételek az 1999. első háromnegyedévi 14.476 millió forintról 2000. szeptember 30-ra 24.765 millió forintra emelkedtek (71,1%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységből származó bevételek.

Költségek

A személyi jellegű ráfordítások 1,5%-kal növekedtek, 2000 első háromnegyedévében elérték a 43.337 millió forintot, szemben az 1999. első háromnegyedévi 42.701 millió forinttal. A mérsékelt növekedés az 2000. április 1-jével életbe lépett béremelésekre vezethető vissza, amit részben ellensúlyozott az alkalmazottak számának a csökkenése. A hatékonyságot tovább növelve az elmúlt 12 hónapban 7,3%-kal 14.500-ra csökkentettük az állományi létszámot. Ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 259-re nőtt az 1999. szeptember végi 226-ról.

2000 első háromnegyedévében az értékcsökkenési leírás elérte a 55.268 millió forintot az 1999 hasonló időszakának 46.028 millió forintjával szemben (20,1%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetőknek történt kifizetések 2000. szeptember 30-ig elérték a 40.998 millió forintot az 1999. első háromnegyedév 31.793 millió forintjával szemben (29.0%-os növekedés). A költségnövekedést a mobil és vezetékes vonalszám emelkedése okozta.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1999. első háromnegyedévi 16.321 millió forintról 2000 első háromnegyedévében 22.897 millió forintra növekedett (40,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsősorban az értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenéből adódik.

Az egyéb működési költségek 2000. szeptember 30-ra elérték a 67.505 millió forintot az 1999 év hasonló időszakának 55.716 millió forintjához viszonyítva (21,2%-os növekedés). Az egyéb működési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók.

Működési eredmény

A működési eredmény 2000. szeptember 30-ra elérte a 97.296 millió forintot az 1999. első háromnegyedévi 87.781 millió forinthoz viszonyítva. 2000 első háromnegyedévében az összes bevétel 16,8%-kal emelkedett, az 1999. első háromnegyedévi 280.340 millió forintról 327.301 millió forintra. 2000 első háromnegyedévében az összes működési költség 19,4%-kal emelkedett, az 1999. első háromnegyedévi 192.559 millió forintról 230.005 millió forintra. A működési eredményráta 2000 első háromnegyedévében 29,7%, míg 1999 hasonló időszakában 31,3% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

2000 első háromnegyedévében a nettó pénzügyi eredmény mínusz 16.985 millió forint volt, szemben az 1999. első háromnegyedévi mínusz 17.236 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása egyrészt a csökkenő mértékű havi leértékelések, másrészt a forint intervenciós sávon belüli kedvezőbb mozgásának következménye. Mivel a Matáv hitelállományában növekszik a forinthitelek aránya, a Matáv a csökkenő forint kamatlábak kedvező hatását is élvezi. A hitelállomány az 1999. szeptember 30-i 181.552 millió forintról 2000. szeptember 30-ra 193.185 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményéből

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 2000 első háromnegyedévében 1.456 millió forintra nőtt az 1999. első háromnegyedévi 764 millió forintról, ez a társult vállalatok javuló eredményének köszönhető.

Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény 2000 első háromnegyedévében 81.767 millió forint volt, szemben az 1999. első háromnegyedévi 71,309 millió forinttal.

Társasági adó

A társasági adó összege 2000 első háromnegyedévében 6.823 millió forintra emelkedett, szemben az 1999. első háromnegyedévi 5.285 millió forinttal. A növekedést a csoport magasabb eredménye okozza.

Kisebbségi részesedések

2000. szeptember 30-ig a kisebbségi részesedések összege 12.663 millió forint volt, az 1999. első háromnegyedévi 10.214 millió forinttal szemben (24,0%-os növekedés). E növekedés oka a Westel 900 magasabb jövedelmezősége.

Nettó eredmény

2000 első háromnegyedévében a nettó eredmény 62.281 millió forint volt, az 1999. első háromnegyedévi 55.810 millió forinttal szemben (11,6%-os növekedés).

Mérleg

A mérlegfőösszeg 1999. szeptember 30-án 615.210 millió forint volt, mely 2000. szeptember 30-ra 715.472 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsősorban a működési eredménynek tudható be.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1999. szeptember 30-hoz képest 42,5%-kal nőtt, 2000. szeptember 30-i 253.945 millió forintra. A növekedés a nettó eredménynek köszönhető, melyet részben ellentételezett a 9.335 millió forint összegben kifizetett osztalék.