Befektetői közlemények

2003. féléves eredmények: erőteljes készpénztermelés valamint stabil pozíció a mobil piacon

2003. augusztus 14.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2003. I. félévi, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:
A bevételek 3,3%-kal (euróban 1,7%-kal) 296,9 milliárd forintra (1 201,3 millió euróra) nőttek 2003. I. félévben 2002. I. félévhez viszonyítva a magasabb mobil, adat és bérelt vonali bevételeknek köszönhetően. Ezt részben ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek csökkenése.

Az EBITDA 6,1%-kal 129,1 milliárd forintra emelkedett, ennek eredményeként az EBITDA ráta figyelemreméltó, 43,5%-ot ért el.

A vezetékes szegmensben a bevételek kismértékben csökkentek, az EBITDA ráta 38,5%-ot tett ki.

A mobil szegmens bevételei 10,5%-kal nőttek döntően a magasabb forgalmi és értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek köszönhetően. A mobil szegmens EBITDA rátája 39,3% volt 2003. I. félévben. 2003. június végén a Westel 3,5 millió előfizetővel rendelkezett.

A nemzetközi szegmensben a bevételek nagyjából változatlanok voltak, az EBITDA ráta pedig 55,5%-ot tett ki. A sikeres költségcsökkentésnek köszönhetően az EBITDA 18,0 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakában elért 16,0 milliárd forinttal szemben.

A csoportszintű üzleti eredmény 67,3 milliárd forintra nőtt (5,6%-os emelkedés) viszont a nettó eredmény 33,3 milliárd forintra (134,6 millió euró) csökkent. Ez főként a nettó pénzügyi költségek jelentős emelkedésének tudható be (ami a forint gyengüléséből adódó árfolyamveszteségek növekedésének a következménye).

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 98,0 milliárd forintra nőtt a magasabb EBITDA és alacsonyabb működőtőke-igény következtében, amit részben ellensúlyoztak a magasabb kamatköltségek. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 41,3 milliárd forintra csökkent. Ez a beruházási szállítók állományváltozásának, valamint a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg csökkenésének köszönhető. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 48,4 milliárd forintot tett ki a folyamatos hitel-visszafizetések és a 2003. I. félévben a részvényeseknek fizetett magasabb osztalék következtében.

A nettó adósság-állomány 66,4 milliárd forinttal csökkent 2002. június vége óta, így az eladósodottsági ráta (nettó adósság a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 36,6%-ra csökkent a 2002. június végi 43,4%-ról.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban elmondta : "Az év első felében minden szegmens kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, így csoportszinten jó eredményeket értünk el. Örömmel számolok be róla, hogy a vezetékes szegmens sikeres tarifacsomagjainak köszönhetően lelassult a vonalszám folyamatos csökkenése. A szabályozó elfogadta a hosszú távú előremutató különbözeti költségek módszerén alapuló előfizetői hurok átengedésre vonatkozó és hálózat-összekapcsolási referencia ajánlatainkat, ami újabb lépést jelent az Európai Unió normáihoz való közelítés terén. Meggyőződésünk, hogy a Matáv a nyugat-európai szabályozói környezetben is képes lesz megőrizni eredményességét és értékteremtő képességét. A mobil szegmensben, miután 2003. I. negyedévben a Westel piaci részesedése átmenetileg csökkent, a cég a II. negyedévben sikeresen megvédte pozícióját a szerződéses és kártyás szegmensekben bevezetett új kezdeményezéseknek köszönhetően. Ezek eredményeként negyedéves szinten mindkét szegmensben csökkent a lemorzsolódás. Összességében az eredmények jól tükrözik a 2003. első felében elért előrehaladást és bizonyítják, hogy sikeresen végre tudjuk hajtani a mobilra, adatátvitelre és Internetre koncentráló növekedési stratégiánkat."

Vezetékes szegmens: folyamatosan nőtt a kedvezményes tarifacsomagok szerepe, jelentős eredmények az ADSL elterjesztése terén . A vezetékes szegmens bevételei kismértékben, 164,5 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA ráta pedig 38,5% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 4,8%-kal csökkentek. Az adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételek viszont 14,1%-kal tovább nőttek az ADSL és Internet előfizetői szám bővülésének köszönhetően. A Matáv vezetékes vonali penetrációja az egy évvel korábbi 39,0%-ról 37,9%-ra mérséklődött, az összes vonalszám 2,7%-os csökkenése mellett. Ugyanakkor az ISDN csatornák száma közel 521.000-re bővült, ami éves szinten 5,7%-os emelkedést jelent. 2003. június végén a Matáv összes vezetékes vonalának 18,3%-a volt ISDN csatorna. Az összes vonal közel 40%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, 2003. I. félév végén több mint 1,1 millió előfizetővel. A társaság tovább növelte befektetéseit a szélessávú Internet terén, aminek eredményeként június végére 57.399-re nőtt az ADSL csatlakozások száma, 2002. decembere óta 69%-os növekedést mutatva. Az Axelero, a Matáv internetes leányvállalata tovább erősítette vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között és piaci részesedése közel 45%-ra nőtt. 2003. június végén a Csoport 173.083 Internet előfizetővel rendelkezett.

Mobil szegmens: sikeres lépések tették lehetővé az erős verseny ellenére a piaci pozíció megőrzését A mobil szegmens bevételei 10,5%-kal nőttek, az EBITDA 19,2%-kal 47,7 milliárd forintra emelkedett, míg az EBITDA ráta 39,3% volt. Az üzleti eredmény 28,4 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszaki 23,0 milliárd forintról. A Westel megőrizte vezető pozícióját és 2003. június végére előfizetőinek száma meghaladta a 3,5 milliót egy csekély mértékben bővülő (a GSM penetráció 72,1% volt), változatlanul erős verseny jellemezte piacon. A cég GSM piaci részesedése lényegileg nem változott és 48,1%-ot tett ki, az új szerződéses tarifacsomagnak és a versenytársak akcióit követően az előre fizetett kártyás szegmensben végrehajtott árcsökkentésnek köszönhetően. A II. negyedév végén az előre fizetett kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör közel 75%-át adták. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 14,3%-kal 12.974 forintra csökkent 2003. I. félévben az egy évvel korábbi 15.139 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Mind az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel), mind pedig az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) növekedett 2003. I. negyedévhez képest (ARPU: 5.059 forint és MOU: 103) és ennek eredményeként 2003. I. félévben az ARPU értéke 5.203 forint, az MOU pedig 110 volt. Az ARPU-n belül az értéknövelt szolgáltatások (döntően SMS) 550 forintot tettek ki (10,6%-os részesedés), ami stabil emelkedés a 2002. I. félévi 488 forinttal (8.4%-os részesedés) szemben. 2003. II. negyedévben a szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült 11,9%-ra csökkenteni.

Nemzetközi szegmens: növekvő nyereségesség, stabil bevételek A nemzetközi szegmens bevételei 2003. I. félévben stabilak maradtak, 32,4 milliárd forintot tettek ki. Az analóg vonalak magasabb előfizetési díjának következtében az előfizetési díjakból származó árbevétel megnőtt, s ugyancsak emelkedtek az adatátvitelből és bérelt vonalakból származó bevételek. Az ár- és forgalomcsökkenés következtében visszaeső nemzetközi forgalmi bevételek azonban mérséklően hatottak. A MakTel hangsúlyt fektet a költségcsökkentésre, melynek első eredményeként már mérséklődtek a karbantartási és tanácsadási díjak. Ezen túlmenően a forgalomhoz kötődő költségek, úgymint az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke és a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések szintén csökkentek. Mindezek eredményeként az EBITDA 12,6%-kal 18,0 milliárd forintra javult 55,5%-os EBITDA ráta mellett. 2003. június végén a vezetékes vonalsűrűség Macedóniában 29% körül volt, a mobil penetráció pedig 21%-ra emelkedett az egy évvel korábbi 14%-ról. A vezetékes előfizetők száma 611.816 volt, ami éves szinten 6,6%-os emelkedést jelent. Ezen belül az analóg előfizetők 5,5%-kal 584.906-ra, az ISDN csatornák száma pedig igen jelentős mértékben, 39,1%-kal 26.910-re nőtt. A mobil előfizetők száma 41,6%-kal 412.373-ra bővült. Az Internet előfizetők száma éves szinten 55,8%-kal emelkedett, s 2003. II. negyedév végén 41.970 volt.

A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Matáv a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és vezető mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv legfontosabb részvényese 2003. június 30-i állapot szerint a MagyarCom GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,21%), míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen sajtóközlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2002. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.